Rapport Nationale Denktank over onderwijs verschenen

NDT2015_450x200.jpg

Zojuist verscheen het rapport van de 'Nationale Denktank 2015' over de toekomst van het onderwijs.

Op dit moment zoeken we vooral naar wat waar in de rapportage te vinden is. Het lijkt geen sequentieel rapport met opsomming van problemen, een mogelijke oorzaak daarvan en suggesties voor oplossingen. Zo zien we wel een samenvatting van de analysefase, maar geen samenvatting van de analyse zelf, laat staan de analyse als geheel. De samenvatting van de analysefase is vooral de samenvatting van het proces, met wie er is gesproken en dat er veel koffie is gedronken.

In andere media heeft de denktank al wat ideetjes genoemd. Eén ervan is een app waarmee leerlingen de leraar feedback kunnen geven. In het AD wordt daarbij gemeld dat er dan flink wat moet veranderen in de cultuur, want de 50-jarige docent met 30 jaar ervaring zou echt geen feedback van leerlingen accepteren.

Ook worden een aantal voorbeelden genoemd onder titels als edubox, een babywijzer en een lerarenbrigade. Daarachter blijken in de recente toekomst spelende verhaaltjes te staan die een beeld beogen te schetsen van de toekomst van ons onderwijs.

Het is nog te vroeg om en definitief oordeel te geven over deze ideeën / analyse / voorstellen. De eerste aanblik is voor ons vooral verwarrend.

Op Twitter meldt de denktank inmiddels dat vanmiddag uitleg volgt en er ook nog een film komt. Natuurlijk mogen we ook contact opnemen. Dit alles suggereert dat een volledig leesbaar en controleerbaar rapport niet in de planning zit. Wij vragen ons af waarom het nu al 30 jaar niet lijkt te lukken de problemen in het onderwijs te benoemen, te analyseren en oplossingen te bedenken. Na de mislukkingen van het nieuwe leren, het studiehuis en de tweede fase, de geeltjesfontijn van #onderwijs2032 en dan nu de nationale denktank, is er nog geen enkel visiedocument waarin de onthutsende leesproblematiek, de rekenellende en uberhaupt het gebrek aan kennis en vaardigheid wordt geanalyseerd. Liever wentelt men zich in vergezichten met ICT, met individueel of op-maat-onderwijs, met het doorbreken van welke schotten dan ook en met glazen bol voorstellingen van zelfstandig werkende en lerende kinderen die het vooral druk hebben met het beoordelen en van feedback voorzien van hun leraar, excuses, hun coach.

9 Reacties

 1. “Gisteren kreeg Jonas zijn

  "Gisteren kreeg Jonas zijn masterdiploma natuurkunde. Vannacht heeft hij bijna niet kunnen slapen, omdat hij vandaag hoort of hij in aanmerking komt voor het Docentencoschap."

  En volgens de wetenschappelijke voorspellingen van de Club van Rome zijn nu alle grondstoffen op is er geen olie meer beschikbaar.

  Jammer dat Godfried Bomans dit alles niet meer kan verwerken in zijn Groot Sprookjesboek.

 2. Er zijn van die dagen dat je

  Er zijn van die dagen dat je denkt "zal ik gewoon maar mijn ontslag indienen en in een boekwinkel gaan werken, ik heb hier echt geen zin meer in", een app om elke les en elke leraar te laten beoordelen. Oke mag ik dan ook een app om elke klas, elke leerling en vooral elke manager te beoordelen? Graag ook nog een app om de inspecteur te beoordelen. Bij voorbaat dank!

 3. Er zijn van die dagen dat je

  Er zijn van die dagen dat je denkt "zal ik gewoon maar mijn ontslag indienen en in een boekwinkel gaan werken, ik heb hier echt geen zin meer in", een app om elke les en elke leraar te laten beoordelen. Oke mag ik dan ook een app om elke klas, elke leerling en vooral elke manager te beoordelen? Graag ook nog een app om de inspecteur te beoordelen. Bij voorbaat dank!

 4. Oja en vooral ook een app

  Oja en vooral ook een app waarmee docenten de nieuwste onderwijsvernieling direct kunnen beoordelen en eentje om de minister en staatssecretaris van onderwijs direct te kunnen beoordelen.

 5. Oja en vooral ook een app

  Oja en vooral ook een app waarmee docenten de nieuwste onderwijsvernieling direct kunnen beoordelen en eentje om de minister en staatssecretaris van onderwijs direct te kunnen beoordelen.

 6. In de NRC van 09 december j.l

  In de NRC van 09 december j.l. stond het artikel Moet je niet te lang studeren om leraar te worden? Voor een eerstegrader die eerst een master heeft gehaald in een studie die los staat van het leraarschap is het antwoord beslist ja te lang. Een gepromoveerde specialist in de geneeskunde studeert 14 jaar maar verdient al goed wanneer hij arts in opleiding (voor een specialisame) is. Als specialist kan hij de magere jaren gemakkelijk terugverdienen. Een arts is autonoom en heeft alleen met collegiale samenwerking te doen. Maar een docent ….. 

  Het is overigens gebleken dat een kleine salariverhoging geen aanzuigende werking heeft op het kiezen voor een leraarschap. Maar weinig mensen zullen nog leraar willen worden omdat het zo bijzonder is om jonge mensen naar de volwassenheid te begeleiden. De mondigheid van de jeugd wordt steeds meer grootmondigheid en het bestuur perst de leraren uit als een appelsien. Dus zal het beroep eerst weer inhoudelijk aantrekkelijk gemaakt moeten worden voordat je met marktconforme salarissen meer leraren kunt aanlokken. 

  Daarna kun je pas zinvol over over lerarencoschappen en over de inhoud en de tijdsduur van een opleiding voor het leraarschap praten

 7. Leraren hebben geen macht en
  Leraren hebben geen macht en dat wreekt zich keer op keer. Helaas werkt ook onze onderwijswereld niet meer op basis van argumenten, maar op basis van macht. Een logisch gevolg als de mensen onderaan de hiërarchie slimmer zijn dan de managers en bestuurders daarboven. Die hebben dan macht nodig om te kunnen ‘sturen’. In het verleden had de rector of directeur gezag op basis van zijn ervaring en capaciteiten.

 8. “De huidige eerstegraads
  “De huidige eerstegraads lerarenopleiding, bedoeld voor studenten met een masterdiploma in een relevant vakgebied, is echter niet populair bij succesvolle academici.[1] De opleiding kost een extra jaar studie en collegegeld, en levert geen inkomen op.”

  Toen ik in 2000 deze opleiding deed waren er al diverse medestudenten die al een baan hadden als leraar in het VO en deze lesuren konden inzetten als betaalde stage-uren voor de opleiding. Ik ga er vanuit dat er daar tegenwoordig, gezien het toegenomen lerarentekort, nog veel meer van zijn. Daarnaast worden bij veel vakken collegegeld en bijkomende studiekosten tegenwoordig door Dekker vergoed: standaard 3000 euro en voor betavakken 5000.

  Weet de denktank dit allemaal niet?
  Ik denk dat de impopulariteit van de lerarenopleidingen eerder te maken heeft met de impopulariteit van het beroep waar ze toe opleiden.

Reacties zijn gesloten.