Hoorzitting curriculumherziening po en vo

(Kijk hier de hoorzitting in de Tweede Kamer terug.)

Op donderdag 13 april organiseert de Tweede Kamer in drie sessies een hoorzitting/rondetafelgesprek over de plannen die tot voor kort waren gelabeld als Onderwijs2032. De gesprekken gaan tussen de leden van de onderwijscommissie van de Tweede Kamer en een breed gezelschap van genodigden. Op de website van de Tweede Kamer vindt u informatie over de genodigden en documentatie. Ad Verbrugge is namens BON bij de eerste sessie aanwezig. Deze sessie is van 11:00 tot 12:30 en is openbaar toegankelijk.

Het behandelingsproces gaat door onder het demissionaire kabinet. De VO-Raad en de PO-Raad zijn positief over Onderwijs2032. Deze sectorraden en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) organiseren verschillende bijeenkomsten waarin besturen en schoolleiders elkaar laten weten dat ze al een heel eind zijn met de invoering van onderwijs, overeenkomstig de lijn van Onderwijs2032. Dit is opmerkelijk, omdat de politiek nog geen besluit heeft genomen en het draagvlak niet is aangetoond.

In het jaarlijks door de onderwijsinspectie gepubliceerde rapport “de staat van het onderwijs” wordt melding gemaakt van een steeds grotere tweedeling en van grote verschillen tussen po- en vo-scholen. Voor BON is dat niet nieuw, evenmin als de constatering dat de leesvaardigheid gestaag daalt en dat inmiddels 36 procent van de mbo-2 leerlingen de ondertiteling van televisieprogramma’s niet kan lezen. In het rapport van Onderwijs2032 staat geen woord over gebrekkige reken- en taalvaardigheden, geen woord over de steeds sterkere tweedeling, maar ronkende woorden over ‘21st Century Skills’, thematisch onderwijs, Engels op de basisschool en burgerschap.

De overheid faalt in het garanderen van hoogwaardig en toegankelijk onderwijs. De plannen van de curriculumherziening Onderwijs2032 zijn niet gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Wij verwachten dat de politiek haar primaire verantwoordelijkheid neemt en dat de overheid orde op zaken stelt, de werkdruk van leraren vermindert en werk maakt van voldoende, hoog opgeleide bevoegde leraren. Dit zijn randvoorwaarden om het onderwijs terug te brengen naar de kwaliteit die ons onderwijs enkele decennia geleden kon garanderen.

De brief die wij eerder aan de commissie stuurden kunt u vinden op onze website.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter