Boekrecensie: Beter leren door breindidactiek

Door Ton Bastings.

BETER LEREN DOOR BREINDIDACTIEK

Leren in de 21e eeuw zal anders zijn dan voorheen. Een uitdaging die BON graag aangaat en die centraal staat op het komend symposium Zo kan ’t ook.  Het Instituut voor Brein Centraal Leren (BCL Instituut) geeft met de uitgave Breindidactiek een realistische kijk op wat er in het onderwijs mogelijk is met de recente inzichten over de breinwerking. Het boek is geen goedkope hype of een blinde onderwijsfilosofie. Vlot geschreven en helder leesbaar geeft Gerjanne Dirksen de mogelijkheden aan om leren te verbeteren. Door de werking van het brein te illustreren en toe te passen, begrijpen leerlingen en docenten beter waarom bepaalde leerstof moeilijk toegankelijk is. De ondertitel van het boek verraadt de intentie: het boek wil ‘ helpen’  leren. De werking van het brein, de mythes over ons brein, bruikbare breinprincipes voor ons onderwijs en de juiste cognitieve houding ten opzichte van leren komen uitgebreid aan de orde. Vele praktijkvoorbeelden van verschillende onderwijstypen en niveaus illustreren de praktische toepasbaarheid van breinwetenschap. Speciale aandacht is er voor de wijze van feedback geven en de inrichting van de leeromgeving. Het boek is duidelijk gestructureerd en werkt met kernachtige samenvattingen. Een inspirerend en onmisbaar standaardwerk voor iedereen die praktisch bij het onderwijs betrokken is. De neutrale houding ten opzichte van onderwijsstromingen en filosofieën bevestigt dat het hier maar om één ding gaat: BETER ONDERWIJS DOOR BETER LEREN. 

3 Reacties

 1. Nog geen reacties, ik denk
  Nog geen reacties, ik denk dat de forumtijgers in verwarring zijn. Ik ook.

 2. Jammer dat het boek zo’n

  Jammer dat het boek zo'n verkeerde titel heeft gekozen. Ik krijg er echt de rillingen van. Wellicht toch een vooroordeel, getuige deze positieve samenvatting.

 3. Inderdaad is het bij zoiets

  Inderdaad is het bij zoiets als breinleren lastig om het kaf van het koren te scheiden. Het blad van de AOb, toch niet de meest kritische bron waar om het hypes in het onderwijs gaat, schreef hier al in 2011 over:

  www.aob.nl/default.aspx?id=272&article=9017&q=lerarenopleider%20ontzenuwt&m=

  Overigens maken de juichende toon, de kreupele naam van het instituut (Brein Centraal Leren) en de chocoladeletters waarmee de bespreking wordt afgesloten mij wel enigszins argwanend.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.