Epke

Ik weet het, dit is geen sportforum. Verder is ook helder dat op vergelijkingen in het algemeen nogal wat valt af te dingen. Maar toch …

 1. Heeft Epke meer geleerd van het uitleggen van zijn oefeningen aan minder getalenteerde medeleerlingen dan aan zelf oefenen onder leiding van een bekwame leraar?
 2. Is Epke gevraagd zijn oefeningen via het internet zelfonderzoekend te leren?
 3. Is de opbouw van zijn trainingen gebaseerd op de werkelijke beroepspraktijk, compleet met een quasi turntoernooi, het organiseren van voldoende juryleden en het schrijven van projectplannen of was er een door de bekwame trainer bepaalde volgorde waarin de jonge Epke, stap voor stap ingewikkelder oefeningen deed?
 4. Zijn de eindtermen expliciet en helder vastgelegd of gaat het om de expressie van de lichaamscommunicatie in de beroepscontext van de moderne jonge sporter?
 5. Oefende Epke in heterogene groepen, tussen kinderen met gedrags- en leerstoornissen of in een homogene groep met gelijkgestemden en min of meer gelijkgetalenteerden?
 6. Is Epke, net als zijn klasgenootjes, steeds overgegaan naar een volgende groep, ook al beheerste hij een relevant deel van zijn oefenstof nog nauwelijks? 
 7. Is Epke nogal gedemotiveerd geworden omdat hij zelf zijn eigen leerdoelen niet heeft gesteld of omdat hij gestuurd werd door een trainer?
 8. Hoeveel uur zou Epke mechanistisch hebben geoefend op telkens één en dezelfde handeling of zou er voor iedere oefening een aparte context zijn bedacht waardoor Epke de betekenis en de zingeving van die oefening in context zou kunnen begrijpen. Dat laatste klinkt wat vaag wellicht, maar ik denk aan inspirerende contexten als net doen alsof je een slingeraapje bent die uit Artis wil ontsnappen, het naar aanleiding van een Hollywoodfilm oefenen hoe een juwelendief al slingerend aan de kroonluchters de diamant kan stelen zonder de grond aan te raken of natuurlijk het redden van Jane (voor de vrouwelijke variant: redden van Tarzan, en voor de leden van de PvdD red Cheetah, allemaal aansluitend aan de eigen belevingswereld).

Het zijn maar wat vragen en ze zijn in veel verschillende bewoordingen hier op dit forum al eerder gesteld, maar in vergelijking met door iedereen omarmde excellentie en de bijbehorende trainingsmethodes heeft het Nederlandse onderwijs de laatste 20 jaar een tegengestelde weg bewandeld. En de resultaten?

1 Reactie

 1. Misschien moet je een lijf

  Misschien moet je een lijf als Epke hebben om dit in zijn context te kunnen doorgronden. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen.

Reacties zijn gesloten.