bezuinigingen SO

Het speciaal onderwijs misbruik kinderen .

Zie hier

Geachte Heer,

Ik geef U hierbij uitdrukkelijk geen toestemming mijn kind brieven aan de politiek te laten schrijven i.z. de positie het speciaal onderwijs.
De brief die zij heden, onderdruk van een van u medewerkers moest schrijven wil zij retour aangezien, zij de inhoud niet onderschrijft.
U dient gewoon onderwijs te geven i.p.v. kinderen te misbruiken voor uw werkgelegenheidsdoelstellingen.

Drs. X

4 Reacties

 1. Kinderen van de rekening
  Als aan kinderen in het speciaal onderwijs wordt gevraagd een brief te schrijven over de bezuinigingen op Passend Onderwijs is dat zeer te betreuren en onbehoorlijk. Die kinderen kunnen niet begrijpen dat juist hun speciale scholen worden opgeofferd, in plaats van verbeterd. Goed dat u het schoolbestuur hierop aanspreekt.

  Per augustus 2010 is er 13,6% bezuinigd op de speciale scholen voor PO en VO plus nog een bedrag per school. Dit was bekend vanaf april 2010.
  Toen werden geen grootste protesten georganiseerd. Wel een herplaatsingspool om overtollig (ambulant) zorgpersoneel van het speciaal onderwijs over te hevelen naar het reguliere onderwijs. Die pool heet Matchpunt Passend werk Passend Onderwijs. De website Passend Onderwijs – met een Stuurgroep van de werkgevers (PO, VO, MBO-raad) – maakt melding van een convenant hierover tussen werkgevers, personeelsorganisaties en ministerie.
  Over de gevolgen voor de speciale leerlingen en de speciale scholen las ik niets.

  Nu de ontwikkeling rond de komende wet Passend Onderwijs niet naar wens van de besturen verloopt, wordt wel het protest van onderop georganiseerd. Het geheel geregisseerd door de besturen. Die bezuiniging moet van tafel want anders is de aardigheid ervan af. Lees even mee op de agenda van Passend Onderwijs over de inmiddels zesde conferentie op rij:

  www.passendonderwijs.nl/files/media/agenda/FolderConferentieDuurzaamleren2011.pdf

  Met Luc Stevens prominent aanwezig als ambulant verkoper van ophokuren, sorry… passend onderwijs voor ieder kind natuurlijk.
  Ouders, vervoeg u bij de coachingsbureaus. Afhankelijk van uw financiële mogelijkheden kunt u zich daar nog verzekeren van enig degelijk onderwijs voor uw kind.

  • Maffia …
   Alle foute namen met Luc Slash21 Stevens en Howard MI Gardner aan top op één conferentie. Het zijn de gebruikelijke onderwijsfamilies die in onderling overleg de markt hebben vastgezet en die na het nieuwe leren nu ook aan de probleemkinderen gaan verdienen. Eerst zorgen ze dat kinderen uitvallen, dan bieden ze ondersteuning op maat tregen mateloze bedragen. Heertje had gelijk.

   • Het is niet de eerste keer dat hij gelijk heeft
    Toevallig maakte Heertje zich druk om een examenvraag uite het VWO-economie-examen in het jaar waarin ik dat examen aflegde.
    Er werd gevraagd waarom er concurrentie op het spoor mogelijk zou zijn?
    Ik had het politiekcorrecte antwoord gegeven, wat achteraf juist bleek te zijn, ondanks dat ik het de grootste mogelijke onzin vond aangezien per traject maar 1 bedrijf kan rijden en je dus automatisch monopolies krijgt. Heertje meldde dit die avond op het nieuws. We weten allemaal hoe het met het personenvervoer op het spoort is verlopen, hoe de pijzen stegen (ook wanneer je rekening houdt met de verminderde subsidie) terwijl de service daalde. Er zitten nog wat meer haken en ogen aan zoals het opsplisten van één bedrijf in drie bedrijven maar de bottomline is dat Heertje toen ook al waarschuwde voordat er massale protesten vanuit de samenleving kwamen. Politici doen er wellicht verstandig aan om aandachtig te luisteren wanneer zulke mensen alarm slaan.

  • Eric Jensen
   Op de bovenstaande link over de zesde conferentie passend onderwijs staat prominent de spreker Eric Jensen vermeld.

   “Eric Jensen is een erkende autoriteit op het gebied van leren in relatie tot de werking van het brein.”

   Nu de echte Eric Jensen: een commercieel handige jongen, oprichter van Jensen Learning, zie zijn site www.jensenlearning.com/who-is-eric-jensen.php .

   Zijn studies: Engels en Human Develoment.

   Voor wie bovenstaande masterclass gemist heeft:

   “U ervaart de magie van het veranderen van je eigen innerlijke ‘zijn’, de geheimen van het ‘niet’ doceren en de 15 makkelijkste manieren om actief bezig te zijn met je leerlingen. Deze masterclass heeft een hoog praktisch gehalte, is bezielend en geeft u een massa specifieke ideeën voor de klas.”

   Altijd moeten er op dit soort conferenties goeroes uitgenodigd worden. Bij deze conferentie zijn het zelfs allemaal goeroes. Moet daar het dure onderwijsgeld aan verspild worden?

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.