In de NRC vandaag: 18-1=17

Zie ook www.withitness.nl/?p=401

Aan het woord in de NRC was een moderne wiskundeleraar die schrijft:

"Over de kwaliteit van de toets valt wel wat te mopperen. Onderzoekers als Anna Bosman wijzen erop dat het Cito werkt met absurde, ongefundeerde aannames, bijvoorbeeld dat scores altijd moeten passen in een normaalverdeling. Ook vindt ze dat de spellingstoets niet afdoende de spellingsbeheersing meet. Het Cito reageert met een akelige radiostilte. Het Cito is bovendien voorstander van realistisch rekenen. Hier is niemand in het onderwijs blij mee. Zo’n rekentoets meet meer de lees- dan de rekenvaardigheid. Natuurlijk zijn er ook wetenschappers die dit ondersteunen. In 2008 schreven achttien hoogleraren een opiniestuk in deze krant waarin ze de methode aanprezen. Een van hen was Diederik Stapel. Ik verzin het niet."

De speelgoedmannetjes. Dat waren er bijna 19 geweest. Rijtjessommen mogen niet van de realisten. Maar ze kunnen zo instructief zijn voor de denkactiviteiten:

18-1=..

17-1=..

16-1=..

15-1=..

www.few.vu.nl/~jhulshof/17.pdf

Het bestuur van de NVvW wacht tot de wind gaat liggen. Daarna weer

 

 

 

 

 

 

3 Reacties

  1. Is CITO voorstander van

    Is CITO voorstander van realistisch rekenen? Dat geloof ik niet. CITO is hier vooral marktvolger: als de meeste scholen kiezen voor RR-methodes, gaat CITO voor die markt de toetsen aanpassen, want CITO heeft belang bij een zo groot mogelijke groep deelnemers om een betrouwbaar landelijk gemiddelde te kunnen vaststellen.

    Ik herinner mij nog goed: een paar jaar na de introductie van RR-methoden op grote schaal, ontmoette je bij CITO vragen die wel heel erg veel leken op de vragen van die RR-methoden. Opgaven die in de tijd van methoden als 'Nieuw Rekenen' niet werden voorgelegd aan de leerlingen. Ik herinner mij vooral vragen die een beroep deden op het ruimtelijk inzicht waarbij de kinderen een stapel blokjes van verschillende kanten werd getoond en waarbij zij zich moesten kunnen verplaatsen in de positie van een getekende kijker. Maar dit is maar een voorbeeld.

    Want de percentielscores worden vooral betrouwbaarder als deze zijn vastgesteld na deelname van een heel groot percentage deelnemers, liefst een deelnemersaantal van meer dan de helft van de scholen..

    Als de meeste klanten plofkippen willen, verkoopt CITO plofkippen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.