Werkgroepen Curriculum.nu komen met conceptvisies

BON is sinds de opkomst van Onderwijs2032 altijd zeer kritisch geweest over het traject van de curriculumherziening. Dit leidde er mede toe dat de herziening aan de hand van een aantal moties in de Tweede Kamer sterk aan banden is gelegd. Onderwijs2032 ging vervolgens verder onder de naam Curriculum.nu. Sinds eind 2017 buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en 80 scholen zich wederom over de vraag wat leerlingen in de toekomst moeten kennen en kunnen. Voor de curriculumherziening zijn negen werkgroepen in het leven geroepen. Afgelopen week kwamen deze groepen met hun zogenoemde conceptvisies.

BON heeft zich over deze conceptvisies gebogen en blijft zeer bezorgd over de toekomst van het herzieningstraject. De conceptvisies beschrijven o.a. de zeer bekritiseerde 21e-eeuwse vaardigheden en stellingen die niet overtuigend en wetenschappelijk zijn onderbouwd. Verschillende zaken uit de documenten raken eveneens het ‘hoe’. Zo stelt de werkgroep Rekenen & Wiskunde dat de leerling centraal moet staan en dat de weg naar een uitkomst belangrijker is dan de uitkomst zelf. Dergelijke stellingnames zijn niet gebaseerd op overtuigende wetenschappelijke onderbouwing.

Mede naar aanleiding van de conceptvisies heeft BON geen vertrouwen in het vervolg van Curriculum.nu. Ook blijft BON benadrukken dat een grondige probleemanalyse ontbreekt, zodat de uitkomst slechts berust op romantische visies van enkele betrokkenen uit het onderwijs en organisaties die de leraar niet vertegenwoordigen.
Verder blijft BON zeer kritisch over de selectie van de betrokkenen. De kans dat tegenstanders zich aanmelden voor een dergelijk project is niet waarschijnlijk. 125 leraren, 18 schoolleiders en 80 scholen kunnen daarbij nooit een representatieve vertegenwoordiging zijn van het onderwijs. Een dergelijke groep kan sowieso de visie van het gehele funderend onderwijs niet bepalen, laat staan wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Het moeten vooral de vervolgopleidingen zijn die aan moeten geven wat nodig is in het huidige onderwijs, evenals gespecialiseerde vakmensen. Lerarenbetrokkenheid is belangrijk, maar de huidige positie van de leraren in dit traject is onwenselijk. Het kan niet zo zijn dat een kleine groep geïnteresseerde leraren ongefundeerd invulling geven aan een curriculum.

Kortom, de wijze waarop Curriculum.nu wordt uitgevoerd beschouwt BON als amateuristisch en incompetent, waarbij ook representativiteit bewust niet wordt nagestreefd. We hebben vanaf het begin al gewaarschuwd dat deze methode van curriculumbepaling tot grote ellende gaat leiden. Stop deze onbegaanbare weg. Er is geen haast en de invloed van een curriculumvernieuwing is inhoudelijk en organisatorisch enorm. Het onderwijs heeft echt wel iets anders aan het hoofd dan het meegaan in de zoveelste onderwijsmislukking die achteraf weer gerepareerd moet worden.

 

Gerard Verhoef

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter