Ach die limieten

In www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2015/12/het-epsilon-handboek-voor-de-didactiek-van-de-wiskunde/ verwees ik naar een document waar ik nog op terug zou komen, te weten www.fi.uu.nl/nl/profi/documents/analyse2_afgeleide.pdf, een uiteenzetting over de techniek  van de differentiaalrekening.

De file op de site van het Freudenthal Instituut is van 1997. Ik zie een behandeling van limieten van differentiequotienten van simpele functies, eerst empirisch met de grafische rekenmachine, en daarna ook algebraïsch, met uitgedeelde differentiequotienten.

Maar waarom zouden die differentiequotienten hier überhaupt nodig zijn? In pyth.eu/in-je-vingers benadrukt de recensent van het boekje met Ronald een alternatief dat op schoolniveau eenvoudig haalbaar is, let wel, zonder die grafische rekenmachine.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter