MBO niet transparant en flexibel genoeg

Maak mbo-opleidingen aantrekkelijker door betere voorlichting, maak switchen makkelijker en stimuleer praktisch opgeleiden om ook na hun opleiding verder te leren. Dat zijn enkele aanbevelingen uit het Advies Kansrijk Opleiden van de taskforce doelmatigheid van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB), onder leiding van oud-minister Lodewijk Asscher.

Volgens het advies kiezen te weinig studenten voor opleidingen in kraptesectoren, zoals de techniek en de zorg. Dit zou mede komen door oude beroepsbeelden over deze sectoren. Maar ook doordat niet alle aanstaande studenten de juiste informatie direct tot hun beschikking hebben, bijvoorbeeld over het startsalaris en andere arbeidsvoorwaarden.

De taskforce wil als eerste met betere voorlichting meer geïnteresseerden overhalen om te kiezen voor een mbo-opleiding in deze krappe sectoren. Daarnaast is het van belang dat alle partijen in de mbo infrastructuur, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties, het onderwijsaanbod en beleid meer nadrukkelijk gaan richten op een leven lang ontwikkelen.  (Bron: Sociaal Economische Raad).

Deze taskforce lijkt het goed te bedoelen, maar slaat de plank volledig mis. Het mbo leidt sinds de roc-vorming (1992) en de invoering van de lumpsum  en de daaropvolgende schaalvergroting aan een enorme kaalslag en roofbouw in de kwaliteit van het  beroepsonderwijs. Goed opgeleide en bevoegde docenten werden zo ongeveer het mbo uitgejaagd, vakken als bedrijfseconomie, wiskunde  verdwenen uit het curriculum. Het rekenonderwijs en Nederlands erodeerden onder het steeds verder afnemende aantal bevoegde en gekwalificeerde leraren. Besturen mochten naar believen de onderwijscenten verdelen en lieten zich leiden door de overheid verplicht opgelegde perverse rendementprikkels (zoveel mogelijk diploma’s in zo’n kort mogelijke tijd). Om nog maar te zwijgen van de nauwelijks examineren hoeveelheid van ruim 3800 kwalificaties en stages. Dit oplossen door het instellen van “Leven Lang Ontwikkelen” en zwaaien met wat foldertjes is een gospe. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben omdat te snappen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter