3 Reacties

 1. cbs-cijfers

  Mij valt op dat in de gegevens voor het voortgezet onderwijs steeds de uitgaven aan personeelskosten worden gegeven, maar dat deze nergens worden uitgesplitst in salariskosten voor leraren en salariskosten voor het (m.i. toegenomen) ander personeel. De Vensters voor Verantwoording (www.schoolvo.nl) brengen hierin wel een onderscheid aan.

 2. Er was een tijd dat

  Er was een tijd dat salariskosten voor onderwijzend personeel een goede imdicatie gaf voor onderwijstijd. Nu zijn er erg veel, en ik denk de meeste,  leraren die weliswaar als onderwijzend op de loonlijst staan, maar die een substantieel gedeelte van hun baan ergens anders mee bezig (moeten) zijn. Iets met taakbeleid. De overhead is nog veel groter dan op het eerste gezicht lijkt.

  Klaas Wilms

 3. Toch is daar bij die keuze

  Toch is daar bij die keuze voor docenten of 'ander personeel' maar een betrekkelijke vrijheid. Scholen worden met steeds meer bureaucratie opgezadeld, waarvoor je toch op de één of andere manier mensen moet vrijmaken. Dat gaat af van het geld dat je in de lessen steekt. Ik noem voor het MBO enkele verplichtingen (dus geen keuze, maar verplichting), even uit de losse pols:

  – eigen examens ontwerpen en uitvoeren volgens de 'standaarden'. 

  – evaluaties van examens en het bijbehorende onderwijs

  – aanbieden van vertrouwenspersonen, maatschappelijk werkers

  – aanbieden van (zeg even) vier individuele begeleidingsgesprekken per jaar (ikv Loopbaanbegeleiding)

  – intensief registreren en reageren op schoolverzuim, verantwoording aan bureau leerplicht kunnen overleggen met 'bewijzen'  dat de school er alles aan gedaan heeft nalatige leerlingen op te sporen, op hun plichten te wijzen etc.

  – een examencommissie per afdeling in het leven te roepen die alle examens, alle cijfers, alle kandidaten en alle resultaten vaststelt

  – inspraak organiseren naar leerlingen en ouders

  – goede contacten onderhouden met 'het bedrijfsleven' en deze betrekken bij de onderwijsprogramma's en bij de examinering.

  – In het kader van preventie voortijdig schooluitval  klassen starten voor heroriëntatie op andere keuzes en/of opvang van raddraaiers, die daardoor niet meer onder de uitvallers gerekend hoeven te worden.

  Als ik langer nadenk kom ik waarschijnlijk tot nog veel meer! Als je bijvoorbeeld de JOB-enquete bekijkt moeten we als school ook nog nevenschoolse activiteiten als feesten en reisjes organiseren, zorgen dat het gebouw gezellig is, etc. etc.

  Je wilt toch ook niet dat leraren al deze taken nog naast hun lessen verzorgen (afgezien van de vraag of ze dat willen en kunnen)

   

   

Reacties zijn gesloten.