Edith Hooge: beroepskwaliteit omhoog

In een essay voor het ministerie van onderwijs beweert Edith Hooge:

( www.bmcadvies.nl/wp-content/uploads/2014/05/140526_Essay_Onderwijsbestuur_Hooge.pdf )

"In mijn ogen kan leraren zeker meer professionele ruimte en vertrouwen worden gegund,

maar daarvoor moet wel de beroepskwaliteit omhoog en hier moet stevig op worden 

gestuurd. Ik stel voor om rijksacademies te maken voor academische lerarenopleidingen 
met strenge selectieprocedures, ik vestig de aandacht op het probleem dat het personeels­
bestand van het basisonderwijs inmiddels voor het overgrote deel uit deeltijdwerkende 
vrouwen bestaat, en ik stel voor hogere eisen te stellen aan (toelating tot en deel blijven 
uitmaken van) de beroepsgroep door geen mededogen meer te tonen met niet­voldoende 
functionerende leraren en door verplichte continue professionalisering via een publiek­
rechtelijk lerarenregister. "
 
Hearhear!
 

3 Reacties

 1. In de roeiwedstrijd Nederland

  In de roeiwedstrijd Nederland-Japan verscheen Japan in een skif met zes roeiers en één stuurman met een roeptoeter. Nederland verscheen met een skif met één roeier en zes man met een roeptoeter. Nederland verloor, de roeier werd ontslagen en er werd een adviesbureau ingeschakeld om een verbeterplan te schrijven. In het onderwijs is het niet anders, naast elke docent zijn er wel zes deskundigen die vertellen hoe het beter moet. En als de verbeterplannen falen, dan is de docent aan de beurt om ontslagen te worden of geschrapt te worden uit het lerarenregeister. Vraag blijft dus over: "waar blijft het wise-guys register, zes maal zo groot als het lerarenregister", tjonge wat kunnen we daar in gaan schrappen !

 2. Er zijn al heel wat woedende
  Er zijn al heel wat woedende reacties gekomen op Hooge’s uitspraken over parttimers. Een van die bezwaren is terecht: heel wat parttimers-op-papier zijn eigenlijk fulltimers. Die groep verminderde betrokkenheid of minder functioneren verwijten is twijfelachtig. Echter kan hen wel verminderde populariteit van het leraarsberoep voor met name kostwinners verweten worden, door de trend van gratis overwerk die zij in stand houden. Tevens kan hen verweten worden dat zij door elke bezuiniging op te vangen met gratis overwerk, de deur openzetten voor verdere bezuinigingen.

  Over Hooge’s andere uitspraken, over hogere beroepskwaliteit, zal geen discussie bestaan. Dit belijden we met de mond allemaal, maar e.e.a. in beleid omzetten ho maar.

 3. @classica

  @classica

  Het is maar de vraag of je dat die groep deeltijders kunt verwijten. Zodra je het conflict aangaat over dat onbetaalde overwerk, haal je je een arbeidsconflict op de hals en kun je fluiten naar je baan. Zie wat Denise is overkomen. Regerende politici vinden het wel best: zolang er gratis overwerk wordt verricht, hoeven zij de kiezers niet uit te leggen dat er eigenlijk een enorm probleem is. Bovendien: als je als politiek en samenleving assertievere docenten wilt, dan zul je zelfverzekerdere, zelfstandiger denkende mensen moeten aantrekken. Die zijn doorgaans hoger opgeleid, en dus schaarser, en kosten dus ook meer geld. Als je een sector structureel financieel afknijpt en het bestuur ervan aan tussenpersonen overlaat, dan krijg je er iets voor terug wat functioneert als een derdewereldland.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.