Integratiesores

“Ongehoord” *het onlangs uitgekomen boek van de vorig jaar overleden Leidse SP voorman Cor Vergeer, dat het politieke  integratiebeleid sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw  beschrijft, heb ik achter elkaar uitgelezen. Het boek geeft een bewonderenswaardig heldere historische reconstructie van de ontwikkeling van het denken over immigratie en integratie  en van de rol van de SP daarin. Dat moet een heel werk geweest zijn. Heel leesbaar vanuit de eigen ervaring en beleving van de auteur opgeschreven, hoewel hij niet om de weergave van een vracht aan rapporten en notulen heen kon, wat soms best taaie stof is. Maar dat brengt dit onderwerp nu eenmaal met zich mee. Ook wel weer heel instructief. Hieruit blijkt, dat de SP in het denken over het integratiebeleid op een aantal essentiële punten zijn tijd vooruit was en veel weerstand heeft moeten overwinnen. Goed, dat dit geboekstaafd is, want het zegt ook iets over de politieke cultuur.  Over de wijze van discussiëren, ideologische vooringenomenheid en het omgaan met taboes in het politieke debat, waarmee ik niet wil beweren, dat de SP in alle opzichten gelijk had. Het boek lijkt me heel bruikbaar voor docenten  politicologie en maatschappijleer in het middelbaar en hoger onderwijs.

 

*Zie blog Toon Rekkers, 14 oktober jl.

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter