Toenemend aantal Kamerleden is het eens met BON: bachelors in het Nederlands

Onlangs werd een motie in stemming gebracht die al vaker langskwam in de Tweede Kamer, waarin de regering wordt verzocht ‘het Nederlands als onderwijstaal op de universiteiten in alle bacheloropleidingen te herstellen’. Maar nu werd voor het eerst de motie bijna aangenomen, met 68 stemmen voor, van onder meer twee coalitiepartijen (CDA en ChristenUnie) en Bij1. BON bedankt alle partijen die voor deze motie stemden. Er is nog maar één extra partij nodig (VVD, D66, PvdA of GroenLinks) en dan is een meerderheid van de Kamer voor Nederlandse bacheloropleidingen.

Hieruit leiden wij af dat veel Kamerleden onze brief aan de minister goed hebben gelezen en kennis hebben genomen van de argumenten. Kamerleden Pieter Omtzigt en Harry van der Molen (CDA) noemden tijdens het debat over de begroting expliciet de Wet op het hoger onderwijs, die het Nederlands eist als onderwijstaal in alle opleidingen. Dit alles is hoopgevend en vergroot de kans dat minister Dijkgraaf begin 2023 zal aankondigen dat hij inderdaad het Nederlands weer een serieuze rol wil geven in alle bacheloropleidingen, zoals de huidige wet ook eist. BON blijft zich inzetten om dat te bewerkstelligen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter