SP wil uitstel passend onderwijs

versnelling450x200.jpg

Nu.nl bericht dat de SP uitstel wil van de invoering van passend onderwijs. 

BON is van mening dat passend onderwijs een verkeerde oplossing is voor een reëel probleem: te veel kinderen passen niet goed in het huidige basisonderwijs. BON pleit voor gestructureerd klassikaal basisonderwijs met hoog opgeleide leerkrachten, dat weer voldoet aan de bekende eisen van rust, reinheid en regelmaat. In dergelijk onderwijs zullen kinderen met concentratieproblemen beter gedijen dan in de relatieve structuurloosheid van samenwerkend leren en de zogenaamde activerende werkvormen. In de huidige klassen nog meer kinderen met leer- of gedragsproblemen toelaten en het probleem op het bordje van de leerkracht leggen, zal te vaak tot onwerkbare sitaties leiden die niet met een traininkje voor de juf kunnen worden opgelost. 

2 Reacties

  1. Gerommel in de marge. WSNS

    Gerommel in de marge. WSNS was een bezuiniging en Passend Onderwijs is een vervolg daarop. Ijverige jonge juffen werken zich te pletter en gaan snel over naar een duobaan. De meesters zijn al weg en manangers leggen steeds nieuwe modellen op een  wegsijpelend basisonderwijs. Zelden lees ik in alle discussies over de simpele reden. Nederland heeft er geen geld voor over. En de nieuwe juffen blijven klaar staan. Tel uit je verlies.

     

  2. Als het niet de bedoeling is

    Als het niet de bedoeling is van uitstel een opmaat naar afstel te maken is het beter om niet uit te stellen. Hoe sneller de res educativa in elkaar stort des te eerder kunnen we aan de wederopbouw ervan beginnen.

Reacties zijn gesloten.