Feodalisme

De MBO Raad luidde onlangs de noodklok over het tekort aan leerkrachten voor de technische vakken. Hun zeer bezorgde voorzitter Ton Heerts, voormalig voorzitter van de FNV, meende de oplossing te moeten zoeken in het 365 dagen openstellen van de mbo-scholen. Ook meent de MBO Raad dat leraren in Nederland veel te weinig werken (1659 uur), “slechts” 200 dagen ingezet mogen worden en natuurlijk veel te veel vakantie hebben (30 dagen). Dit wordt dan vergeleken met het bedrijfsleven waar men volgens de de berekening van de MBO Raad 1872 uur moet werken en maar 20 vakantiedagen heeft. Zoals de geschiedenis al heeft bewezen weten we dat dit soort feodalisme tot niets leidt. De oplossing is nog steeds gewoon goed beroepsonderwijs. En dat bereik je alleen met bevoegde en goed opgeleide leraren voor de klas. Waarschijnlijk zullen we ook eens een petitie moeten starten om een einde te maken aan dit feodalisme dat blijkbaar nog steeds welig tiert op de (onderwijs)bestuursburelen.

 

2 Reacties

  1. Op zich genomen klinkt dat gek: ” bevoegde en goed opgeleide leraren” Als leraren goed opgeleid worden zou dat moeten betekenen dat ze daarna bevoegd zijn. Als een leraar na de opleiding voltooid te hebben die bevoegdheid niet krijgt zou je kunnen zeggen dat het wat betreft die leraar niet gelukt is om hem goed op te leiden. Dat kan zowel aan die leraar liggen als aan zijn opleiders. De kwalificatie lijkt dus redundant tenzij met “bevoegdheid” een document bedoeld wordt dat waarborgt dat de betreffende perrsoon de betreffende opleiding met voldoende gevolg doorlopen heeft. Het kn ook zijn dat Toon Rdekkers bedoeld heeft dat de leraar van het te doceren vak veel moet weten en bovendien de bekwaamheid heeft om zijn kennis aan kinderen over te dragen. Bevoegd zijn betekent dan dat je zowel een vakman in je te doceren vak moet zijn als in je capaciteiten om je vakkennis over te dragen.

Laat een reactie achter