Fusie hogescholen NHL en Stenden

450x200_1222919_93688608.jpg

Eerder was al aangekondigd dat beide hogescholen meer gingen samenwerken, maar nu melden onder andere Scienceguide en RTV Drenthe dat Hogeschool Stenden en NHL (beiden in Leeuwarden) gaan fuseren.

BON vindt het opmerkelijk dat zo duidelijke eerdere mislukkingen toch steeds opnieuw van stal worden gehaald. Zo gaat de betafusie van de VU en de UvA, ondanks een NEE van de medezeggenschap, toch gewoon door en zo worden ondanks de desastreuze gevolgen van eerdere onderwijsvernieuwingen VO-raad en PO-raad geen strobreed in de weg gelegd als ze pleiten voor snelle van bovenaf opgelegde onderwijsvernieuwingen en daar ook rap het voortouw in nemen. Leren van eerder gemaakte fouten, reflecteren over de eigen vaardigheden en kennis, is kennelijk niet weggelegd voor zij die op de knoppen drukken. De leraar dient geprofessionaliseerd en te reflecteren op eigen handelen, dat conform de oekazes van zij die het beter menen te weten dient te worden uitgevoerd. Maar de niet democratisch gecontroleerde machtshebbers van het onderwijs bepalen in onderling overleg wat goed voor hen is.

Het is nog steeds goed mis in onderwijsland: de fusies zijn weer de heilige graal, ICT en onderwijsvernieuwing moeten zonder enige duidelijke reden en zonder enige inbreng van docenten en aan medezeggenschap of andere vormen van democratie hoeven schoolbestuurders zich niet te houden. Ondertussen groeit de ellende bij de komende uitvoering van passend met de dag. Gelukkig is het straks 1 augustus, is passend onderwijs verplicht ingevoerd en kan men de docenten weer de schuld geven als het in de praktijk gierend uit de klauw loopt. De bestuurders hebben daar geen last van: papieren praten niet terug.