Voor de Ommekeer: de enorme invloed van taal

Voor Voor de Ommekeer heeft Ad Verbrugge een gesproken met hoogleraar bedrijfskunde en economie en decaan van de VU Arjen van Witteloostuijn. Centraal thema is de verschuiving naar Angelsaksische bedrijfsmodellen en naar het Engels en de gevolgen die dat heeft voor het vakgebied bedrijfskunde en ook voor ons denken in een vreemde taal vergeleken met het Engels. Zodra Nederlandse studenten Engels spreken, handelen ze anders dan als diezelfde studenten Nederlands spreken. Veranderen van voertaal brengt veranderingen in de organisatie met zich mee. We zijn ons daarvan onvoldoende bewust volgens van Witteloostuijn. Een intrigrerend gesprek.

2 Reacties

  1. Interessant gesprek. Uit het onderzoek zou blijken dat het spreken van Engels bij dezelfde populatie van studenten een verandering van gedrag met zich meebrengt. De vraag die bij mij blijft hangen is in hoeverre de verandering in de organisatie de belangrijkste factor is voor de verklaring van de gedragsverandering of dat we die verandering vooral moeten toeschrijven aan de overgang op het gebruik van het Engels. Kortom: geeft het onderzoek ook uitsluitsel over het gewicht van deze twee factoren?

  2. Het roept veel vragen op. Ook bijvoorbeeld of het niet alleen om de taal gaat, maar ook om, in dit geval, specifiek de Engelse taal. Zou het bij Frans anders zijn? De VS/UK managementcultuur is anders dan de Franse. Vast staat voor mij dat taal veel meer invloed heeft dan je oppervlakkig wel zou denken.

Laat een reactie achter