De kleuterjuf kan ook lassen.

Het advies van de Onderwijsraad “Ruim baan voor leraren” pakt uitermate slecht uit voor het middelbaar beroepsonderwijs. Uitgangspunt is dat de diversificatie in het onderwijs te ver is doorgeschoten. Deze stelling wordt echter niet of nauwelijks onderbouwd met feiten. Toch volhardt de Onderwijsraad in zijn uitgangspunt en tracht op die manier de onderzoeksvraag ’Hoe los ik het lerarentekort op?’ te beantwoorden.

Wat opvalt is de steeds maar terugkerende nadruk op het ‘pedagogisch-didactisch gekakel- jargon’. In de grote diversiteit van het mbo met zijn 1247 kwalificatie dossiers en het funderend beroepsonderwijs is daar geen behoefte aan. De vraag naar de benodigde vakinhoudelijke en/of beroeps-specifieke kennis en vaardigheden in het middelbaar beroepsonderwijs blijft onderbelicht.

Volgens de Onderwijsraad is de kern van het beroep van leraar overal en voor iedere leraar hetzelfde.  Maar laten we wel wezen, een kleuterjuf is nu eenmaal niet in staat om een cursus autogeen lassen te verzorgen op het mbo of Nederlands in een klasje stratenmakers.

Kan de kleuterjuf ook lassen?

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter