Niet de goeroe maar de leraar aan het woord

De schrijver van het boek “Mark draait door”, de journalist Mark van der Werf, vertelde gisteravond in boekhandel Post Scriptum te Schiedam over zijn belevenissen in het onderwijs en de ontvangst van het boek. De belangstelling voor zijn wederwaardigheden in het onderwijs was groot, gezien de ruime opkomst van met name mensen, die zelf in het onderwijs werkzaam zijn. Hij vertelde o.a. over de zij-instroomcursus, die hij gevolgd had, waarin reflectie tot in het oneindige de boventoon voerde, maar je bij voorbeeld niet leerde hoe je met verschillen tussen leerlingen om moest gaan. Het meeste, gedurende zijn periode als docent,  had hij geleerd van de steun, die hij kreeg van ervaren leerkrachten, die de boel tegen de verdrukking in nog gaande wisten te houden. Van der Werf zei dat hij zelf verbaasd was over de weerklank, die het boek heeft ondervonden. (Daar kijken wij bij BON minder van op.)  Hij heeft een gesprek gehad met Sander Dekker en is door de AOB gevraagd om tijdens een collegetour met de leden zijn zegje te doen. Van de onderwijsinspectie had hij tot nu toe niets vernomen.

In De Volkskrant van vandaag staat een groot artikel van Sander van Walsum over hoe leraren monddood zijn gemaakt en zich ook deels monddood hebben laten maken. Onder meer Karin den Heijer komt erin aan het woord over de malheur met het rekenen en Ton van Haperen  over de klaagcultuur in het onderwijs, die helaas nog te veel overheerst. Een citaat van de laatste over het negatieve imago van de beroepsgroep: “Daar hebben we zelf aan bijgedragen door te klagen over de verkeerde dingen….Met verhalen over de werkdruk krijg je de mensen niet mee. “Ik werk ook hard”, zeggen ze dan. We moeten laten zien dat die werkdruk onderdeel is van een veel groter, complexer probleem: dat de leraar uitvoerder is van elders bedachte concepten”.  En aardig is ook de opmerking van Karin den Heijer, dat  met  sommige problemen “ leraren in een half uur samen een heel eind gekomen zouden zijn….maar beleidsmakers zijn niet geïnteresseerd in simpele oplossingen. Bij ingewikkelde oplossingen menen veel meer mensen belang te hebben”.

Hier nu eens geen goeroes, die ons menen te moeten vertellen hoe alles helemaal anders moet, maar welbespraakte mensen uit de praktijk, die heel goed weten uit te leggen waar een aantal zeer heikele knelpunten zitten.

11 Reacties

 1. Je zou denken dat de signalen

  Je zou denken dat de signalen duidelijk genoeg zijn. Maar degenen die de beslissingen nemen zitten verstrikt in netwerken en ze hebben weinig zin om zich daarvan te bevrijden, doortastend op te treden om te zorgen dat de hele bliksemse boel gesaneerd wordt. Dan moeten ze vastgelegde akkoorden over de lumpsump openbreken, en ook er weer voor zorgen dat de lerarenopleidingen alle ballast overboord gooien. Dan moeten ze tegen hun vrinden in allerlei gevestigde posities opboksen en hun politieke kameraden uit de Raden aanspreken en hen naar veiliger oorden verbannen.

  Daarom al die praatjes over ict-gericht, iPad-gericht onderwijs. En ze ontlenen ze aan de toververhalen van goeroes op prestigieuze dure massale bijeenkomsten waar ons-kent-ons in het onderwijs elkaar weer tegenkomt. Of ze laten zich door naïeve (?) collega's als Asscher (PvdA) of Smit-Kroes (VVD) inspireren, die niet bepaald verstand van onderwijs hebben en niet weten hoe het toegaat in scholen die kwaliteit leveren.

  Je daarvan losmaken vereist staatsmanschap. En juist dat hebben de bewindvoerders niet in huis. 

 2. Is de belangstelling voor de

  Is de belangstelling voor de wederwaardigheden in het onderwijs groot als vooral docenten er kennis van willen nemen? De docenten blijven het maar denken: "Zíe je nou wel, het zit allemaal verkeerd!". Ze hebben gelijk, en zien dat graag bevestigd door boeken, vakbonden en in de media, maar van "de mensen" krijgen ze dat gelijk niet.

   

  Van Haperen zegt: "Met verhalen over de werkdruk krijg je de mensen niet mee. (…) We moeten laten zien dat die werkdruk onderdeel is van een veel groter, complexer probleem: dat de leraar uitvoerder is van elders bedachte concepten". Maar met het "laten zien" van het "grotere, complexere probleem" krijg je "de mensen" natuurlijk net zo min mee. "De mensen meekrijgen" is de oplossing sowieso niet; ze zijn zelf de hoofdoorzaak van de problemen. Ze komen pas in beweging voor beter onderwijs als de omstandigheden hen ertoe dwingen. 

   

  Pas als het ebolavirus dichtbij dreigt te komen, is er ineens wél draagvlak voor maatregelen waar deskundigen al jarenlang machteloos op hadden aangedrongen.

 3. Mark van der Werf zei ook dat

  Mark van der Werf zei ook dat het AD de komende tijd meer docenten aan het woord zal laten in de krant. Het AD is een krant die nu niet in de eerste plaats gemaakt wordt voor intellectuelen. Des te interessanter om een breder publiek te bereiken.  En daar gaat het toch om. We hebben meer bondgenoten dan we denken maar we doen er te weinig mee. Dan is het beter  dat ze ons links en rechts passeren.  Dat is zelfs  te hopen.

 4. Ik vermoed dat onder

  Ik vermoed dat onder Telegraaf- en AD-lezers zich minder mensen bevinden die belang hebben bij complexe onderwijsvernieuwingen. Bij NRC en Volkskrant ligt dat anders. Onze boodschap is eenvoudig: goede leraren, lokalen, een directeur en leerlingen. Niks geen flipping the classroom, iPadonderwijs,  reflectie-opdrachten en sociaal constructivistische leermethoden. Als de AD en Telegraaflezers zich meer voor onderwijs gaan interesseren dan kan dat wel eens flinke verschuivingen in de meningsvorming opleveren.

 5. Vandaag krijgt in Trouw Henk

  Vandaag krijgt in Trouw Henk van Ommen het woord op de opiniepagina. Van Ommen is rector/bestuurder va het Baarnsch Lyceum en docent Duits.

  Hij begint zijn stukje met "iPad-klassen en onderwijs hebben weinig met elkaar te maken. Net zomin ld laptops of tablets (…). Net zomin als digitaliseren een visie op onderwijs is. Ik snap ook niet hoe je een school naar een apparaat kunt noemen en dat als pluspunt gebruiken. Onderwijs gaat over ineractie tussen docent en leerling. (…)Als (pubers) allemaal zelfsturend konden leren (…) zouden we met spoed een filiaal van de LOI kunnen openen en daarmee het leeuwendeel aan personele kosten kunnen besparen. (…) We zitten niet te wachten op 28 kopjes achter een beeldscherm die allemaal hun ding doen".

  Het is een reactie op de voorpagina van Trouw van de dag ervoor waarin groot werd gemeld dat de scholen massaal overgaan naar de invoering van iPads. Daar werd tussen de regels door gesuggereerd dat zoiets een onomkeerbaar proces was en zich zou voortzetten.

  Trouw heeft er een handje van alles wat "innovatief" (Lees: digitaal) is linstemmend te begroeten. Maar er zijn genoeg nuchtere lezers. De NRC is toch ook wel kritischer. Op de redacties van Trouw en de Volkskrant vooral hebben de wolkenridders die hoog boven de massa uittorenen met een hemelbestormende visies zich stevig genesteld. Gelukkig zijn er genoeg mensen die weten wat onderwijs werkelijk is.

 6. Laagopgeleiden hebben

  Laagopgeleiden hebben inderdaad het meest te lijden van slecht onderwijs, maar tegelijkertijd zie ik bij Telegraaf- en AD-lezers drie groepen kiezers voor me: VVD, zwevende kiezers en niet-stemmers. Dus mócht dit onderwerp al meer gaan leven bij laagopgeleiden (wat ik natuurlijk ook hoop): hoe vertaalt zich dit dan politiek? Niet-stemmers hebben geen invloed, zwevende stemmers hebben geen partij, en de VVD heeft, zoals keer op keer blijkt, heel andere prioriteiten dan beter onderwijs.

 7. De achterban van de vvd is

  De achterban van de vvd is ook het mkb. Juist kleine werkgevers zitten te springen om goed opgeleid personeel. Die hebben geen geld voor inhaalcursussen voor onvoldoende opgeleide werknemers. Vvd moet beter luisteren naar de behoefte van de achterban….

 8. @EM70. We moeten het naar

  @EM70. We moeten het naar mijn idee niet in de eerste plaats hebben van politieke partijen, die vaak overal achteraan sukkelen en vooral zichzelf belangrijk vinden maar van een bewustwording bij zo veel mogelijk mensen van wat er in het onderwijs aan de hand is. En dan komt die politiek hopelijk ook nog eens een keer.

 9. Waar de kritiekloze

  Waar de kritiekloze onderwijsdigitalisten vooral bij gebaat zijn is dat het debat door echte onderwijsmensen niet gevoerd wordt. Dat het allemaal in stilte of alleen begeleid door juichkreten van de aanhang door kan gaan als zoals Huub zegt "een onomkeerbaar proces", punt uit. Maar dat was een sterke reactie van die rector in Trouw.

   

 10. Inzake het Baarnsch Lyceum.

  Inzake het Baarnsch Lyceum.

  Kijk, zeldzame restanten van gezond inzicht hebben weer eens hun eenzame weg gevonden, deze keer verwoord door de Principalis van het Baarnsch Lyceum, toch geen instelling zonder faam. Nog wel op het formaat van  printed paper, gruwzaam relict, de fossiele voorganger van de iPad.

   

  Desniettemin  :  Trouw, de Volkskrant, Next en NRC hebben, met hun nieuwe formaten, ook het zicht op onderwijs, wat het fundamenteel is of moet zijn, verregaand verminimaliseerd. Ik vrees dat mijn weigering voor een digitaal kranten-abonnement het tij niet zal keren.

  Een krant is geen eendagsmagazine, en een gebouw waara iPad op staat is geen school.  Eerder een eendagvlieg, net als iPad content ; maar dat terzijde.

   

  Een Hondstrouwe minister (voormalig wethouder van onderwijs nog wel, je leest het goed) is geen garantie voor opinierend onderwijskundig inzicht.

  De minister van Sociale Zaken is niet per jure deskundig op het gebied van onderwijs, gewezen wethouders van onderwijs ook niet.

   

  Het gaat niet aan dat een minister of zelfs maar de regerings-vice-premier zijn private interesses, iPad of anderszins, ventileert in half-officieel aandoende uitspraken of zich, partijdig, ook maar mengt in een discussie over een zo gevoelig onderwerp als onderwijs ; hondstrouw bedoeld of niet. Er mochten eens onderdanen, partijgenoten, kiezers of zomaar ouders zijn, die een dergelijke zomaar geventileerde mening als half of heel overheidsbeleid opvatten, als toekomstig programma onderdeel van het kabinet.

  Over andere onderwerpen gebeurt dat ventileren vaak genoeg. Uit een oogpunt van volksgezondheid, om maar eens iets te noemen, is de sluiting van nagenoeg de gehele productie-capaciteit van de sigarettenfabriek in Bergen op Zom, juist deze maand october 2014, een opmerkelijke gebeurtenis  :  sociaal gezien. Maar de minister van Volksgezondheid, een pientere functionaris die over ziektekostenverzekeringen gaat, houdt zich gedeist ; de minister van Sociale Zaken, tenminste over dit onderwerp, ook.  

   

  Dat er geen parlementslid in de wijdse omgeving van Asscher tenminste opstond en om uitleg vroeg, tekent de slaaptoestand in zaken van onderwijs, waarin dat politieke continumm, de TK, al heel lang verkeert. Dit is geen somnambulisme, het zijn de verzamelde iAdepten, ongeinteresseerd in onderwijs, anderszins alert genoeg, de honden lusten maar al te graag het brood er van.

   

 11. @Denise

  @Denise

  De achterban van de VVD ook het MKB? Ik denk dat veel MKB'ers er, zeker sinds de crisis, achter zijn gekomen dat de VVD er vooral is voor het grootbedrijf, waaronder ook de financiële sector die het beste talent opzuigt: bèta's die vervolgens niet meer beschikbaar zijn voor het bedenken van échte productiviteitsverhogende innovatie in de maakindustrie.

   

  Ter aanvulling een quote van Michaël van Straalen (voorzitter MKB-Nederland) van ongeveer een jaar geleden: "De SP is de enige partij die écht MKB-minded is." En dat is ook eigenlijk niet heel raar, want het grootbedrijf, multinationals dus, is veel mobieler met hun mensen, vestigingen, kapitaal en belastingafdracht dan het MKB. Het grootbedrijf kan z'n goedopgeleide mensen ook van buiten Nederland halen, of hun activiteiten naar elders verplaatsen. 

   

  Ja, in theorie zou je denken dat de VVD het, net als andere partijen, toch zonde zou moeten vinden dat er zoveel belastinggeld wordt weggegooid aan slecht onderwijs. Maar het is voor die partij gewoon geen issue om stemmen mee te trekken, want die krijgen ze toch wel door te hameren op andere issues. En voor zover het door deze partij wél belangrijk gevonden wordt, sneuvelt het onderwijsbelang in de uitruil al snel tijdens de coalitieonderhandelingen, of krijgen voorzichtig goede onderwijsintenties een verminkte uitwerking door het in de mal van het neoliberale meetbaarheids-/afreken-/output-systeem te persen.

   

  Is er een partij die de afgelopen dertig jaar vaker heeft meegeregeerd dan de VVD? Wat hebben zij gedaan voor het onderwijs? Voor de VVD heeft goed onderwijs dus niet zo'n heel hoge prioriteit. Wat heeft Mark Rutte voor het MKB gedaan toen hij in de periode 2004 – 2006 zelf nog staatssecretaris van Onderwijs was? Ook bij de VVD willen ze niet dat scholen bekend moeten maken welk percentage lesuren bevoegd gegeven wordt. Nee, stel je voor, de beerput zou eens open gaan. Dat een onderwijsconsument (in hun termen) zich goed moet kunnen informeren bij het maken van een keuze voor een school, daar hebben we het voor het gemak dan maar even niet over.

   
  Voor de volledigheid: dat de VVD slecht scoort op onderwijsbeleid, geldt natuurlijk ook, of zelfs nog sterker, voor andere invloedrijke politieke partijen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.