De onderwijskundige moet worden gestopt

Dit artikel is gepubliceerd in Trouw op 19 augustus 2015

Het voortgezet onderwijs stond rondom het jaar 2005 in het teken van het studiehuis als uitvloeisel van het nieuwe leren. Leerlingen in de bovenbouw werden zelfstandig genoeg geacht zelf uit te zoeken wat te leren. In plaats van lesgeven, zou het coachen van leerlingen de hoofdtaak worden van docenten.

We horen weinig meer van dat nieuwe leren en het studiehuis. En dat is goed te begrijpen. Is het voor volwassenen al moeilijk een antwoord te vinden op de vraag “wat wil ik eigenlijk”, dan geldt dat al helemaal voor de 16-jarige met onvolgroeide hersens, met hormonen die door zijn lichaam gieren en die zijn focus elk moment van de dag verliest door ipad, Facebook en mobiele telefoon.

Het blijft een ongelooflijk verhaal dat slechts een handvol onderwijskundigen ooit de gehele beslissende bovenlaag van het voortgezet onderwijs heeft weten te overtuigen om het onderwijs te modelleren volgens dit nieuwe leren.

Competentiejungle

In 2009 werd het gehele MBO-onderwijs ingericht volgens het concept ‘competentiegericht onderwijs’. Elk vak in het MBO werd opgeknipt in bekwaamheidseisen om een beroep uit te oefenen. Onder elke competentie formuleerde de onderwijskundige met gemak vele subcompetenties. Elke student werd geacht door deze competentiejungle zijn weg te vinden. Voor een vakdocent die weet dat vakmanschap niet op te knippen is, was dit een ware ramp. Menig docent verging het plezier om dagelijks lijsten, geschreven in onnavolgbaar onderwijskundig jargon, bij te houden en af te vinken. En ook hier horen we er niets meer van. En dat is goed te begrijpen. Als docenten en leerlingen er geen touw meer aan vast kunnen knopen, stopt het vanzelf. Anno nu wordt alle heil verwacht van “opbrengstgericht onderwijs”. Onderwijsadviseurs maken het weer groot en ingewikkeld waardoor scholen denken dat het zonder hen niet zal lukken dit concept in praktijk te brengen.

In het HBO vult elke student zijn portfolio met allerlei bewijsstukken om aan te tonen dat hij het vereiste afstudeerniveau heeft gehaald. Ook hier loopt het door de nijvere inzet van de onderwijskundige professional volledig uit de hand. Door de ontelbare reflectieverslagen en rapportages die studenten dan maar aan te leveren hebben, levert dit portfolio’s op van gauw over de honderd pagina’s dik. Zelf heb ik ervaren dat ik voor mijn opleiding een leeswijzer voor de beoordelaars erbij moest leveren, want ik moest begrijpen dat ze niet alles konden lezen. In de normale wereld zou dit het sein zijn de omvang te beperken.

Zielloos

De voorbeelden laten zien dat op de onderwijskundige professional geen rem zit. En dat onderwijsvernieuwingen concept-gedreven zijn en zich niet laten sturen door bevindingen uit de praktijk. Ook niet door kritisch en gefundeerd wetenschappelijk onderzoek. Dit laatste is er niet. De atomistische en daardoor zielloze wetenschap onderwijskunde, dat zich gespecialiseerd heeft in het stukknippen van alles wat heel is, heeft geen body of knowledge dat bestand is tegen hypes. Filosofen zoals Ad Verbrugge en Joke Hermsen laten af en toe een tegengeluid horen.

Bij geen echte tegenwind is er maar een remedie utopische moerassen te voorkomen en de ongeremde onderwijskundige bureaucratie te stoppen. En dat is minimalisering van onderwijskundige stafdiensten en beperkt gebruik van externe onderwijsadviseurs. De onderwijskundigen zullen daardoor handen tekort komen hun werk te doen. En dat is nou ook precies de bedoeling. Dat zal ze bewegen aan de echte onderwijs mensen te vragen wat zij voor hen zouden kunnen betekenen. Continu hinderen wordt dan in een keer, helpen. Deze maatregel zal het vakmanschap van docenten en vakdocenten veilig stellen. Leerlingen en studenten zullen er baat bij hebben.

 

Marc Oskam is docent wiskunde op het Pieter Nieuwland College te Amsterdam en auteur van het boek Venijn in de start: www.trias-o.nl

 

8 Reacties

 1. NB: we hebben toestemming van

  NB: we hebben toestemming van de auteur om dit hier te publiceren

  de redactie

 2. Een echte onderwijzer is

  Een echte onderwijzer is bestand tegen alle onderwijskundige humbug en doet zijn werk ondanks de hinderlijke bemoeienissen van managers, adviseurs en onderwijsbureaucraten. 

 3. Ik ben met de laatste reactie

  Ik ben met de laatste reactie helemaal eens. Het zou een nieuwe competentie kunnen zijn: "bestand zijn tegen alle onderwijskundige humbug en in staat zijn zijn of haar werk te kunnen blijven doen ondanks de hinderlijke bemoeienissen van managers, adviseurs en onderwijsbureacraten". Een onderwijskundige weet er wel raad mee woorden te vinden de diverse niveaus van deze competentie in onbegrijpelijk jargon te beschrijven  (-;

  Marc Oskam, auteur van "De onderwijskundige moet worden gestopt".

 4. Het zijn niet de

  Het zijn niet de onderwijskundigen die het rekencurriculum gesloopt hebben, maar ze stonden wel te juichen onder regie van @hetNRO en they still wet their beaks. All of them, even the good girls.

 5. Ik vind het juist  wel een

  Ik vind het juist  wel een gelooflijk verhaal dat slechts een handvol onderwijskundigen ooit de gehele beslissende bovenlaag van het voortgezet onderwijs heeft weten te overtuigen om het onderwijs te modelleren volgens dit nieuwe leren. Politici en en dus ook ministers van onderwijs kunnen niet scoren als ze de dingen laten zoals ze zijn. Dus veranderen ze, ook als de dingen daardoor slechter worden. Men denke maar aan de loze kreet "thuisonderwijs is niet meer van deze tijd" dat in het parlement als argument gebruikt werd om het thuisonderwijs te verbieden.

  Een parlementaire onderwijscommissie was is nog niet zo langgeleden onder voorzitterschap van Dijsselbloem al tot de conclusie gekomen dat verandereringen in het onderwijs niet algemeen geldend doorgevoerd moeten worden voordat er voldoende mee geëxperimenteerd is en ze goed bevonden zijn. Het parlement had moeten besluiten zich daaraan te houden. Voor de PvdA was dat slecht nieuws want juist door experimenteren met proefscholen werd de Nederlandse samenleving een middenschool bespaard. Maar dan nog, ze kregen als troostprijs de snel algemeen ingevoerde basisvorming zonder dat er voorafgaand mee geëxperimenteerd werd. Ook die onderwijsvernieuwing verdween na veel ellende van het toneel maar parlermantaire activiteiten zijn meestal koehandel en de PvdA had "recht op wisselgeld".

  De komst van onderwijskundigen maakte het mogelijk een basis voor veranderingen te leggen. Onderwijskundigen hebben ook belang bij veranderingen want daarmee kunnen zij een dikbelegde boterham (en nog meer) verdienen. De maatschappij was vóór de Mammouthwet in werking trad redelijk tevreden met het bestaande onderwijs. Vanuit drie gezichtspunten was de samenwerking tussen politici en onderwijskundigen niet ongelooflijk maar juist volledig voorspelbaar

   

 6. Nieuwe regels op je werk

  Nieuwe regels op je werk komen uit notities van mensen die niets anders te doen hebben dan regels veranderen en daar de hele tijd over lunchen. Van die mensen die denken dat ze steeds nieuwe regels moeten maken terwijl ze het spel zelf nooit spelen, en iedereen zich prima red.

  Japke-d Bouma NRC 04092015 Gamechanger, ik dacht het niet, over jeukwoorden op kantoor.

Reacties zijn gesloten.