Wiskunde-examen opnieuw wegens verkeerde rekenmachine

calculator_450x200_1241540_77790678.jpg

Uit de Telegraaf:

Zo'n 19.000 vmbo'ers mogen het eindexamen wiskunde opnieuw maken. Het gaat specifiek om eindexamenkadidaten van de leerweg vmbo-kb . In het digitale examen dat zij vorige week maandag maakten, zat een andere rekenmachine dan waarmee de meeste leerlingen hadden geoefend.

Een groot deel van de scholieren raakten daarvan zo in de war dat ze hun examen hebben verpest. De Onderwijsinspectie biedt om die reden leerlingen de mogelijkheid om het examen opnieuw te maken. Omdat het examen digitaal wordt afgenomen, kunnen leerlingen dat per direct al doen

Je vraagt je af: vmbo-kader/beroeps: hebben ze daar dan met goniometrie en logartmen te maken, moeten er standaardeviaties of normale verdelingen worden berekend? Waarom die rekenmachine?

Geheel toevallig ook het betoog vandaag van PO-raad bestuurder Simone Walvisch dat dit hét moment is om ict 'door te pakken' in het onderwijs. Lijkt me een goed plan. Dan kunnen de mensen die verantwoordelijk zijn voor de keuzes van de digitale rekenmachines voor examens enzo eindelijk eens zorgen dat dat daar goed gaat. Walvisch is daarvan overtuigd omdat haar mond openviel van verbazing bij de wonderen van de kindergeest in combinatie met een computer: Wat dat betreft is het interessant om te zien hoe sommige kinderen al op jonge leeftijd kunnen programmeren, zoals bij zogenoemde CoderDojo-evenementen. Om jaloers van te worden. Deze kinderen leren doorgronden wat voor mijn leeftijdscategorie alleen maar raadselachtig is.

Weer die bijna trotse zelfverklaarde onkunde op ict gebied ('mijn leeftijdscategorie') gecombineerd met een grote mond over hoe het allemaal snel moet veranderen.

12 Reacties

 1. Hoe is het mogelijk. Zulke

  Hoe is het mogelijk. Zulke creatieve, zelfontplooiende, talentontwikkelde, ICT gewende, 21e eeuws onderwezen studenten. En dan volledig in de war door een andere kleur rekenmachine met verschillige druktoetsen?

  FI doe daar eens wat aan.

 2. Inderdaad, Hendrikus, even

  Inderdaad, Hendrikus, even een andere context en ze kunnen de realiteit niet meer aan. 

 3. Simone Walvisch over ict in

  Simone Walvisch over ict in een eerder blog

  Bron: www.poraad.nl/content/simone-walvisch-ileren

  • De kleuter van nu, zo werd me vervolgens verteld, heeft geen uitleg [over de iPad] nodig. Die heeft in een mum van tijd door wat er van haar wordt verwacht. Kinderen van nu leren anders, blijkt maar weer eens. Digitale apparatuur verleidt kinderen tot onderzoekend leren.
  • Het afgelopen jaar heeft ons netwerk ICT en Innovatie verschillende keren gesproken over de noodzaak om in gezamenlijkheid te werken aan een brede invoering van digitale leermiddelen in de scholen. Er zijn al verschillende scholen die werken met digitaal materiaal dat schoolboeken vervangt.
  • Natuurlijk is het uiteindelijk aan de schoolbesturen en hun scholen zelf, maar zou het mogelijk zijn om er samen voor te zorgen dat op 1 januari 2015 alle kleuters op alle scholen gebruik kunnen maken van een tablet? Zo sluiten we aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en verwondering van kinderen. Ook zijn de kleuters de nieuwe generatie die als eerste vertrouwd is met technologisch laagdrempelige ICT.
  • Onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van interactie met een kind van grote invloed is op de ontwikkelkansen van breincapaciteit en talent. Goede apps en games kunnen daaraan bijdragen. Waar een leraar zijn aandacht moet verdelen over leerlingen, heeft een tablet immers altijd onverdeelde aandacht voor het kind.
  • Een leerling kan veel ‘iLeren’, maar de leraar blijft hard nodig, voor instructie, voor hulp, om de leerling te sturen. Het beroep leraar wordt er anders door, dat wel. En uiteindelijk wordt het kind er beter van.
 4. Simone Walvisch heeft niet

  Simone Walvisch heeft niet allen geen verstand van ict, maar heeft ook een doorgeslagen politieke correctheid, maar taalkundige verminking om mannelijke woorden vrouwelijk te maken. Alhoewel zij dat wellicht liever anders ziet is kleuter een mannelijk woord, zelfs ongeachte het werkelijke geslacht van een mogelijk concreet jong mensje 😉

  SW had dat natuurlijk gemakkelijk kunnen opzoeken op een onze-taal app voor iOS of android of gewooon webbased mbv elke willekeurige browser. Zelfs een papieren-niet-meer-van-deze-tijd-woordenboek  had haar geholpen. 

  Walvisch ken ik uit het Almeerse besturencircuit dat destijds met enorme kwaliteitsproblemen zat en de vlucht naar voren inzette.

 5. Goed reken-wiskundeonderwijs

  Goed reken-wiskundeonderwijs door aloude schoolbord en krijtje

   

  Bron: www.cps.nl/blog/2013/12/17/PISA-ranking-reken-wiskunde-onderwijs-hoe-houden-we-de-10-vast

  Nota bene te lezen op een blog van een rekenonderwijsvernieuwer van het CPS.

   

  "In de afgelopen tijd heb ik het boek van Amanda Ripley – The smartest kids in the world (2013) gelezen. In haar boek vergelijkt Amanda Ripley het niveau van het reken-wiskunde onderwijs in de Verenigde Staten met dat van Korea, Finland en Polen. 

  De gedegen inhoud van het reken-wiskunde onderwijs (doorgaans nog gegeven met het aloude schoolbord en krijtje) staat garant voor hoogstaande prestaties. Gelijkwaardigheid naar alle leerlingen toe (niet steeds het niveau voor de reguliere leerlingen naar beneden aanpassen) draagt bij aan een consistent toets niveau. En tenslotte leraren die autonoom werken. De degelijke vooropleiding stelt hen in staat om zelf keuzes in het onderwijsleerproces te maken. Volgens Ripley zijn het deze drie ingrediënten – degelijkheid, gelijkwaardigheid en autonomie – die een stempel zetten op de kwaliteit van het reken-wiskunde onderwijs in de betreffende landen."

   

  Dus niet iPads, maatwerk en een blik adviseurs.

 6. Dat al die (reken-)

  Dat al die (reken-) onderwijsvernieuwers van onze landelijke paedagogische centra dat niet zelf hebben ontdekt is een ongehoorde schande. Met open ogen hebben ze het onderwijs de mist in zien gaan. Met gesloten oren hebben ze de klachten van onderwijzers aangehoord. En nu komt Amanda hen de weg wijzen?

  Schande; een blamage; een groter brevet van onvermogen en onkunde kan niet worden uitgereikt.

   

 7. Idee voor Kees Hoogland:

  Idee voor Kees Hoogland: gebruik van spiegels bij vermenigvuldigen?

   

  Kees Hoogland merkt in het interview fijntjes op dat in Singapore (dat net als rest ZO Azië bij PISA op rekenen hoog scoort) hoogopgeleide leraren lesgeven. Kees Hoogland reist veel naar Azië, zegt hij. 🙂 Zou APS al een voorstel hebben klaarliggen? 😉

   

 8. @jl,

  @jl,

   

  ik wilde dolgraag mijn krijtbord houden, maar dat mocht niet. Het voordeel van dat bord was dat je probleem stap voor stap uit de doeken kon doen en de oplossing laten ontstaan waar ze bij zaten.

  Je kon er makkelijk 1 naar voren halen, want fouten veegde je razendsnel weg. Je hoefde dan niet meteen de hele vergelijking of tekening weg te halen, alleen het foute onderdeel.

   

  Nee, dat moest met beamers en smartbord. A) dat moest dus van te voren helemaal klaargestoomd worden en b) de leerling snapte nog niet wat ik nou precies deed.

  "met je handen werken" komt ook hier naar voren. Met alleen naar een scherm staren mis je een essentieel onderdeel.

  Sander Dekker komt er net ook achter. Hij moest er alleen eerst voor naar Ontario, want naar nederlandse docenten luistert hij niet.

 9. @Sympathisant

  @Sympathisant

  Als je het van ver haalt, is het kennelijk lekkerder. Met deze aanschouwelijke en tactiele rekenmethode wordt al bijna 100 jaar gewerkt in Nederland. nl.wikipedia.org/wiki/Montessorionderwijs

  Altijd mooi om te zien hoe sommige mensen oude wijn en nieuwe vaten weten te presenteren als het ei van Columbus.

 10. Het woord ´´nieuw´´ wordt in

  Het woord ´´nieuw´´ wordt in de reclametaal nog vaak gebruikt. Een enkele keer wordt gerefereerd aan de goede oude tijd (omafiets en het landschap van 100 jaar geleden) maar onderwijsvernieuwers maken geen onderscheid tussen nieuw en beter en BON zal niet zo gauw zeggen dat de grootste onderwijsverbetering in één klap bereikt kan worden door terug te keren naar de toestand van vóór de Mammoetwet (helemaal teruggaan zou overigens niet verstandig zijn en ook door veranderingen in de samenleving onuitvoerbaar). BON hoedt zich ervoor het imago te krijgen van een reactionaire groep die alleen maar terug wil naar vroeger.

  Ik heb zelf een tijdje wat slimme kinderen van groep 8 van een brinloze Leonardoschool mogen bezig houden met wiskundegerelateerde zaken. Op een kwade dag werden mijn werkzaamheden behoorlijk bemoeilijkt doordat plotseling alle gewone borden verdwenen waren en vervangen waren door elektronische. (De Leonardoschool was een uithangbordje van een complex van een gewone school en een school voor probleemkindern en bevond zich in een onmogelijke afhankelijke positie).

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.