Symposium za 30 maart: ‘Lees maar, er staat niet wat er staat!’

Op zaterdag 30 maart 2019 vindt het jaarlijks symposium van Beter Onderwijs Nederland plaats. Dit jaar is het thema het belang van taal en de positie van Nederlands in ons onderwijs. Bijzondere aandacht gaat uit naar de verengelsing van het hoger onderwijs, de nieuwe taalwetgeving, de zorgwekkende ontwikkelingen rond de (moderne) vreemde talen bij curriculum.nu en de waardering voor het beroep leraar. Alle onderwijssectoren komen op het symposium aan bod.

Voorafgaand aan het symposium, vanaf 10.00 uur, vindt op dezelfde locatie de algemene ledenvergadering van BON plaats.

Schrijf u hieronder in.

Dit jaar zijn we weer te gast bij vriend van BON, IVA Driebergen Business School, Buntlaan 2 te Driebergen.

Dit is een voorlopige versie van het programma; meer informatie volgt!

13.00 – 13.15             Welkom en opening Ad Verbrugge, voorzitter BON en Joop Iriks, algemeen directeur IVA Driebergen.

13.15 – 13.30            dr. Ton Bastings, leraar Nederlands (mbo) en bestuurslid BON: Lees maar, er staat niet wat er staat! – Het belang van intensief lezen, ook in het mbo’

13.30 – 14.00             An De Moor, ondervoorzitter van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs en winnaar van de Lofprijs der Nederlandse taal 2017: ‘Is de Vlaamse taalwetgeving in het hoger onderwijs inspirerend voor Nederland?’

14.00 – 14.30             dr. Joke Hermsen, schrijfster en filosoof: “Het belang van lezen voor de taalvaardigheid”

14.30 – 14.40             prof. dr. Jan Dirk Imelman, emeritus hoogleraar theoretische en historische pedagogiek: ‘Lees maar, er staat wat er staat, en dat klopt niet altijd. Over opvoeding van en onderwijs aan jonge kinderen’

14.40 – 15.10             Pauze

15.10 – 15.40             dr. Casper Hulshof, universitair docent Onderwijswetenschappen over zijn nieuwe boek Juffen zijn toffer dan meesters: ‘Hoge verwachtingen’.

15.40 – 16.30             Debat Tweede Kamerleden commissie OCW met o.a. Harry van der Molen (CDA), Paul van Meenen (D66), Harm Beertema (PVV), Frank Futselaar (SP) en als speciale genodigde Martin Ringenaldus, leraar Duits. Onderwerpen o.a.: curriculum.nu, de redenen voor de onderwijsstaking, Nederlands in het hoger onderwijs

16.30 – 16.40             Column door Jesse Jeronimoon

16.40 – 16.45             Sluiting door Ad Verbrugge

 16.45                        Borrel

Hieronder kunt u zich inschrijven voor de ALV, het symposium en de lunch:

    Bent u lid van BON?
    JaNee

    Wilt u gebruik maken van de lunch tussen 12.00 en 13.00 uur? Dit kost 8,50 euro. (Ook als u de lunch bestelt, maar er uiteindelijk geen gebruik van maakt, wordt dit bedrag bij u in rekening gebracht.)

    Geef als eerste een reactie

    Laat een reactie achter