Ad Verbrugge spreekt op symposium passie voor pedagogie

Misschien niet een symposium waarbij mensen direct aan BON denken, maar de overeenkomsten zouden wel eens veel groter kunnen zijn dan je denkt: 

Passie voor pedagogie,

een symposium ter ere van het tienjarig bestaan van de Werfklas te Culemborg.

 

Het onderwijs in Nederland kan op dit moment rekenen op een warme belangstelling.

Dagelijks lezen we in de media over wat er wel en niet deugt in alle vormen van ons onderwijs.

Het niveau van de kinderen, de toetscultuur, normen en waarden, gedrag, fraude op de Hogescholen, het invoeren van passend onderwijs, de waarde voor de economie.

Wat heerlijk dat er nog steeds mensen zijn die leerkracht willen worden en die willen werken in de afrekencultuur die dreigt te ontstaan.

De meeste mensen worden geen leerkracht uit berekening, uit economische motieven,  maar uit passie voor het kind.

Vandaar de titel: passie voor pedagogie.

Hoe zorg je dat je een gepassioneerde leerkracht bent, hoe zorg  je ervoor dat je met vreugde naar je werk gaat: elke dag weer. Want daar komen de kinderen voor,  ze komen voor jou, omdat jij zo mooi kan vertellen of omdat je met humor de klas in goede banen leidt of omdat je op het juiste moment het juiste zegt of doet. De kinderen komen om gezien te worden in wie ze werkelijk zijn.

Om de passie, het enthousiasme voor het vak te blijven behouden is er wel iets nodig: autonoom mogen zijn, zelf sturing kunnen geven, leiderschap kunnen nemen.

Wanneer je als leerkracht de vrijheid krijgt om zelf je lessen te scheppen, wanneer je de wil kunt voeden om ze zelf te scheppen en wanneer je het plezier in je werk kan behouden omdat je zo kan ervaren dat jij ertoe doet, dan  worden de kinderen vrije mensen die met plezier en enthousiasme hun eigen leven kunnen gaan vormgeven.

Wij willen op dit symposium een steentje werpen in de vijver van de pedagogie opdat de kringen mogen  groeien.

Op deze middag kunt u horen en zien wat de opbrengst is van het zelf vormgeven van het onderwijs,

zowel op basisschoolniveau, als in het voortgezet onderwijs.

U kunt ervaren in een werkgroep wat de vreugde is van samen een proces aangaan ( en dat morgen meteen toepassen in de klas of in het college).

En er is ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen.

Het symposium vindt plaats op woensdag 25 juni, van 15.30 tot 20.30uur.

In de UniePlaza te Culemborg,

UniePlaza, Multatulilaan 12

4103 NM Culemborg.

Voor meer informatie en inschrijven zie www.werfklas.nl

Bijlage programma en flyer