Groot succes BON mbt verengelsing hoger onderwijs

Het zal u bekend zijn dat BON al enige jaren actie voert tegen de doorgeschoten verengelsing van het hoger onderwijs. We hebben daarvoor zelfs een rechtszaak gevoerd. Wij eisten dat het ministerie en twee met name genoemde universiteiten zich aan de wet zouden houden, dat het Engels een meerwaarde zou hebben (anders dan meer inkomsten door meer buitenlandse studenten) en dat de taak van de universiteit om ook het Nederlands te bevorderen serieus opgepakt zou worden.Inmiddels is voort iedereen de ellende van deze verengelsing volkomen duidelijk. Studenten klagen, er is geen woonruimte, universiteiten hebben onvoldoende lokalen en leraren, van de international classroom komt weinig terecht omdat de verschillende groepen niet integreren en docenten zijn veel meer tijd kwijt met de voorbereiding van (slechtere) colleges.

Minister van Engelshoven lijkt nu te begrijpen dat de koers werkelijk verlegd moet worden. In haar brief hierover geeft zij duidelijke aanzetten hiervoor.

Wellicht past het niet helemaal bij onze bescheiden insteek. We kloppen onszelf niet vaak op de borst, maar op dit belangrijke punt voor het onderwijs en voor Nederland in het algemeen zijn we ongelooflijk trots. BON als ongesubsidieerde vereniging van vrijwilligers was en blijft de inspirator van deze koerswijziging!

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter