Introductie

Foto Sietske450x200.jpg

 

Een jong leven vol criminaliteit en familiedrama’s raakt te vroeg en onherstelbaar beschadigd. Daarmee zeg ik natuurlijk niets nieuws. De onderwerpen jeugd, onderwijs en gezin hebben in mijn carrière niet altijd in positieve zin een rol gespeeld. Na twee jaar docent (strafrecht aan de universiteit) was ik vier jaar advocaat Familierecht en Strafrecht. Deze ervaringen hebben mij kritisch doen kijken naar de inrichting van onze samenleving en de kwaliteit van onze ‘‘opvoeding’’, in brede zin. Goed onderwijs is cruciaal. Met goed onderwijs is een kind voor zijn latere leven immers niet alleen afhankelijk van zijn persoonlijke achtergrond. Sinds maart 2011 ben ik zelf moeder van een zoon. Inmiddels ben ik een jaar werkzaam als secretaris bij BON en doe ik onderzoek op het gebied van de rechtsfilosofie bij de Universiteit Leiden.

Voortaan zal ik met regelmaat op deze plek uiteenlopende real life-ervaringen delen. Ik waarschuw jullie wel. Ik ben geen zelfuitgeroepen Oermoeder zoals Daphne Deckers (al zal er ook heus wel wat te lachen zijn), pedagoog of onderwijskundige. Het is misschien maar goed ook. Het gezonde verstand heeft naar mijn indruk genoeg te lijden onder alle uitgekookte expertise. Ik kan des te meer meevoelen met de vele verhalen die BON ontvangt van bezorgde ouders over hun gevecht met onderwijsinstellingen, regeltjes en de tegenstrijdigheden daarin. Ik hoop deze verhalen de aandacht te geven die ze verdienen.

Het verbaast mij hoe gemakkelijk ouders vaak staan tegenover de (semi) deskundigheid van instellingen en bedrijven, zelfs als die de belangen van hun kind moeten waarborgen. Ook ik betrap mezelf er op dat ik klakkeloos adviezen van derden overneem, terwijl mijn intuïtie mij soms iets anders zegt. Mijn zoontje is namelijk nog geen twee jaar oud, maar mentaal en praktisch bereid ik mij al voor op zijn (hopelijk) lange schoolloopbaan. Zo heb ik hem al ingeschreven voor de voorschool (waar hij over een jaar begint) en de basisschool. Onderwijstype, locatie en levensbeschouwelijke inslag spelen voor mij een rol. Veel om over na te denken, en dus veel om met elkaar te delen.