Stop de verwaarlozing van het taalonderwijs op het mbo

Op mbo-scholen wordt nog maar weinig aandacht aan taalonderwijs besteed. De docenten Nederlands zijn vaak niet eens geschoold in het vak. Evelien Polter werkte zelf jarenlang op het mbo en zag het taalniveau gestaag dalen.

Vorig jaar bracht Vrij Nederland een serie artikelen van Anja Vink, die een half jaar meeliep op een mbo-opleiding. Het grootste deel van de leerlingen beschikte niet over het taalniveau waarmee ze het vmbo hadden moeten verlaten, zag Vink, maar daar werd nauwelijks iets aan gedaan.

Laaggeletterdheid is een groot probleem in het beroepsonderwijs. Afgelopen maanden verschenen er rapporten van de Onderwijsinspectie, de SER, de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad met oproepen voor een leesoffensief. Uit de rapporten blijkt dat 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite hebben met lezen en dat een groot deel van de jongeren bij instroom op een middelbare beroepsopleiding niet op het gewenste taalniveau zit.

De analyses laten zien dat de taalvaardigheid in de vier grote steden aanmerkelijk zwakker is dan buiten die steden. Scholen met een mooie schoolbibliotheek of mediatheek zijn veelal havo/vwo-scholen. Het onderwijs geeft daarmee onterecht het signaal af dat het lezen van boeken iets voor hogere onderwijsniveaus en hoger opgeleiden zou zijn.

Tekst: Evelien Polter

(en met dank aan Ton Bastings).

Meer lezen>> 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter