Hoe verder met de Onderwijscoöperatie?

Stop!

BON pleit ervoor om de gehele Onderwijscoöperatie te ontmantelen. De OC heeft geen bestaansrecht meer. Voor het lerarenregister en Curriculum.nu is geen enkel draagvlak onder leraren. Ook meerdere onderwijsbesturen trekken nu hun handen van het lerarenregister af. Als men eerlijk geprobeerd had het draagvlak voor beide voorstellen te onderzoeken, dan was direct duidelijk geweest dat beide voorstellen nooit verder uitgewerkt hadden moeten worden en was het onderwijs veel ellende bespaard gebleven. BON heeft vanaf het begin betoogd dat dit draagvlak onderzocht moest worden. Naast Curriculum.nu en de bemoeienis met het lerarenregister organiseert de OC de verkiezingen voor de Leraar van het Jaar, het videoplatform Leraar24, het LOF en wellicht nog zaken die wat ons betreft voor het grootste deel gemist of op een andere manier georganiseerd kunnen worden. Een incompetente organisatie in leven houden voor het organiseren van zulke bescheiden taken is vanzelfsprekend totaal ongewenst.

BON meent dan ook dat het onverstandig is om nu gehaast door de motie van D66 en CDA de bestaande Onderwijscoöperatie te voorzien van een nieuw bestuur, ook als dat een bestuur van leraren zou zijn. De OC is in de huidige vorm op geen enkele manier noodzakelijk voor de realisatie van goed onderwijs en een nieuw bestuur moet verder met een naam die in onderwijsland bezoedeld is en een organisatie die bewezen heeft niet te functioneren. BON pleit ervoor om de OC op te heffen en opnieuw na te denken over nut en noodzaak van een dergelijk gremium. Daarbij zou ook gekeken kunnen worden naar veel flexibelere, goedkopere en directere alternatieven zoals bijvoorbeeld goede wettelijk bescherming van de professionele ruimte van de individuele leraar. Daarvoor is wellicht niet een zoveelste club in de toch al overdadig bevolkte kleilaag nodig..

Dus ontmantel de OC en kijk welke van de overblijvende taken daadwerkelijk waardevol zijn en hoe deze het beste gerealiseerd kunnen worden. Dan ontstaat ruimte om na te denken over de wenselijkheid en inrichting van een eventuele alternatieve lerarenvertegenwoordiging.

 

Gerard Verhoef

Laat een reactie achter