Vrij Nederland: Taalonderwijs op het mbo

pag-19-05_hebbanollavogala_450x200.jpg

Vrij Nederland publiceerde een artikel over taalonderwijs op het mbo waaraan ook BON  bestuurslid Ton Bastings heeft meegewerkt. Ton is gepromoveerd Neerlandicus, een uitzondering in het mbo, maar: ook mbo leerlingen hebben recht op goed onderwijs zegt hij altijd als hem gevraagd wordt waarom hij met zijn titel op het mbo lesgeeft. Ton geeft klassikaal en gestructureerd les en dat wordt door de leerlingen zeer gewaardeerd. Het is een bevestiging van ons pleidooi voor goede vakleraren als de enige weg naar beter onderwijs.

1 Reactie

  1. Angstcultuur bij bestuurders

    In dit artikel in Vrij Nederland is mijn naam verkeerd gespeld en zijn mijn schoolgegevens abusievelijk door de journalist onjuist vermeld. Dit komt voort uit de angstcultuur bij bestuurders. Bij mijn promotie in Nijmegen in december 2018 werd ik namelijk door mijn school, het Koning Willem I College te ‘s-Hertogenbosch, verzocht mijn naam bij publicaties niet te verbinden aan de school. Men was o zo bang dat er ook maar iets negatiefs over de school naar buiten zou komen. In het nawoord van mijn proefschrift plaatste ik immers kritische kanttekeningen bij het buitensporig salaris van bestuurders. Ook gaf ik daarin een voorbeeld van openlijke minachting van bestuurders voor docenten. Een vorig College van Bestuur kwalificeerde immers in een artikel in het AOb-blad mij en mijn collega’s als ‘onbewust onbekwaam’. Omdat mijn proefschrift handelt over het imago van de leraar, vond ik dit feit te illustratief om onvermeld te laten.

    Ton Bastings

Geef een reactie