5 Reacties

 1. Wie is in dit geval Odysseus?

  Wie is in dit geval Odysseus? De rijksoverheid (of – later – ook de onderwijsbesturen)?

  Met welk doel werd het Trojaanse paard ingezet? Het kado decentralisering – 'marktwerking' – ging gepaard met budgetkorting en overheveling risico's?

  Welke overwinning is behaald? – nu val ik stil.

   

  Overzicht van aan OCW gelieerde instellingen; zie p. 96-99, eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0018:20100101:NL:PDF  (lijst van 24 december 2008)

 2. Luidt het antwoord op de

  Luidt het antwoord op de derde vraag (vorige bijdrage): met de val van Troje is een pyrrusoverwinning behaald? 

   

  Een klassiek Griekse tragedie.

 3. Een uitstekend artikel.

  Een uitstekend artikel. Complimenten voor Hans Duijvestein en Jos Hamerlinck.

 4. In de Trojaanse oorlog heeft

  In de Trojaanse oorlog heeft geen enkele partij een Pyrrhusoverwinning gehaald. De meeste mannelijke Trojanen verloren het leven, Troje verloor de oorlog en de stad der Trojanen werd platgebrand. De Grieken behaalden en de laatste slag van de 10-jarige Grieks-Trojaanse oorlog een klinkende overwinning zonder noemenswaardige verliezen. Voor de meeste overlevende Grieken woog de oorlogsbuit op tegen de 10 jaar kazerneleven. De officieren hadden meestal wel een leuk slavinnetje (zoals Briseis) en in elk geval heeft niemand van de Grieken tegen Menelaos gezegd dat hij beter een andere vrouw had kunnen nemen dan ten oorlog te trekken tegen Troje. Alleen de veellistige Odysseus, de bedenker van het houten paard,  was liever thuis gebleven. En juist hij moest nog 10 jaren rondzwerven vóór hij zijn geliefde eiland Ithaka en zijn geliefde  en onwaarschijnlijk trouwe ega Penelopeia weer terug zag.

  Pyrrhus was ook een Griekse vorst en hij haalde een nipte overwinning op de Romeinen. Hij stelde toen vast dat als hij nog eens zo'n overwinning zou halen hij geen soldaten meer over zou hebben.

  Deze twee grote gebeurtenissen uit de Oud-Griekse geschiedenis vormen wel een aanleiding om eens goed na te denken voordat je je in een overwinning als zodanig erkent of als een reden tot vreugde ziet. BON heeft door hulp van de SP en PVV een paar schermutselingen gewonnen maar loopt nu een ander gevaar.

  Oorlog is volgens Bismarck een voortzetting van politiek met andere middelen. Politieke overwinningen zijn dus aan militaire overwinningen verwant. Door slimme toegevingen van onze tegenstanders in het parlement zouden deze met succes het adagium van Philippos van Makedonia, de vader van Alexander de Grote, in de praktijk kunnen brengen, te weten διαίρει καβασίλευε, beter bekend onder de Latijnse vertaling divide et impera.

 5. @ Malmaison

  @ Malmaison

   

  Ja, de klassieken. Ik kon me juist niet voorstellen dat de slimme Odysseus, de man van de duizend listen (murioi?; ontelbaar), met het paard van Troje het Nederlandse onderwijs heeft willen vernietigen. Dat kan niet zijn oogmerk zijn geweest. Ik kan me wel voorstellen dat hij de onderwijsbegroting via de 'lump sum' in de hand heeft willen houden. Dat is niet gelukt. Daarom heb ik de dichterlijke vrijheid genomen de val van Troje een pyrrusoverwinning te noemen. In het onderwijs heeft zich een tragedie voltrokken, en heeft een slachting van het bevoegde onderwijspersoneel plaatsgevonden. De kwaliteit van het onderwijs is onder druk komen te staan, en zeker één generatie kinderen is geofferd (ook vanwege andere listige plannen). "Wat nu, wat nu, zei Pichegru."

   

  Vergeven, Mailmaison?

   

  Mag ik u de kunst van het oorlogvoeren aanbevelen? en.wikipedia.org/wiki/The_Art_of_War (of nl.wikipedia.org/wiki/De_kunst_van_het_oorlogvoeren ), nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Charles_Pichegru

Reacties zijn gesloten.