Fundamentele keuzes

DeKeuze_Rood_450x200_1342715_56202367.jpg

Drie berichten in de media de laatste dagen: een nieuwe maatregel van staatssecretaris Teeven, de mislukking van Engels op de basisschool en de plannen van Eric van ’t Zelfde voor een superschool met hoog opgeleide leraren en een minimum aan overhead. De drie berichten zijn voorbeeldig voor de situatie waarin het onderwijs zich bevindt.

Staatssecretaris Teeven  haalt een plan van Marcouch uit de kast waarmee criminele jongeren door de rechter bij wijze van straf verplicht naar school gestuurd kunnen worden, basisscholen die, zonder enig resultaat, steeds meer tijd besteden aan Engels en Eric van ’t Zelfde start een ‘superschool’ met hoog opgeleide leraren, homogene groepen en een minimuum aan overhead.

Teeven wil een maatschappelijk probleem oplossen en hij gebruikt, geheel in de traditie van de politiek van de laatste 30 jaar, de school als Haarlemmerolie. Omdat het om maatschappelijke problemen gaat moeten de werkers op die school dan ook maatschappelijk werkers worden, of zoals hier door Teeven werd aangegeven, worden gecoacht door reclasseringsambtenaren die daarmee  garanderen dat de criminelen de klas niet op stelten zullen zetten.

Trouw bericht dat de beheersing van het Engels door leerlingen van de basisschool niet is verbeterd, ondanks de verplichte Engelse les vanaf groep 7 en de daarmee gepaard gaande extra aandacht voor het Engels. De reden is even eenvoudig als onthutsend: de leerkrachten spreken zelf geen Engels. Dat is kennelijk geen bezwaar voor de scholen die daarin meegaan: leerlingen moeten toch hun eigen waarheid sociaal construeren, kennis veroudert waar je bij staat en daar waar enige inhoudelijke of didactische kennis op het gebied toch wenselijk is zijn er cursusjes en traininkjes en scheidt de lesmaterialenindustrie kant- en klare lespakketjes af. Misschien kunnen de bapo leraren worden ingezet om hun jongere collega’s te coachen. Ook geheel in lijn met de Pavlov reacties bij mislukte onderwijsvernieuwingen wil de staatssecretaris (die van onderwijs dit keer), de lessen Engels aan zeer jonge kinderen just uitbreiden, waarschijnlijk onder het motto: het lukt nog niet dus moeten we meer van hetzelfde

Aan de andere kant is daar de aandacht voor het initiatief van schoolleider Eric van ’t Zelfde die bij de Hugo de Grootschool bewezen heeft dat het recept van hoog opgeleide leraren, duidelijke structuur en het verwijderen van werkelijk onhoudbare en onwillige leerlingen ook in de moeilijkste omstandigheden gewoon werkt (zie ook de Volkskrant). Duidelijk is dat de plannen van de heer van 't Zelfde geheel in lijn zijn met wat BON al sinds haar oprichting beweert: de onderwijsvernieuwingen die hebben geleid tot vakkenintegratie, zogenaamd zelfsturende leerlingen, steeds lager opgeleide leraren en een verschuiving van gelden van de werkvloer naar de bureaucratie en de kleilaag is een absolute ramp. Het onderwijs moest de maatschappij redden, kinderen voorbereiden op '21st century skills', de emancipatie bevorderen, ongelijkheid tegengaan, de criminaliteit en het drankmisbruik tegengaan en sexuele en financiële risico's  verminderen. Het onderwijs als Haarlemmerolie. Los van dat Haarlemmerolie niet werkt, is het evident dat je van het drinken van olie niks leert. De school is zichzelf niet meer.

BON steunt de initiatieven van de heer van 't Zelfde van harte. Hij maakt van de school weer een school, geeft de leraren hun vak en beroep terug en de kinderen hun meester en juf.

 

5 Reacties

 1. Toen ik op de eerste klas

  Toen ik op de eerste klas Gymnasium zat was er een leerling die op het eerste rapport twee stond, op het tweede 3, op het derde 5 en pas in de tweede klas de achterstand in Frans had ingehaald die hij opgelopen had door op de lagere school niet mee te doen aan de Franse les. Je kunt dus niet zeggen dat het beginnen met een vreemde taal op de basisschool altijd zinloos moet zijn. Maar de omstandigheden waarin de leerlingen nu Frans leren verschillen wel erg van de omstandigheden waarin zij vroeger Frans leerden.. In de eerste plaats hadden toentertijd de meeste onderwijzers van de basisschool het eindexamen van de 5-jarige HBS met succes afgelegd. Hun kennis van Frans was dus niet te min. Verder werd de Franse les gegeven aan de kinderen die zich voorbereidden op het toelatingsexamen HBS/Gymnasium, dus aan gemiddeld betere leerlingen (de beste leerlingen wil ik hier niet schrijven omdat kinderen van hoogopgeleide ouders haast automatisch in de voorbereidingssubklas voor het VWO kwamen). Een derde verschil was waarschijnlijk dat bij Frans op erg op correct gebruik van de grammatica gelet werd en bij het huidige onderwijs Engels op de basisschool de kinderen maar wat aan mogen modderen. Maar kinderen al in de basisschool veel Engels laten leren moet dus wel mogelijk zijn.

  Maar als we onze eigen taal willen beschermen moeten wij helemaal niet willen dat onze kinderen al op de basisschool Engels leren! Liever het Griekse Koinè, de praeromijnse taal van de mediterrane wereld. Die bedreigt onze taal helemaal niet maar heeft haar wel verrijkt.

 2. Nu wordt het onderhuidse

  Nu wordt het onderhuidse gevoel van leerlingen bevestigd: voor straf naar school is crimineel.

 3. Teevens plan is natuurlijk

  Teevens plan is natuurlijk vreemd. Kinderen van die leeftijd moeten al gewoon verplicht naar school. Kennelijk is dat een wassen neus, want ze moeten pas echt als ze door de strafrechter zijn veroordeeld (voor een ander delict dan spijbelen). 

 4. Hoe de onderwijsvernieuwlers

  Hoe de onderwijsvernieuwlers in Duitsland hebben toegeslagen staat omschreven in: www.spiegel.de/spiegel/print/d-98091072.html.

  Dank zei hun inspanningen is de "kenniseconomie" met 50% "hoog"geschoolden rijp gemaakt voor een fundamentele back-to-basics beweging. Nog even geduld en de volgende generatie goeroe's zal opstaan en ons verwijten dat we dit allemaal hebben laten passeren. 

 5. Nee 1_1_2010, Hier ga je in

  Nee 1_1_2010, Hier ga je in de fout. We mogen kinderen wel een leerplicht opleggen maar geen schoolverblijfplicht. Kinderen of hun ouders zouden moeten kunnen weigeren om naar school te gaan resp. hun kinderen naar een school te sturen als die school van onvoldoende kwaliteit is. En kinderen hebben ook nog eens leerrecht voor onderwijs dat bij hun niveau en ook in zekere mate bij hun belangstelling past. Goede scholen zouden er voor kunnen zorgen dat op efficiënte wijze zowel aan de leerplicht als aan het leerrecht wordt voldaan.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.