Discipline en rendement

Als je uitgaat van het oude frontale lesgeven maakt het voor het rendement veel uit of leerlingen zich gedisciplineerd en gemotiveerd gedragen. Het is immers niet voor niets dat veel leerlingen uit het grensgebied met België in dat land school gaan. Ik zou hier graag van ervaringsdeskundigen willen weten of vanwege dat hogere rendement de lestijd met 1/3-de beperkt zou kunnen worden. Zoiets biedt mogelijkheden. Als een klas goed meewerkt mag bij voorbeeld de les eerder beëindigd worden. Leerlingen die toch nog bepaalde dingen niet snappen kunnen blijven en vragen stellen. Een andere mogelijkheid is om de leerstof van 3 jaar in twee jaar samen te persen. Ik denk dat er zeker leerlingen zijn die de tijd die ze toch in een klasselokaal moeten doorbrengen zo goed mogelijk willen gebruiken. Zulke VWO-ers zouden dan op hun 16-de toelaatbaar zijn voor de universiteiten en zich een jaar lang kunnen oriënteren op de mogelijkheden voor de vervolgstudie of door het afleggen van universiteitstentamens kunnen verifiëren of hun gemaakte keuze de juiste is.

Ik hoop dat een aantal mensen uitspraken kunnen doen over de maximale lesversnellingsfactor die zo haalbaar is. Ik heb weinig fiducie in de gangbare versnellingsmethoden zoals het werken in groepjes en het inschakelen van slimme leerlingen om domme leerlingen de leerstof te laten uitleggen. Ik ben er van overtuigd dat er ook een aantal leerlingen beter af zouden zijn met een grote mate van zelfwerkzaamheid maar daarvoor hoeven ze niet in een klas of een studiezaal te zitten. Leerlingen die het beste en het liefste zelfstandig studeren en thuis een eigen kamer hebben zouden het beste op die kamer kunnen werken.

1 Reactie

  1. Als een klas bloeit, scheelt

    Als een klas bloeit, scheelt het tien minuten minimaal, aan orde problemen.

    Maar in plaats van de leerlingen eerder weg te laten gaan, is er dan juist tijd voor de dingen die een les compleet maken.

    Samen een onderwerp dat interesse wekt bekijken( Ik heb het over wiskunde en economie). De samenhang van alles wat ze op school leren zichtbaar maken. Van elkaar woorden leren en daar pret om hebben. De klas meer een eenheid laten worden, die samen een klus klaren en daar trots op mogen zijn. De klas een applaus geven na een dergelijke les, omdat de sfeer fantastisch was en iedereen hard gewerkt heeft.

    Ik snap je gedachtengang. Maar als de klas bloeit en een drie VMBO klas binnenkomt met : wiskunde is de leukste les van de week, is er juist weer ruimte om fijn les te geven. En die momenten koester ik het meest. En mis ik het meest.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.