Leraar2032 opgericht

kleurkrijt_in_doos_450px1209384_58544277.jpg

Onder aanvoering van een aantal leraren dat zich al langer roert in de media is de groep leraar2032 opgericht (Trouw). Zij pleiten voor een nationale lerarenraad die leraren daarwerkelijk een stem geeft in het curriculum. Het manifest staat op de blog van Alderik Visser. De groep wordt ondersteund door de Onderwijscoöperatie waar BON onderdeel van is.

Goede zaak dat leraren hier actief zijn!

Leraar 2032 is opgericht met steun van de onderwijscoöperatie.

8 Reacties

 1. enige bedenkingen:

  enige bedenkingen:

  Leraren moeten nu zoveel verschillende thema's behandelen dat ze massaal naar de standaardlesmethoden grijpen, zegt Visser. "Docenten in Nederland zijn methodengeil". Grijpen de leraren nu naar de standaardmethode omdat het voor hen ondoenlijk is om voor al die themata eigen lesmateriaal te ontwikkelen of zwelgen ze bij het gebruiken van standaardmethoden?
   
   
  "We moeten permanent nadenken over wat we met onderwijs willen, wat voor mensen wij willen in de samenleving van de toekomst." Wie zijn die we en bepaalt we voor iedereen wat voor soort mensen er in de toekomst in de samenleving moeten zijn?
   
   
  Er bestaat ook een organisatie LIA die voor ontevreden docenten spreekt. Als er meer kleine oppositiegroepen van leraren komen bestaat het risico dat er een verdeelde oppositie ontstaat (BON is formeel geen organisatie van leraren). Dan wordt de weg van een verdeel en heers politiek voor de tegenstanders geopend.
 2. Onder Visser’s blog de

  Onder Visser's blog de reactie "Interessante bijdrage. Toch vraag ik me af of deze beweging niet meer bereikt vanuit de Onderwijscoöperatie: die kunnen jullie juist van binnenuit versterken en nog beter op de leraar richten." Zolang die instantie de samenstelling van haar werkgroep bekwaamheid geheim meent te moeten houden zou ik dat afraden.

 3. @FriendlyFoe

  @FriendlyFoe

  Dit is een initiatief van de onderwijscooperatie. In het trouw artikel staat:

  In Leraar2032 zitten docenten van alle schoolniveaus en generaties, plus de vier huidige leraren van het jaar. Ze werden ondersteund door de beroepsorganisatie voor leraren, de Onderwijscoöperatie.

   

 4. Ik betwijfel dat Mark. Ik

  Ik betwijfel dat Mark. Ik vermoed dat deze leraren juist wel in de gaten hebben dat OC vooral ook voor Onderwijs Commercie staat. Dat de samenstelling werkgroep bekwaamheid geheim blijft is een veeg teken aan de wand. Denk in dit verband ook aan geheime adviescommmissie die CvTE adviseerde om GRM-gebruik te handhaven bij CE wiskunde. Op de achtergrond regeert de oude garde. Overal.

 5. blijkbaar kun je als je

  blijkbaar kun je als je gefaciliteerd wordt meer voor elkaar krijgen 🙂

   

  en ik heb de initiatiefnemers gevraagd of de eis tot professionele ruimte ook de tijd ervoor behelsd.

  Er wordt al zoveel op drijfzand gebouwd dat het praktischer kan zijn de bouwplaats van fundamenten te voorzien.

  Jezelf serieus genomen laten worden in je werk begint op je werk, in je taakbeleid. Alles volgt daaruit.

   

  Het steekt ook een beetje dat een dergelijk initiatief direct ruimte krijgt in de krant, terwijl een rechtszaak die concrete gevolgen heeft voor elke docent in NL, geen regel krijgt. Niets menselijks is mij vreemd.

 6. De onderwijscoöperatie zoekt

  De onderwijscoöperatie zoekt collega's die mee willen denken.

   

  "Graag nodigen we je uit mee te denken en mee te doen met dit project #Leraar2032.

  Wil je meedenken in de redactie voor de enquête voor Leraar2032?
  Wil je meedenken over het manifest en aanwezig zijn tijdens het weekend van 12 tot 14 juni?
  Wil je meedoen aan het debat, eind augustus?"

   

  "Eind augustus organiseren we een landelijk debat over de uitkomsten van de enquête en het manifest. Ook op Het Lerarencongres van 7 oktober willen we aanwezig zijn."

  [nieuwsbericht van 3 mei 2015]

   

  "Wilt u inzicht in uw lerarenbekwaamheid? Ga naar instrumenten." (via)

   

  [Mij fascineert het gebruik van de tekens #2032 (rijksoverheid; twitter 1 en twitter 2). We leven in een quasi-democratie. Een rondje EU, OESO, en UNESCO, en we weten wat er 'moet' gaan gebeuren. Ja, laat het volk maar spreken… Edu-globalisme/commerce gaat het worden. Massa is kassa. Van 'massawerk' (ooit geweest?) naar 'maat (en meer)werk'. Dat wordt licenties schuiven.]

 7. Het is de dag na 12 juli 2016

  Het is de dag na 12 juli 2016. Van @BoksComm lezen we nu in zijn reactie op @hminkema onder dickvanderwateren.nl/2016/07/02/onderwijs2032-de-broodnodige-nuance/ dat we niet meer over #Schnabel2032 mogen praten. Maar het is toch echt met diens flauwekul dat alle commotie begon. En nu de apen uit de mouw komen is de kip-koekoeksei-vraag: wat was er eerder, @leraar2032 van @joostken of #Schnabel2032?

Reacties zijn gesloten.