Taboe

 

De kranten hebben volop aandacht voor het onderwijs. Zo stond er afgelopen zaterdag 14 september een groot artikel in BNde Stem met de pakkende kop: ‘Lerarentekort nekt kind’.

Uit een enquête van CNV onderwijs onder leraren en directeuren blijkt dat men van mening is  dat het kennisniveau van leerlingen bij rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen achteruit gaat. Het voortgezet onderwijs komt daardoor ook op achterstand: ‘Verwachte voorkennis ontbreekt. Er is een lager niveau qua begrip en toepassing bij opdrachten.’

Uiteraard wordt door het CNV met beschuldigende vinger gewezen naar de minister. Er moeten ‘snelle investeringen’ komen in de salarissen en vermindering van de werkdruk.

Ik heb al eens eerder opgemerkt dat het niet voldoende is om een aantal inderhaast opgeleide jongeren en zijinstromers de scholen in te sturen in de verwachting dat daarmee alles goed komt. Om het eens ouderwets te zeggen: rust, reinheid en regelmaat vormen mèt vakkennis de basis van goed onderwijs.

 

Daar komt nog iets bij – iets wat vooral in het voortgezet onderwijs van essentieel belang is maar waarover meestal gezwegen wordt. Dat is de kwestie van het orde houden. Ja, dat bestaat nog steeds

De actrice Carine Crutzen zegt over haar vak:’ acteren is sowieso je begeven in een wereld die niet veilig is.’( BNde Stem 14 september).

Zo is het ook voor de beginnende leraar. En die ervaart ook dat hoe onordelijker de omgeving is waarin hij terecht komt, hoe moeilijker het is om staande te blijven.

Er zijn daardoor veel uitvallers. Dus een eventuele toevloed van met spoed opgeleide leraren en zijinstromers heeft niet per se een gunstig effect. De onrust wordt er door vergroot en er ontstaan nog meer lacunes in de kennisopbouw.

En uiteraard, juist de kinderen uit milieus die al een achterstand hebben, worden het meest gedupeerd.

De komende jaren zal blijken of lager en voortgezet onderwijs voldoende veerkracht hebben om het tij te keren. Het ziet er niet goed uit.

 

J.C. Traas

 

 

 

4 Reacties

  1. Dat ‘Dat is de kwestie van het orde houden…’ begrijp ik niet. Mijn ervaring is dat klassenmanagement (zeg maar orde!) veel belangrijker is dan vakinhoud. Na het klassemanagement komt de (vak-)didactiek, allerlei ongewenste moderniteiten en nog zo wat. Aan het eind van de tunnel komt de vakinhoud! Maar hoe moeilijk kan dat zijn? Die staat in het boek en anders kijk je maar op internet. Er zijn vast wel plekken waar je vragen kan stellen. Nee… zo moeilijk is het allemaal niet. Alhoewel…

  2. Er zijn wel degelijk leerlingen, vooral vwo-leerlingen, die zich op eigen kracht of mbv een instelling voor afstandsonderwijs efficiënt op het eindexamen. Maar het mag niet van de voorstanders van het nieuwe leren. Leerlingen moeten getrained worden in vele vaardigheden en die ene training op zelfstandig werken is niet voldoende. Sociale vaardigheden worden belangrijk gevonden en een school zou een plaats moeten zijn waar je die leert, En mocht je al sociaal vaardig zijn dan moet je toch maar doorgaan met trainen. Het wordt tijd dat de overheid toegeeft niet in staat te zijn voor cognitief bevredigend onderwijs te zorgen. En daarom jongeren toestaat om thuis met goed leermateriaal efficiënt kennis van en inzicht in de leerstof te verwerven. Van leerlingen eisen naar school te komen om in een onrustige omgeving met halve snelheid iets van leervakkennis te proberen op te steken is immoreel en als de ouders dat ook zo zien in strijd met het mensenrecht art. 26.3 van de UVRM van de VN

  3. @Datwordtniks
    Onbegrijpelijke reactie. Met deze prioriteiten kan elke leraar elk vak geven; het droombeeld van de onderwijsraden. Goed onderwijs stoelt op docenten die van haver en gort weten over hun vak. Docenten die niet boven de stof staan leggen als eerste het loodje.

    • Er zou sprake kunnen zijn van ironie. Sterker nog: ik weet het wel zeker. Het idee dat iedereen elk vak kan geven (zo gaat dat tegenwoordig) is daarmee (inderdaad) werkelijkheid geworden. Dat zoiets niet werkt lijkt me duidelijk. Dus ik bedoel maar… Dat wordt niks…:-)

Laat een reactie achter