Eerste BON-school is een feit!

IVA Driebergen als eerste school lid van BON

Achtergrond: Vooruitlopend op het BON-certificaat werkt het bestuur aan een categorie scholen ‘vrienden van BON’ die zich achter BON hebben geschaard en die de intentie uitspreken volgens de BON-principes les te geven.

De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) ageert sinds medio 2006 tegen de teloorgang van het onderwijs in Nederland. Inmiddels zijn meer dan 3.500 docenten, ouders en studenten bij BON aangesloten. Allemaal mensen die zich zorgen maken over de neergang van het Nederlandse onderwijs.

De eerste school die de uitgangspunten van BON onderschrijft, is nu lid geworden: IVA Driebergen ofwel het ‘Instituut voor Autobranche en Management’. Al 76 jaar bouwt IVA Driebergen, zowel op Mbo- als Hbo-niveau, een degelijk fundament van kennis en vaardigheden op bij de studenten, waardoor zij goed zijn toegerust voor hun latere beroepsleven. Deze ondergrond legt de IVA door middel van een groot aantal verplichte contacturen (33 lesuren in het eerste jaar, docent voor de klas!) en een sterke focus op kennis en kunde. De heer E.J.A. Vermei, directeur onderwijs van IVA Driebergen, zegt hierover: “De kennis is – zo blijkt uit (afstudeer)stages en de eigen vacaturebank – zinvol en nodig om in de beroepspraktijk succesvol te kunnen opereren. De zeer hoge score in de Keuzegids Hoger Onderwijs bevestigt de waardering die studenten voor dit systeem uitspreken.”

De lesmethodiek van IVA Driebergen staat haaks op de ontwikkelingen die zich in het Nederlandse onderwijs hebben voltrokken. Onderwijs dat gebukt gaat onder veranderingen als het Competentie Gerichte Onderwijs (CGO) en Het Nieuwe Leren (HNL). Deze nieuwe onderwijsvormen zijn in de afgelopen jaren in hoog tempo op veel scholen ingevoerd. Kennisoverdracht werd ‘leren leren’, kunde werd vervangen door ‘competenties’ en de leerling/student moest zelf zijn of haar leerwensen gaan formuleren. Het onderwijs lijdt daardoor in veel gevallen aan een te gering aantal contacturen en een te groot beroep op de zelfredzaamheid van de student.

Dhr. Vermei: “Wij krijgen geen subsidie van de overheid. Niet voor de programma’s op Mbo-niveau en ook niet voor de rijkserkende Hogeschool IVA. Door continue toetsing van de lesinhoud aan het toekomstige werkveld van de student, kiest de school een geheel eigen weg. Een weg die sinds 1930 succesvol is gebleken en in het accreditatietraject zelfs als ‘excellent’ is bestempeld. Dat nagenoeg iedere student direct na de opleiding werk heeft zegt genoeg. De onderwijsprincipes van de IVA stemmen in hoge mate overeen met de principes die BON voorstaat. Dat is voor de IVA de reden om BON actief te gaan steunen.”

BON: www.beteronderwijsnederland.nl
IVA Driebergen: www.iva-driebergen.nl

Deze tekst is overgenomen uit het gezamenlijke persbericht.

55 Reacties

 1. HULDE
  Dit is vrolijkmakend voorjaarsnieuws. Het zou mooi zijn als deze opleiding het ook op de homepagina van de eigen site zet.

 2. Goede keuze!
  Mooi dat juist een sterk praktijk gerichte school de eerste BON school is. Begrijp me goed, een categoraal gymnasium is ook meer dan welkom, maar dit is extra mooi.
  Al die mensen die beweren dat we enkel aandacht hebben voor Hoger Onderwijs en de elite worden in één keer terecht gewezen.
  Dank voor al het werk dat voor ons forumbezoerkers wat minder zichtbaar lijkt.
  Nu nog iets met schaap en dam.

  • Het meest nodig is aansluiting
   voor het vmbo, want deze leerlingen staan zwakker in hun schoenen dan hun leeftijdgenoten op een gymnasium en ook trekken de omgevingsfactoren in het gezin bij deze leerlingen vaker een wissel op hun concentratie, inzet en prestatie. Deze leerlingen zijn het meest de dupe van cgo.

 3. Dubbel gefeliciteerd!
  Gefeliciteerd BON, gefeliciteerd IVA. Wat een enorm mooie start van de BON-certificaten. Ik ben er heel blij mee en vind het fijn dat het hier een beroepsopleiding betreft.
  Wat zou ik graag werken op zo’n school. Als jullie daar een baan(tje) voor me hebben (Nederlands of Maatschappijleer) houd ik me aanbevolen.

 4. IVA: waarin onderscheidt deze school zich?
  Goed nieuws, dat deze opleiding zich afficheert als BON-school. Een belangrijk succes!
  Dat dit in de publiciteit gebruikt kan worden is evident. Daarbij moet vooral ook nadruk gelegd worden op de verschillen met de niet-BON scholen: kwaliteit, bureaucratie, verhouding onderwijsgevenden/vrijgestelden, bekostiging, personeelsverloop, loopbanen van de afgestudeerden, bemoeienis door pedagogen etcetera.
  Tetter het in de oren van de minister en het kiezersvolk!

 5. Ook mijn gelukwensen aan het
  Ook mijn gelukwensen aan het bestuur en mijn waardering voor de eerste school die zijn vertrouwen in BON heeft uitgesproken. Het is echter schrijnend om te moeten vaststellen dat je in Nederland alleen maar excellent onderwijs kunt geven als dat niet gesubsidieerd wordt

  • Niet alleen allochtone ouders …..
   Ook veel autochtone ouders willen dat kun kinderen zo worden opgeleid. Wij krijgen nogal eens leerlingen die op andere scholen teveel vrijheid kregen en dus – eenvoudig gezegd – geen moer uitvoerden. De duidelijke structuur die in ons onderwijs te vinden is, helpt ze om (alsnog) een diploma te behalen. In ons 3e HBO-jaar zit nu iemand voor wie de IVA zijn vijfde (!) school na de middelbare school bezig is. Ik ben ervan overtuigd dat hij hier wel een diploma gaat halen.

   Marten
   IVA Driebergen

   • Inktvlek
    Dat weet ik, maar we zitten in het reguliere onderwijs ingemetseld in structuren die de mensen op de werkvloer vleugellam hebben gemaakt. Daarom ben ik zo blij dat jullie de kat de bel aanbinden, wij werden niet gehoord.
    Dit initiatief kon alleen buiten het reguliere onderwijsveld worden genomen. Ik hoop dat jullie voorbeeld als een inktvlek gaat werken en dat we eindelijk kunnen beginnen aan de grote schoonmaak in het onderwijs.
    Succes; de leerlingen, de ouders en de docenten van jullie opleiding zijn je dankbaar; en BON ook.

  • Allochtoon?
   Hendriekusje, ik begrijp niets van je vraag. Waaruit concludeer je dat allochtone ouders willen dat hun kinderen zo worden opgeleid?????

   • Vraag?
    Ik stelde geen vraag; ik uitte twee vermoedens. Ik heb in bijna veertig jaar onderwijs veel ouders gesproken die vroegen om meer structuur voor hun kinderen. Voor die groep moet meer ruimte worden gemaakt in het reguliere onderwijs.

    • Structuur voor iedereen
     En is het zo dat deze vraag met name uit allochtone hoek kwam?


     Marten
     IVA Driebergen

     • Nee
      Ik heb vrijwel alleen op witte scholen gewerkt. Mijn eerste vermoeden baseer ik op berichten in de (onderwijs)pers.

 6. Eerste schaap is over de dam
  Met deze stap van het IVA is het eerste schaap echt over de dam. De TU/e sponsorde BON al en nu is dan een Hogeschool lid. Hiermee wordt een tweede belangrijke stap gezet op weg naar beter onderwijs in Nederland. De eerste was om de maatschappelijke discussie op gang te krijgen en nu zijn we weg uit de hoek van achterlijke dromers. Opvallend is dat het een particuliere school betreft. Dit betekent dat de markt gelooft in de uitgangspunten van BON.
  Het is feest!
  Corgi

  • Particuliere scholen
   Bij mijn weten mikken veel (alle?) particuliere scholen op ouders die vinden dat hun kinderen meer structuur nodig hebben.
   Nu is dat op zichzelf nog niet voldoende om achter de uitgangspumten van BON te staan. Ik zou willen dat BON gevarieerder wordt opgevat dan “enkel” gestructureerd onderwijs. Maar ik verwacht wel dat particuliere scholen zich herkennen in de BON uitgangspunten.

   Eén probleem natuurlijk: als BON zn zin krijgt, dan is er weinig markt meer voor particuliere scholen en huiswerkbegeleiders. Misschien zijn de particuliere scholen wel “het bedrijfsleven” dat achter HNL staat… hoe meer HNL, hoe meer markt voor de Luzacs)

   • Creatief …..
    … of een tikje paranoïde, Lenteman? Het zou wel een briljante opzet zijn: “hoe meer HNL, hoe meer markt voor de Luzacs” (quote van 21_3_1945). Volgens mij bestaan de particuliere scholen zoals Luzac en zeker IVA al veel langer dan HNL, althans in de vorm zoals het nu over veel scholen wordt uitgestort.

    Hoe dan ook: als je kijkt naar “Wat willen wij” op de BON-site dan zijn die punten onverkort op de IVA van toepassing. En dat is voor onze directie de wezenlijke reden geweest om BON te steunen. Wij geloven sterk in onderwijs dat, zoals ik in een Duits artikel zo mooi verwoord zag, “Lehrerzentriert und Schülerorientiert” is. Oftewel: goede lessen draaien om de docent die middels de didactische werkvormen zijn/haar uiterste best doet om zich op de leerling te oriënteren. Oftewel: hoe kan ik de noodzakelijk geachte stof op een zo helder mogelijke manier overbrengen aan de zeer uiteenlopende leerlingen in mijn klassen? Vaak is dat ‘directe instructie’ maar dat kan zeker ook groeps- of veldwerk zijn.


    Marten
    IVA Driebergen

 7. Bravo voor IVA & BON
  Prima nieuws. Dat men er in de kranten ruim aandacht aan besteden mag.
  Willem Smit

 8. Leuk voor Luc Stevens
  Kunnen ze bij NIVOZ even een foldertje in de bus doen.
  De eerste BON-school zit bij Stevens om de hoek.
  Kan Marten misschien wel even doen:)

 9. ongeveer 4000
  Lichtelijk off-topic: we zijn ongeveer met 4000 leden momenteel. In de tekst hierboven staat “meer dan 3500”, wat dus ook klopt :).

 10. Best practice
  Niet alleen is IVA Driebergen officieel lid en ondersteuner van BON geworden, wij zullen ook een ‘best practice’ document maken dat op de BON-site komt te staan. Daarin zullen onder meer ons onderwijsmodel en -filosofie staan en ook zal erin staan hoe wij aankijken tegen zaken als zelfwerkzaamheid, groepswerk en dergelijke. Als er andere zaken zijn die u graag in zo’n document zou willen lezen, nodig ik u van harte uit om deze te duiden. De reactie van S. Stevin geeft al een mooie serie ‘startpunten’. Aanvulling zijn welkom.


  Marten
  IVA Driebergen

 11. IVA
  Gefeliciteerd. Een mooi argument – naast de drogredenen van S. Stevin – om te gebruiken. Het is dus niet het bedrijfsleven dat absoluut CGO wil.

  • Zeker niet!
   Het is beslist niet “het bedrijfsleven” dat CGO/HNL zou willen. Wat het bedrijfsleven naar mijn inschatting wel wil zijn vakmensen – op welk gebied dan ook, metselaar, ICT-er, CV-monteur, secretaresse – die hun vak beheersen en bovendien in staat zijn om goed met andere mensen te communiceren. Ik heb ook begrepen dat in het VMBO de laatste jaren de ‘handwerkers’ (metselaar, schilder, installateur enzovoorts) teveel theorie kregen terwijl ze gewoon met hun handen wilden leren werken. Met als gevolg dat er een tekort aan handvaardige mensen leek te ontstaan. Als CGO vervolgens de goede weg is om dat vakmanschap weer terug te krijgen moet een school dat vooral invoeren, waarom niet? Maar bedrijven hebben daar zeker niet als zodanig om gevraagd, dat durf ik zo wel te stellen. En CGO moet niet als de *enige* onderwijsvorm worden doorgedrukt.


   Marten
   IVA Driebergen

    • Waar is succes?
     Ik ken geen voorbeelden, Fritzi. Het nare van het woord competentie -en dat woord heeft al diverse draden gesponnen, even zoeken op deze site- is dat het nog vager is dan bijv. vaardigheid, probleem, ervaring, ontdekken, inductie, woorden die als adjectief ook vaak worden gebruikt om een type leren/onderwijs aan te duiden. Compentiegericht onderwijs is dus nog ongrijpbaarder dan bv. ontdekkend leren. Men heeft zonder succes proberen aan te tonen dat vaardigheidsleren, probleemgestuurd leren, enz. beter is dan het traditionele leren. (Voor lit. verwijs ik je naar de Mythes en waarheden) maar er was tot nu toe, zover ik weet, niemand die onnozel genoeg was het succes van competentiegericht onderwijs te willen aantonen. Dat kan niet liggen aan de leeftijd van het begrip. Het dook al op rond 1910 toen de Progressive Education Movement in de VS op kwam.
     Willem Smit

     • CGO als denominatie?
      Zou het de situatie verbeteren als CGO cq. HNL zou worden aangemerkt als denominatie? Het is tenslotte even vaag als de denominatie ‘algemeen bijzonder onderwijs’. Dan zijn besturen ook verplicht om van kleur verschieten aan te vragen, moeten ouders erin gekend worden, moet het duidelijk naar buiten worden gedragen, enzovoort.
      Op dit moment introduceren scholen elementen van HNL zonder dat ouders worden geraadpleegd.

    • Het is maar net hoe je het noemt
     In mijn vorige reactie heb ik mij wellicht niet helder uitgedrukt. Ik bedoelde te zeggen dat als een school (bijvoorbeeld zo’n VMBO-school) het onderwijs weer meer praktijkgericht maakt (en dat CGO noemt) daar volgens mij geen bezwaar tegen is. Maar dan is er niets nieuws onder de zon: scholen met praktijklokalen, soms hele werkplaatsen of kantoren, zijn toch niets nieuws? Vroeger heette dat bedrijfssimulatie en stukken daaruit passen wij in sommige vakken ook toe.

     CGO zoals het nu over scholen is uitgestort lijkt inderdaad niet te werken moet de droevige constatering zijn. Mooi dat in verband hiermee het Project Follow Through weer boven komt drijven!


     Marten
     IVA Driebergen

     • Het idee erachter
      was: misschien kunnen we er voor zorgen dat scholen die aan HNL doen, beter zijn te traceren, dus ook beter te mijden.

     • HNL/CGO
      Het verwarrende is, dat CGO en HNL in elkaar verstrengeld zijn, mede door de rol van adviesbureau’s – op onze opleiding Cinop en SLO. De schoolleiding heeft hun advies ingewonnen voor o.a. de toepassing van het Europees Raamwerk voor de MVT, een heel goed instrument, en het duurde enige tijd voordat wij doorhadden dat het portfolio, dat zij daarvoor wilden gebruiken, gewoon HNL toepaste. En de lijdraad was het CGO. 4 jaar geleden wisten wij talendocenten nauwelijks wat CGO en HNL inhielden. En gedurende de hele pilot is het woord HNL niet gevallen! Dit hebben wij zelf ontdekt. Dit portfolio is overigens ontwikkeld in opdracht van de MBO-raad en heeft zelfs een of andere prijs gewonnen. Een onding, en wij als talendocenten hebben na een jaar de zaak laten doodbloeien. Helaas wil de nieuwe directeur het weer nieuw leven inblazen. Wij zullen ons daartegen verzetten. Helaas zijn er geen centrale examens meer, is het MVT talenonderwijs met de komst van CGO met 1/3 afgenomen en is het erg onduidelijk wat de eisen zijn. Er zijn dus veel scholen, die CGO invoeren en sluipsgewijzen tevens HNL, zonder die naam te noemen.

     • Dit bevestigt mijn vermoeden
      dat hoe meer openlijk wordt benoemd wat de nadelen zijn van CGO en HNL, hoe meer dit op een versluierde manier wordt ingevoerd. Erg lastig ook voor ouders. Wat is trouwens MVT?

     • Vreemd
      Een mooie vergissing in dit draadje. Wat maakt een vreemd? Tsja… Heb je rare en gewone talen? Ik wil die discussie niet aan. Persoonlijk vind ik het Chinees wel een beetje raar. Rare tekens ook.

      Met vreemd wordt “niet Nederlands” bedoeld.
      Fra, Dui en Eng zijn van oudsher de moderne vreemde talen, nu behoort Spaans daar ook toe, denk ik, en wellicht zelfs Chinees. Niet omdat ze zo raar zijn, maar omdat ze nog steeds gesproken worden en niet-Nederlands zijn.
      Latijn en (oud)Grieks zijn ook vreemd, maar niet modern.

   • Niet teveel theorie: wel te weinig praktijk
    Hoi Marten,
    In veel zaken ben ik het met je eens. Behalve het oordeel over het VMBO. Ze krijgen helemaal niet te veel theorie. Dat is broodnodig om in deze samenleving te overleven (kijk alleen maar eens hoe administratief vaardig je moet zijn om voor je kind een rugzakje aan te vragen).
    Wat wél waar is, is dat er te weinig praktijk is én dat er te weinig lesuren worden aangeboden om een gestructureerd leven te leiden. Hé dat is ook toevallig…..!!!
    Zo kun je het ene gat positief met het andere vullen: meer lesuren en méér praktijklessen.

    • Hierin ben ik het niet met je eens
     Als ik naar het vak Nederlands kijk, vind ik dat veel te theoretisch voor vmbo-leerlingen. Ze goed leren spellen is al een hele toer, bij grammatica komen ze nauwelijks boven een vrij laag niveau uit. Het probleem is alleen dat ze in principe toelaatbaar zijn op het havo. Ik ben voorstander van een andere instapprocedure. Laat vmbo’ers een toelatingsexamen doen dat voldoet aan landelijke normen. Nu is toelating gebaseerd op willekeur. Bij ons geldt bijvoorbeeld een 7 gemiddeld en een positief advies van de docentenvergadering. Dat laatste is te subjectief, het eerste kan inhouden dat ze toch voor het vak Nederlands onvoldoende niveau hebben.

     • Stofkeuze
      Ik ken het programma voor Nederlands van het VMBO niet uit mijn hoofd. Ik zie wel de resultaten op mijn MBO-school.
      Geen huiswerkdiscipline, geen spullen bij zich (zelfs geen pen), verbaasd zijn als ik begin over het belang van hoofdletters (Geen enkel normaal mens schrijft hoofdletters mevrouw, da’s voor kleuters………) een erbarmelijke woordenschat, geen benul van de minimale eisen die aan zinnen gesteld mogen worden, veel en veel te weinig leeservaring, de slechte gewoonte om geen opdrachten te lezen, maar direct beginnen met invullen. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. En ze hebben (bijna) allemaal een diploma hoor!

     • Te downloaden
      Hinke,
      de syllabi vmbo, ook Nederlands zijn te downloaden van de cevo-site www.cevo.nl. 3 kleine pdf-files.

     • Waarom dan naamwoordelijk gezegde
      Ik heb even naar die syllabi gekeken. Nergens een woord over de noodzaak van het naamwoordelijk gezegde. Helaas ook niet over de zaken die ik noemde. Erg toegepaste zaken, zonder dat de voorwaardelijke kennis benoemd wordt. (Bij schrijfstrategieën moet je wel weten wanneer een zin correct is en dat zo nu en dan een hoofdletter en een punt een goede indruk maken)

     • Die grammatica zit in hun bagage
      omdat ze dat nodig hebben om naar het havo door te kunnen, maar het is wel vreemd dat dat niet is opgenomen in de exameneisen. Daar moet nodig iets aan gedaan worden!!
      Dat ze met heel weinig kennis en vaardigheden dan toch een diploma mogen ontvangen heeft alles te maken met het gesjoemel met normering, toch overlaten gaan terwijl het halve team aangeeft dat de leerling eigenlijk niet thuishoort op vmbo-t etcetera. Voor je van een vmbo-t afstroomt naar het niveau b of k moet er heel wat water door de zee zijn gegaan, helaas. Een van de redenen waarom het mbo me een hele lastige werkplek voor docenten Nederlands.

    • Alles is relatief
     Dank je wel Hinke voor je aanvulling. Ik probeerde het al voorzichtig te formuleren omdat ik zelf geen dagelijkse ervaring met VMBO heb. Mijn idee van ’teveel theorie’ is dus relatief: het gaat om ’te weinig praktijk én te veel loze uren’. Subtiel maar niet onbelangrijk verschil ……


     Marten
     IVA Driebergen

 12. taalvaardigheid
  Ik zat afgelopen weekend te mijmeren over het nut van grammatica (met name redekundige ontleding) in het onderwijs. Ik kan me vergissen, maar redekundige ontleding heeft voor zover ik kan nagaan weinig tot niets bijgedragen aan mijn taalkundig functioneren in deze maatschappij. Ik denk dat dit nog meer het geval is voor vmbo leerlingen (aan wie ik les geef). First things first, laten we eerst proberen om ze de eenvoudige dingen goed te laten doen, eerst goed leren dat ze een zin (en hun naam) met een hoofdletter moeten beginnen, dan pas een klein verslagje, dan een groter werkstuk. Voor leerlingen die “een vak” gaan leren pleit ik voor modulair onderwijs. Pas als je iets voldoende (= genoeg om op het gewenste niveau te kunnen functioneren) beheerst mag je naar het volgende item. Niet dertig verslagen in 2 jaar tijd (die we niet goed nakijken omdat we er geen tijd voor hebben, die we “zacht” beoordelen omdat we medelijdeden hebben met de leerlingen die ook weer weinig tijd ervoor hadden en die slecht nederlands schrijven) maar maximaal 3 in dezelfde tijd, die we grondig tegen het licht houden. Een collega zei laatst dat hij die werkstukken vluchtig bekijkt “omdat je toch niet kan achterhalen wat en hoeveel ze echt zelf gedaan hebben”. Toen ik vroeg waarom de opdracht dan werd gegeven kreeg ik een boze blik.

  • Nut van redekundig ontleden
   U schrijft dat u weinig nut ervaart van redekundig ontleden, maar ik kan u vertellen dat zeer velen (onder wie ikzelf) dit nut wel voelen. Voor de klassieke talen is redekundig ontleden een absolute noodzaak, het ontleden is er zelfs vele malen ingewikkelder dan in ons taaltje van de brakke grond. Ook voor iedereen die van Duits houdt is ontleden als achtergrond, voordat de automatismen zijn ingesleten, zeer gewenst.

   Ik krijg de indruk dat u schrijft met het oog op uw eigen vmbo-doelgroep aan leerlingen als u pleit voor modulair, stap-voor-stap onderwijs. Ik kan niet beoordelen of uw pleidooi hout snijdt maar gezien uw ervaring vmbo docent denk ik dat u wel een punt zou kunnen hebben.

   Bij andere groepen komt het echter niet zelden voor dat het bekende ‘kwartje’ pas valt als een hoger niveau wordt betreden, nadat eerst het lagere niveau ‘onvoldoende’ is afgesloten. Intelligente leerlingen hebben op lagere niveaus ook vaak een motivatieprobleem, en bovendien zijn er ook, zij het weinig, kinderen die zichzelf pijnigen met allerlei complicerende vragen. Het vergt een scherp oog van een hoog opgeleide docent om dergelijke kinderen voor uitval te behoeden.

   Ik deel voor alle soorten onderwijs uw oproep tot matiging in het aantal werkstukken dat leerlingen geacht worden te produceren. Kwaliteit is ook hier beter dan kwantiteit.

  • Grammatica laag niveau
   Reactie op bijdrage ’taalvaardigheid’ van Mcgyver: Grammatica geeft ons de hulpmiddelen om over taal na te denken. Als ik het lijdend voorwerp en het onderwerp om omwissel wat gebeurt er dan met de betekenis bijvoorbeeld: Onderwijs wilde hij hebben! (Hij wilde onderwijs hebben). Die instrumenten zijn nuttig en leuk, al kun je je afvragen of dat tot en met voorzetselvoorwerp en het onderscheid tussen de diverse soorten bijwoordelijke bepaling zou moeten gaan.
   Ik wil mijn leerlingen ook graag leren wat een correcte zin is. Dat valt nog niet erg mee. Je kunt vaak wel uitleggen waarom een zin niet correct is, maar het omgekeerde is lastiger.
   Voor mijn leerlingen is onderwerp, gezegde, persoonsvorm en lijdend voorwerp voldoende. We hebben echter in ons Nederlandse onderwijs wel het probleem dat elk diploma op een bepaald niveau doorstroomrecht geeft naar het volgende niveau en daar zit hem de crux. Als mijn leerlingen van niveau 2 naar niveau 3 en 4 gaan wordt er van hen meer algemene kennis voorondersteld dan strict nodig is voor het vak waartoe je bij niveau 2 wordt opgeleid. Concreet: Een loodgieter hoeft niet het verschil tussen een bijvoeglijk naamwoord en een bijwoord niet te weten. Als hij naar niveau 3 en 4 gaat krijgt hij wel aardig wat Engels. Bij die taal moet je dit verschil wel kennen, anders kun je geen goede Engelse zinnen maken (He did it good? He did it well?)
   Kortom: voor het leren van een vak is uitgebreide grammatica niet nodig, voor de doorstroom (en het leven zelf) soms wel.

  • Hoofdletters?
   Dat zijn vaardigheden voor de basisschool. Ontleden heb je nodig om correct Nederlands te kunnen schrijven en om andere talen te kunnen leren.

   • vaardigheden voor de basisschool
    Helaas Fritzi kunnen we er niet van uit gaan dat de vaardigheden voor de basisschool ook werkelijk aan het einde van de basisschool worden beheerst.
    Ik zou al blij zijn als alle vmbo-ers aan het einde van hun vmbo de basisschool vaardigheden beheersten. Wat zou het leven als docent toch eenvoudig zijn als het anders was. Als kinderen op de basisschool gewoon een jaartje bleven zitten als ze de stof van dat jaar onvoldoende beheersten. Voordeel voor de kinderen, voordeel voor de leerkrachten.

    • Dat laat niet onverlet
     dat we deze handschoen niet moeten oppakken in het VO, zoals we nu wel doen, maar weer terugleggen op zijn eigenlijke plaats. Dit hoort in het BO thuis. Daar moet de verandering beginnen. Als je hier nog mee moet starten in het VO, ben je gewoon te laat. Ze pikken het niet meer op of komen in ieder geval niet meer op het niveau dat vorige generaties bereikten.

Reacties zijn gesloten.