Kijk de hoorzitting over de curriculumherziening terug

Kijk hier de hoorzitting van gisteren in de Tweede Kamer terug.

BON-voorzitter Ad Verbrugge:

Wij willen meedenken – zeer zeker. We zullen wel moeten nadenken over de structuur. Aan dit type curriculumontwikkeling gaan wij niet meedoen. Er moet een andere structuur opgericht worden die de link met het vervolgonderwijs heel serieus neemt en die kijkt naar de huidige problemen. Ik vind dit onverantwoord: sectorgericht, het geeft te veel vrijheid en de risico’s zijn te groot. […]

Als je het wat op deze manier definieert, dan is het een hoe. Dat is precies het centrale punt. Op het moment dat je samenhang tot een integraal onderdeel maakt en daar eindtermen voor gaat verzinnen, dan kies je voor een hoe: je dwingt disciplines om op een bepaalde manier bij elkaar komen, en bovendien duw je – aangezien je dat binnen de gegeven onderwijstijd moet doen – de scholen in de richting van een bepaalde benadering. Namelijk dat niet eerst een bepaalde vakdiscipline wordt verzorgd, maar dat je naar die geïntegreerde methode toewerkt. Dat is een agenda die al langer heerst, en in de uitvoering zal die naar onze mening de kop opsteken. Simpelweg omdat we nu al te maken hebben met leerlingen die de universiteit binnenkomen bij wie we taaltoetsen moeten afnemen. Kortom, waar de vakkennis en de vakkundigheid te wensen overlaten. Op het moment dat je dat niet meer helder definieert en de aandacht op de overstijging legt, neemt dat probleem alleen maar toe.

Leest u ook de uitstekende samenvatting in Didactief.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter