Schoolbesturen en geld: een voorbeeld

De financiering van het onderwijs heeft onze volle aandacht. Naar aanleiding van de noodroep van de VO-Raad over de financiele positie van de vo-scholen schreef Hans Duijvestijn een open brief aan Sjoerd Slagter en gisteren zochten we naar een verklaring voor de 22 miljard per jaar die nu extra aan onderwijs besteed wordt ten opzichte van 1995. Ook de laatste Vakwerk (pdf) staat in het teken van de onderwijsfinanciering.

In juni 2012 verscheen een onderzoeksrapport over de financiële positie van de stichting Swalm en Roer, een bestuur voor het basisonderwijs in Midden-Limburg. Dat onderzoek is uitgevoerd door de Onderwijsinspectie naar aanleiding van het rapport ‘Financieel beleid van onderwijsinstellingen’ van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen, voorgezeten door prof. dr. Henk Don (die onder andere een versterkt toezicht door de inspectie voorstelt voor besturen met één of meer zwakke en/of zeer zwakke scholen en een hoge kapitalisatiefactor. Dit rapport is eerder op onze site besproken door Hans Duijvestijn. Swalm en Roer is kennelijk zo’n schoolbestuur. Uit de samenvatting van dit rapport: “Er is zodoende sprake van een teveel aan middelen die nog niet zijn ingezet in het onderwijsproces”

Natuurlijk is dit maar één rapport, maar het is geen incident, want er was ruime aanleiding tot dergelijke onderzoeken. Wellicht kan dit dienen als een case study voor de problemen die gepaard gaan met de lumpsumfinanciering van het onderwijs. 

 

Bijlagen: