Persbericht: ‘Stichting APS stopt’

aps.jpg

Een opmerkelijk persberichtbericht:

Onderwijsinstituut Stichting APS bouwt haar trainings- en adviesactiviteiten af. APS Interim BV en APS IT-diensten BV gaan door met hun bedrijfsactiviteiten.

BON is al sinds haar oprichting van mening dat er te veel geld gaat naar onderwijsadvies- en trainingsbureaus die vaak gedreven door commerciële overwegingen al te zeer belang hebben bij constante onderwijsvernieuwing. Voor de betrokken medewerkers is het natuurlijk een enorme klap om zo vlak voor de Kerst te horen dat je straks op straat staat. 

22 Reacties

 1. De geldstroom droogt op, of

  De geldstroom droogt op, of er zijn veel concurrerende adviesbureau's.

  Zo te zien ga jij ook wel erg eenvoudig 0ff-topic Friendly Foe. Of zie ik dat fout?

  Klaas Wilms

 2. Of kunnen de medewerkers als

  Of kunnen de medewerkers als ZZP'er dan wel met een nulurencontract terugkomen? Een paar kernmedewerkers en de rest komt voor eigen rekening en risico in de flexibele schil terecht. Doorstart als New Public Management B.V.? Op aanbestedingen inschrijven tegen de laagste tarieven. Denk aan de thuiszorg. Is APS laat mee! 😉

 3. Wel Klaas, je ziet dat niet

  Wel Klaas, je ziet dat niet fout. Maar in dit geval? De tsunami van rekenkwakzalverij is echt niet van het ene op het andere moment gestopt. Kijk eens naar al die rekenonzin van de andere pedagogische centra en het steunpunt zelf. Let ook op SLO dat eerder alle FI-ers overnam en nu…..

 4. Mogelijk is het is het  een

  Mogelijk is het is het  een eerste shake-out van onderwijskundigen.

 5. Ik heb mij nooit negatief
  Ik heb mij nooit negatief over onderwijskunde uitgelaten en dat zal ik ook nu niet doen. Maar wat geconstateerd moet worden is dat de onderwijscooperatie, Leraar24 en het Steunpunt voor Taal en Rekenen doorgeefluik zijn voor ideologische flauwekul van de FI-groep. De inspanningen vanuit BON om hier een eind aan te maken worden gefrustreerd.

 6. De FI-groep: realistisch
  De FI-groep: realistisch rekenen, reform math, #rekentoets, denkactiviteiten, cTWO.
  Uitvoering: SLO, CvTE, APS, CPS,…..

 7. RF, hierboven :

  RF, hierboven :

  Van tweeën één :

  [1] Ofwel BON is een serieuze partner, in dit geval inzake taal en rekenen ; en infiltreert daar waar Taal en Rekenen wordt uitgekookt en verspreid. Juist in de verspreiding zou BON effectief zijn partijtje mee kunnen blazen, bedoeld is : omvormen meer in overeenstemming met de beginmselpunten van BON ;

  [2] Ofwel BON blijft als zeurpartij in de marge opereren  –  althans, zó zien deelnemers aan het Haagse en Utrechtse Taal & Rekenen dat  –  vrees ik, afgaande op hun reacties). In dat geval wordt het niks met BON'se invloed in T&R.

   

  Ik vraagt me overigens wel af of er ook maar ergens in dat hele nationale bezorgde onderwijsveld ook maar één (invloedrijk of opmerkelijk) iemand is die weet of tenminste inziet wat de (undamentele) dwarsverbanden tussen het leren van talen (ja, meervoud, maar voor enkelvoudig nederlands geldt het ook) en leren rekenen zijn  –  dus, wat die onderwijskundige dwarsverbanden zijn en hoe die toe te passen zijn. Intuitief, ja, maar tegen de enorme rationalistische druk van de T&R discipelen zijn, blijkbaar, individuele intuitites lang niet meer genoeg. Het is van-der-Craats tegen allerlei andere concepten. Forum reaguurders weten genoeg waar ik in deze sta.

  In de nu al langdurige kakofonie heb ik niet gehoord dat BON in staat is om die principes te verwoorden, uit te leggen en te activeren. Erger nog  :  er is niemand in het hele onderwijsveld is die zich hierover laat horen of minstens laat weten dat hij (m/v) het begrijpt.   – – Waar die inzichten er wel zijn (ze bestaan, ook dichtbij, in NL) worden ze niet openbaar gedeeld met anderen (wat begrijpelijk is, overigens).

 8. Ik denk dat onderschat hoe op
  Ik denk dat onderschat hoe op alle fronten de macht nog steeds in handen is van de Freudenthalgroep.

 9. Ik denk dat onderschat wordt

  Ik denk dat onderschat wordt hoe op alle fronten de macht nog steeds in handen is van de Freudenthalgroep.

 10. Op 20 januari doen we voor

  Op 20 januari doen we voor het eerst (pro deo) nascholing uit ons boekje binnen het systeem (betasteunpunt). Je vindt het wel via mijn home page. Het schijnt dat we daarvoor certificatie van onze onderwijscooperatie nodig hebben. Ik wil niet tussen de rotzooi staan die daar nog meer gecertificeerd is maar ik heb weinig keus. Want anders telt het niet voor de deelnemers. Ik zal er verder maar niet al teveel denkactivititeiten aan besteden hoe het zo gekomen is. Algemene achtergrond:

  www.beteronderwijsnederland.nl/content/denken-en-doen-siersma-en-de-rekenmachinelobby

  www.beteronderwijsnederland.nl/content/nieuwe-examenprogrammas-wiskunde-het-onderwijzen-en-toetsen-van-wiskundige-denkactiviteiten

   

 11. @FF

  @FF

   

  OK, Freudenthal-terreur  ? Als dat zo is, dan : des te meer reden om er rigoreus tegen in te gaan. Hoe ? Met dezelfde argumenten als de tegenstander, maar dan grondiger, en juister   :  met geldige argumenten, en met bewijzen en die uit te dragen en te promoten. De F-benadering doet het niet anders, behalve dat ze niet in staat zijn de fundamentele rechtvaardiging er bij te leveren.

  Zelfde probleem, zelfde methode : de Hondse benadering van digitalia. Moet toch een kolfje naar de hand van onderwijs-sociologen zijn, om dat aan te pakken.

  In principe een "kat in het bakkie"  –  alle geldige argumenten pleiten tegen RR en voor het (ook BON'se) standpunt van reken-didaktiek. Maar het is on-genoeg (niet genoeg dus) om dat alleen maar te roepen, het moet ook onderbouwd en veruit uitgestrooid.

   

  Het alleen-maar roepen, en pootje geven aan tafel bij de staatssecretaris, een rappportje op zijn tafel leggen – is on-genoeg. Het ongenoegen van ouders, dat weet ook BON, is ook al daarom groeiende.

   

  Wat is nodig voor dergelijke oppositie  ?  Precies weten, en nauwkeurig formuleren wat precies de didaktische (ja, fundamentele) principes van leren rekenen zijn, wat de methodiek naar leeftijd en intelligentie is, langs welke wegen en met welke middelen resultaten worden behaald, wat de tijdstrajecten zijn van kleuter tot adolescent.

  En, hoe precies de verbanden liggen tussen rekenen en talen leren (en hoe die bruikbaar worden aangewend). Alles onderbouwd met resultaten, het liefst sociale resultaten (want dat telt zwaar, tegenwoordig, media, participatie, transparantie en zo). Alles fundamenteel geformuleerd en praktisch onderbouwd. Leerplan erbij zetten naar leeftijd en intelligentie, en het hele pakket wijd en wijderzijds uit dragen. Fondsen werven, de beste mensen er aan zetten, publiceren, frappez toujours. Dat is wel wat anders dan mopperen en opperen dat Freudenthal zo een intens slechte methode is  – de breuk-benadering (haha, dee tegenstander breken, bedoel ik). 

   

  Dat van die dwarsverbanden (tussen rekenen leren, talen leren, muziek, maat houden, articulatie) is tegenwoordig goed bekend, zij het beperkt.

  Naar mijn ervaring, en van wat ik gezien heb, in veertig jaar praktijk (niet alleen in NL), zijn er genoeg mensen te vinden die van de soort principes weet hebben, die hier zijn aangeduid. Zou me verbazen als, bijvoorbeeld, de inzichten van van der Craats ver afwijken. De Montessori- en Vrijescholen werken al jaren lang vcolgens de geschetste principes. Leraren daar zijn perfect in staat om de theoretische basis van het soort rekenonderwijs, dat (ook) BON voorstaat, tot in de puntjes uit te leggen, incluis de vele dwarsverbanden met muziek en talen (ja, meervoud)  ;  waar ik BON nooit over hoor. De filippicas tegen Taal&toets brengen niets dan verwijt en rancunes, en zeker geen inzicht hoe de dwarse didactische vectoren werkelijk liggen.

  Helaas, het reken-onderwijs is  niet wat het kan wezen, moet wezen. En ook het muziek-onderwijs in basis-scholen is slecht, ondoordacht en daarom grotendeels onproductief. Drummers is  nog het beste wat het oplevert, en dat is desastreus genoeg.

  Het vroege talen leren-idee, ook zo'n hobby  –  is net zo inproductief, als het niet gedragen wordt door aangestipte dwars-leerverbanden. Tot aan de juffies toe die (ook) geen echt benul van engels (duits, frans, spaans, russich) hebben  –  desastreuze stapeling van (goed bedoelde) ontspoorde didactiek.

  Waarom, denk je, beginnen kinderen in (duitse) Waldorfscholen (equivalent van de Vrijescholen hier) klassikaal russsisch te leren op 5,6,7-jarige leeftijd ; of spaans of frans of chinees ? Dat gebeurt, niet om ze die taal te laten leren, maar om de klank, de gewenning, ex;posure, de dwarsverbanden (daar is het weer !) met alle andere leerstof.

 12. Het is mijn persoonlijke

  Het is mijn persoonlijke mening dat het niet om onderwijs gaat, maar om ideologie. Ideologie is de drijvende kracht achter veel onderwijsvernieuwingen. Maar dat onderwerp is een beetje taboe bij BON; waarschijnlijk terecht want politieke punten veroorzaken heftige controverses.

  De enige uitweg is dan het bepleiten van een echt recht op vrijheid van onderwijs. Dan mogen vernieuwers hun gang gaan zonder dat iedereen moet volgen.  Maar dan erken je ook impliciet dat didactiek een keuze is. Dat er geen absolute waarheden aangaande een gewenst model bestaan. Dat zelfs de inhoud van het onderwijs een arbitraire keuze kan zijn. En dan word je onvermijdelijk een beetje tandeloos (tandenloos?).

 13. Iedere school moet zijn eigen

  Iedere school moet zijn eigen pedagogisch-didactische lijn kunnen kiezen. Maar voorkomen moet worden dat er met kinderen geëxperimenteerd wordt. Daar zit de spanning.

  Bovendien, als een school mag kiezen, dan moeten de leraren daarvoor kiezen en niet een bestuur en niet een staatssecretaris, een door machtige bedrijven aangestuurde OESO, SLO of een bedrijf dat haar gadgets wil verkopen.
  En de ouders moeten weten waar ze voor kiezen als ze daar een kind naar toesturen. Maar hoe werkt voorlichting? Ze zijn in de aap gelogeerd als ze een krant als Trouw lezen, want daar is alleen aandacht voor experimenten die na vier jaar mislukt blijken. Ondertussen zijn dan vele kinderen de dupe geworden.
  En dat moet er een weloverwogen, vakkundige keuze zijn voor inhoud en didactiek en moet niet een FI ook via het SLO een monopolie gegeven worden. Dan moeten ook politici weten dat de school er niet is om hun stokpaardjes te berijden.

  En dan, wat is kiezen? Kunnen wij een keuze maken uit het ondoorzichtige woud van telefoon-, energie- en zorgaanbieders? 

  Misschien moet je daarnaast vooral hopen op een overheid die zich niet laat leiden door de waan van de dag. Want anders vinden we De Hond in de pot.

 14. @moby. Je maakt de vergissing

  @moby. Je maakt de vergissing die iedereen maakt. Realistische rekendidactiek is geen andere didactiek voor rekenen maar een didactiek voor een bepaald type opgaven dat buiten de boekjes nauwelijks voorkomt, al claimt men anders natuurlijk. Het is een soort denkproces waarmee in sommige gevallen antwoorden op sommetjes en verhaaltjes kunnen worden gegeven, als je slim genoeg bent. Op dezelfde manier is de invulling van wiskundige denkactiviteiten in de nieuwe examenprogramma's losgezongen van de wiskunde zelf.

  Toen ik destijds de TALboekjes gingen lezen verwachtte ik een nieuwe didactiek voor hetzelfde rekenvak. Maar het rekenvak is juist afgeschaft door de voorstanders van de realistische rekendidactiek. Net zoals met reform math wiskunde is afgeschaft. Het klink bizar, maar wie de "literatuur" van de diverse hoogleraren leest kan tot geen andere conclusie komen. Vrijwel niemand neemt echter de moeite om die literatuur te lezen en op inhoud the scannen. Dat is vreemd, want met dat laatste ben je zo klaar.

 15. Ik ontdekte op ‘footblogball’

  Ik ontdekte op 'footblogball' dat in de sportwereld  precies dezelfde verhalen de ronde doen als bij het rekenonderwijs. Ook dezelfde figuren als Sugata Mitra en Ken Robinson worden er aangehaald. Sport is van het kind. Het gaat niet om de sport maar om een gezonde ontwikkeling van het individu, een fijn leven en intrinsiek gemotiveerde probleemoplosser. Het gaat om de sociale interactie. Holistisch leren waarbij het kind eigenaar van het proces is.  Coaches die creatief zijn en erkennen dat elk kind anders leert en het leerproces vooral aanmoedigt zonder het kind te dwingen tot ge-isoleerde dodende oefeningen. Enz.

  Ik was verbaasd over dit dwarsverband.  Er is sprake van een internationale ontwikkeling die zelfs bij de sportclubs terecht is gekomen.

 16. @ sassoc, je manier van

  @ sassoc, je manier van schrijven is bijzonder onoverzichtelijk, je smijt met zo veel mogelijk lange woorden en lange zinnen, maar je punt wordt er niet duidelijker van.

  BON staat voor GGO, Gewoon Goed Onderwijs, m.i. heeft Bon haar punt allang duidelijk gemaakt, maar jij hebt het kennelijk gemist. Onder welke steen zat je al die tijd en welke kranten lees je (niet)?

  GGO:

  1. Hoog opgeleide leraren in alle lagen van het onderwijs, niet langer meer de zwakke havo poppetjes die de 2e graad opleiding gaan doen en daarna een master halen en 6 vwo les mogen geven. Niet langer meer de meisjes die na 2 kader wiskunde laten vallen en daarna via SPW naar de pabo mogen en lesgeven in groep 8 aan leerlingen met een vwo advies.

  2. Vrijheid voor de docent. Docenten zijn creatief en innoverend, maar zijn totaal murw geslagen door de telkens over elkaar heen buitelende onderwijsverniewingen. Leraren willen best iets nieuws uitproberen, maar niet van bovenaf opgelegd, waarbij bovendien de vrijheid van onderwijs wordt aangetast (vrije scholen moeten ook verplicht citotoetsen afnemen, waarin verschil je dan nog met gewone basisscholen…?)

  3. Leidinggevenden die contact hebben met de werkvloer. Schaf de functioneringsgesprekken af, de POP's de PAP's en de beoordelingen voor leerlingen. Laat de schoolleiding zich weer bezighouden met het primair proces: onderwijs en leerlingen, niet met people management.

  4. Geef scholen de vrijheid. Wil een school hyperdepiep modern onderwijs met tablets en zonder klassen, prima, zijn er scholen die gewoon degelijk ouderwets onderwijs willen geven, prima. Geef scholen de vrijheid. Publiceer examenresultaten en laat ouders zelf een keuze maken.

  5. Docentensalarissen uit de LUMPSUM!!!!!!!!!!!!! Hoeveel mensen lopen er nu wel niet rond in een school die NIET voor een klas staan. Talentencoaches, begeleiders, teamleiders etc etc. Een groeiende laag mensen die achter dichte deuren ritselt met papieren, maar op de vraag 'wat doe je nu eigenlijk' altijd antwoorden 'dat is heel lastig uit te leggen, maar………' 

 17. @ sassoc, je manier van

  @ sassoc, je manier van schrijven is bijzonder onoverzichtelijk, je smijt met zo veel mogelijk lange woorden en lange zinnen, maar je punt wordt er niet duidelijker van.

  BON staat voor GGO, Gewoon Goed Onderwijs, m.i. heeft Bon haar punt allang duidelijk gemaakt, maar jij hebt het kennelijk gemist. Onder welke steen zat je al die tijd en welke kranten lees je (niet)?

  GGO:

  1. Hoog opgeleide leraren in alle lagen van het onderwijs, niet langer meer de zwakke havo poppetjes die de 2e graad opleiding gaan doen en daarna een master halen en 6 vwo les mogen geven. Niet langer meer de meisjes die na 2 kader wiskunde laten vallen en daarna via SPW naar de pabo mogen en lesgeven in groep 8 aan leerlingen met een vwo advies.

  2. Vrijheid voor de docent. Docenten zijn creatief en innoverend, maar zijn totaal murw geslagen door de telkens over elkaar heen buitelende onderwijsverniewingen. Leraren willen best iets nieuws uitproberen, maar niet van bovenaf opgelegd, waarbij bovendien de vrijheid van onderwijs wordt aangetast (vrije scholen moeten ook verplicht citotoetsen afnemen, waarin verschil je dan nog met gewone basisscholen…?)

  3. Leidinggevenden die contact hebben met de werkvloer. Schaf de functioneringsgesprekken af, de POP's de PAP's en de beoordelingen voor leerlingen. Laat de schoolleiding zich weer bezighouden met het primair proces: onderwijs en leerlingen, niet met people management.

  4. Geef scholen de vrijheid. Wil een school hyperdepiep modern onderwijs met tablets en zonder klassen, prima, zijn er scholen die gewoon degelijk ouderwets onderwijs willen geven, prima. Geef scholen de vrijheid. Publiceer examenresultaten en laat ouders zelf een keuze maken.

  5. Docentensalarissen uit de LUMPSUM!!!!!!!!!!!!! Hoeveel mensen lopen er nu wel niet rond in een school die NIET voor een klas staan. Talentencoaches, begeleiders, teamleiders etc etc. Een groeiende laag mensen die achter dichte deuren ritselt met papieren, maar op de vraag 'wat doe je nu eigenlijk' altijd antwoorden 'dat is heel lastig uit te leggen, maar………' 

 18. Het blijft leerzaam om te
  Het blijft leerzaam om te zien wie wie is en waarom. APS wist zich via Kees Hoogland en rekenlector Mieke van Groenestijn eigenaar te maken van het begrip gecijferdheid. Was Freudenthal icoon Jan de Lange nog kritisch over het eduquack proefschrift van Mieke bij TALprofessor Koeno Gravemeijer, het realistisch rekencircuit op de pabo’s nam de invulling van gecijferdheid door Mieke met de bijbehorende getallentheorie kritiekloos over en iedereen die er anders over dacht werd weggehoond. Wie de twittertribune tijdens de hoorzitting gevolgd heeft kreeg een fraai staaltje van dit soort praktijken te zien. U vindt het wel onder

  www.beteronderwijsnederland.nl/content/rabiate-tegenstanders-rekentoets-en-22-verdwenen-miljoenen

 19. Ondertussen is @APS_NL

  Ondertussen is @APS_NL actiever dan ooit op twitter.

  We hebben ooit zo'n truc gezien van de CBEgroup. Stoppen en toch doorgaan. 

Reacties zijn gesloten.