Van onbevoegd naar bekwaam in 5 middagen

APS

Doelgroep: onbevoegde wiskundedocenten

Kosten: € 1.450,–

Startdatum:  2 december 2014

 

We helpen u de hoofdlijnen van het wiskundeprogramma te doorgronden. In 5 trainingsmiddagen staat telkens een schoolwiskundethema centraal. Met eenvoudige tools en tips kunt u meteen in de volgende les aan de slag.

Bron: www.aps.nl/agenda/-/event/1458648 .

 

"Bekwaam is belangrijker dan bevoegd."  Jan van Zijl (Voorzitter van de MBO-raad).

"De VO-raad vindt dat de wet BIO moet worden aangepast. In elk geval zou niet de bevoegdheid maar de bekwaamheid centraal moeten staan."

 

 

1 Reactie

  1. We weten dat bij namen

    We weten dat bij namen bedacht door mensen uit het educapolitieke complex de naam de lading vaak niet dekt. Ze zijn meesters in het gebruik van Newspeak. Een recent voorbeeld is ”passend onderwijs”. En nu weer bij de bekwaamheidseis die bij normaal gebruik van het woord superieur zou zijn aan de bevoegdheidseis. In de praktijk zijn niet alle bevoegde leraren bekwaam en zijn sommige bekwame leraren onbevoegd. Ik herinner mij het geval van een natuurkundig ingenieur die door een HTS beter volledig ingezet kon worden als leraar elektrotechniek. Hij was bekwaam voor dat vak en werd daarom vanuit “Den Haag” bevoegd verklaard. Op voordracht van de school dus en niet door de school zelf. Dat laatste kan tegenwoordig wel. De makke van een bekwaamheidsverklaring door de scholen is de fraudegevoeligheid en de onrechtvaardigheid die daar uit voortkomt. Zodra een school iemand ten onrechte bekwaam verklaart is dat onrechtvaardig t.o.v. leraren die hun bekwaamheidheidserkenning  via het behalen van de bevoegdheid verkregen hebben. Voor de scholen zijn onterechte bekwaamheidsverklaringen een mooi middel om leraren goedkoop te houden en leraren aan zich te verplichten. Voor bevoegde leraren is het bedrog vanwege alle tijd en geld die zij in het halen van de bevoegdheid gestoken hebben en de salariskortingen die een schoolbestuur kan doorvoeren omdat ze ook beunhazen als leraar aannemen. Maar als een onbevoegde leraar die even goede resultaten haalt bij zijn lesgeven als gemiddeld de bevoegde, dus echt bekwaam is,  mag hij best een salaris krijgen dat passend is voor een bevoegde. Of het zou moeten zijn dat een leraar die via een lerarenopleiding zijn bevoegdheid haalt een verkeerd programma heeft moeten volgen. Dat heeft weer als consequentie dat de huidige besturen van bekwame lersren iets anders vragen als vroeger de overheid. Voor mij in het kamp van de ouders is dat een verontrustende ontwikkeling.

Reacties zijn gesloten.