“Papieren werkelijkheid in het onderwijs”

Onder de veelzeggende titel “Papieren werkelijkheid in het onderwijs” schetst parlementair redacteur Klaas Broekhuizen van het Financieele Dagblad een voor BON-Forumlezers welbekend fenomeen: de gedetailleerde controle-eisen van overheden.

Broekhuizen’s conclusie:
“Bestuurders moeten zich realiseren dat wantrouwen met wantrouwen wordt beantwoord en dat met ieder voorschrift de claimcultuur verder wordt uitgelokt. Het Haagse micromanagement wordt nog versterkt door bovenschoolse bestuurders en ouders die zich willen laten gelden. Dat leidt enorm af van de basistaak: lesgeven, en het remt enthousiaste en creatieve professionals. Het maakt het sterk vergrijsde onderwijs een onaantrekkelijke werkgever en het schaadt de kwaliteit.”

2 Reacties

  1. Ook papieren niet-werkelijkheid
    De overheid denkt door de papieren werkelijkheid de kwaliteit van het onderwijs te kunnen bewaken. Het is een oud gezegde: papier is geduldig! Om aan de noodzakelijke uren te komen kan je best een paar lessen inroosteren die nooit gegeven zijn, als de administratie maar kloppend lijkt.

Reacties zijn gesloten.