Minister: kwaliteit boven internationalisering

Wereldkaart_450x200_1343138_68792257.jpg

De website van Nuffic meldt dat minister Bussemaker erop blijft hameren dat onderwijskwaliteit voorop moet staan. Pas als die voldoende is, mogen instellingen zich wat haar betreft gaan bezighouden met internationalisering. Zij zei dit eerder in een interview in het Nuffic-periodiek Transfer en herhaalde dit standpunt in een debat in de Tweede Kamer voor het kerstreces.

Opmerkelijk waren de standpunten van VVD, PvdA en D66 in dat debat. Deze drie partijen verzochten haar nog wat extra stappen te zetten ter bevordering van internationalisering in het onderwijs. De VVD dacht vooral aan digitalisering, D66 en PvdA zouden graag meer concrete acties zien voor het mbo. 

Het lijkt BON soms alsof de vraag totaal irrelevant is: het antwoord luidt als vanzelf: meer ICT. Ook functioneert de roep om meer internationalisering voor het mbo eerder als een afleider van de serieuze problemen waarin het mbo nu al decennialang verkeert. BON is blij dat de minister hier wel de juiste prioriteiten kiest.