Bevoegdheid wassen neus

Het bureau DUO geeft duidelijkheid over wie wel en wie niet bevoegd zijn. Niet bevoegd zijn onder andere godsdienstleraren, leraren godsdienst en levenbeschouwing en academici die na 1996 zijn afgestudeerd. Ondanks dat vertelt de website van de VU dat u daar nog steeds opgeleid kunt worden als leraar godsdienst en levenbeschouwing met een 1e graads bevoegdheid. Een wassen neus dus.

8 Reacties

 1. Over bevoegdheid is van alles

  Over bevoegdheid is van alles te zeggen, maar wat hierboven staat raakt kant noch wal. Er zijn nogal wat opleidingen die leiden tot een tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid voor godsdienst en levensbeschouwing: de meeste universitaire lerarenopleidingen bieden er bijvoorbeeld een, net als de grotere hogescholen (fontys, windesheim etc.).

  Het ziet er voor het onderwijs in het eerstegraadsgebied ook wel heel somber uit als alle academici die na 1996 zijn afgestudeerd, onbevoegd zijn. Dat is gelukkig niet zo. Universiteiten bieden immers eerstegraads (master) en tweedegraads (educatieve minor) lerarenopleidingen aan. Ik vraag me af waar deze beweringen vandaan komen.

 2. Bevoegdheid is (in ieder

  Bevoegdheid is (in ieder geval in het MBO) niet eens alleen een wassen neus, maar een heel gezicht van was. Heb je geen vakbevoegdheid, dan kun je in een jaar een ' bevoegdheid',  niet nader te specificeren met een vak, halen. Zo'n bevoegdheidsopleiding zit nog steeds vol met competenties, zelfreflecties etc. Wat er NIET bij is, is vakinhoud. Zo handig voor de schoolleiding. Je kunt dan ook overal ingezet worden.

  Het betekent dat leerlingen Nederlands, Rekenen of Maatschappijleer op het MBO kunnen krijgen van iemand die lager opgeleid is dat de docent die hen op het middelbaar onderwijs les gaf.

  Daarnaast is er een hele batterij aan ' instructeurs' en LIO's aangesteld, alleen vanwege de dwang tot bezuiniging; bedacht in de bestuursregionen en de eer aan de opleidingsmanagers om dit telkens maar weer uit te voeren.

 3. Wat wel hout snijdt,

  Wat wel hout snijdt, ooggetuige, is dat de vroegere doctorandussen vrijwel zonder enige extra, op onderwijs geven gerichte studie eertegraadsbevoegd waren en ook verzekerd waren van een salaris volgens de eerstegraadsschalen. Ook was een leraar met vaste aanstelling, net als rechters bijna niet te ontslaan en konden daarom niet door besturen gehinderd worden in het bezig zijn met kennisoverdracht. Dat is nu allemaal afgelopen. Een huidige master-afstudeerder van een universiteit in een vak waaraan veel maatschappelijke behoefte bestaat zal tegenwoordig zelden voor het lerarenberoep kiezen.

  Het is mij trouwens een raadsel waarom niemand aan de alarmbel getrokken heeft toen het academici kostbaarder (inkomensderving) gemaakt werd om een eerstegraadsbevoegdheid t halen. Ik ben geneigd om diegenen die dat doorgezet hebben corrupt te noemen.

   

   

   

 4. Wat wel hout snijdt,

  Wat wel hout snijdt, ooggetuige, is dat de vroegere doctorandussen vrijwel zonder enige extra, op onderwijs geven gerichte studie eertegraadsbevoegd waren en ook verzekerd waren van een salaris volgens de eerstegraadsschalen. Ook was een leraar met vaste aanstelling, net als rechters bijna niet te ontslaan en konden daarom niet door besturen gehinderd worden in het bezig zijn met kennisoverdracht. Dat is nu allemaal afgelopen. Een huidige master-afstudeerder van een universiteit in een vak waaraan veel maatschappelijke behoefte bestaat zal tegenwoordig zelden voor het lerarenberoep kiezen.

  Het is mij trouwens een raadsel waarom niemand aan de alarmbel getrokken heeft toen het academici kostbaarder (inkomensderving) gemaakt werd om een eerstegraadsbevoegdheid t halen. Ik ben geneigd om diegenen die dat doorgezet hebben corrupt te noemen.

   

   

   

 5. Malmaison: ik ben het met u

  Malmaison: ik ben het met u eens (er is zoals ik al zei van alles te zeggen over bevoegdheid), maar hoe waar uw beweringen ook zijn, daarmee worden de beweringen van toonrekkers over bevoegdheid niet juister (of beter onderbouwd).

 6. @Hinke Douma

  @Hinke Douma Interessante blogs over de relatie vakkennis/pedagogische kennis/professionele ontwikkeling van de docent en de vorderingen van (bepaalde categorieen) leerlingen (de hierna genoemde blogs zijn overigens met name gericht op "science"): academiccomputing.wordpress.com/2013/06/06/the-importance-of-teachers-knowledge/ en evidenceintopractice.wordpress.com/2014/07/05/whats-important-about-subject-knowledge/ In deze laatste blog wordt ingegaan op een project waarin docenten in het kader van professionele ontwikkeling en om te komen tot vergroting van hun vakkennis (op "science"-gebied dus) samenwerken met promovendi.

 7. Geloof het of niet. Helaas,

  Geloof het of niet. Helaas, de feiten zijn wel juist. Het is geen loze bewering.

 8. Geloof het of niet. Helaas,

  Geloof het of niet. Helaas, de feiten zijn wel juist. Het is geen loze bewering.

Reacties zijn gesloten.