Opmerkelijk: Universiteit en staat gedaagd vanwege niet onafhankelijk onderzoek

Een opmerkelijk bericht in Trouw. Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge dagen de Wageningen Universiteit, de Nederlandse Staat en enkele andere instellingen voor de rechter. Zij eisen tekst en uitleg over de herkomst en de wetenschappelijke waarde van onderzoeksrapporten van de Wageningen Universiteit.

Nu gaat het mij niet om de discussie over de manier van slachten, maar ik ken geen voorbeeld waarbij de wetenschappelijke waarde van een onderzoek (indirect) wordt betwist via een gerechterlijke procedure.

Nu gaat het me eigenlijk ook niet om juridische geschiedschrijving, maar het gaat mij om onderwijs. En binnen het onderwijs hangen allerlei instituten en organisaties nogal klitterig aan elkaar, zijn er wederzijdse belangen. Het zou aardig zijn om afhankelijk van de uitkomst van de zaak over het koosjer slachten eens te gaan kijken of iets dergelijks mogelijk is met onderzoeken die aantonen dat de kinderen van tegenwoordig Einsteins zijn of onderzoeken die onjuist en suggestief verwijzen naar Dale. Wat zijn de belangen van iemand als Luc Stevens?

4 Reacties

 1. Wat te denken van kerndoelen en referentieniveaus rekenen?
  Wat te denken van kerndoelen en referentieniveaus rekenen doortrokken van realistisch-rekenen geloofsartikelen (handig rekenen, gebruik alsjeblieft die rekenmachine, gewoon kunnen vermenigvuldigen en staartdelen is in de 21e eeuw niet meer nodig)?

  Daar is bovendien heel rap een ijverige commercie omheen gegroeid (cursusaanbod APS, Cito enz.), en ambtelijke belangen (CvE, SLO enz), of kan ik commercie en ambtenarij ook al niet meer uit elkaar houden?

  Tot nu toe ken ik alleen een uitspraak in een advies van de Onderwijsraad dat het realistisch rekenen een geloofsartikel is, niet ondersteund door empirisch onderzoek.

  Het is nu wachten op een ‘In-Holland moment’ waarop de misleiding glashard aan het licht komt: dan stort het hele realistisch-rekenenkaartenhuis ineen.

  • Hoop doet leven

   Het is nu wachten op een ‘In-Holland moment’ waarop de misleiding glashard aan het licht komt: dan stort het hele realistisch-rekenenkaartenhuis ineen.

   Laten we het hopen Ben.

   • Delen in de PPON 2004
    Er was al zo’n ‘In-Holland’-moment, maar kennelijk nog te vroeg om breed te worden opgepakt: Kees van Putten (2005).

    • C. M. van Putten (2005). Strategiegebruik bij het oplossen van deelsommen. In Jan Janssen, Frank van der Schoot en Bas Hemker: Balans [32] van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool. 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2004. (125-131). Cito. pdf
    • C. M. van Putten (2008). De onmiskenbare daling van het prestatiepeil bij de bewerkingen sinds 1987. Een reactie. Panama-Post, 27, nr 1. pdf
    • Van Putten reageert op: A. Treffers (2007). De kwaliteit van het rekenonderwijs; een virtueel vraaggesprek. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, Panama-Post 26(4), 11-17. pdf
     • Dit stuk lezend is het inderdaad duidelijk dat Treffers de rol van advocaat van het ‘realistisch rekenen’ op zich neemt. Waarom is dat nou nodig? Het gaat Nederland toch niet om het ‘realistisch rekenen’, maar om adequaat rekenonderwijs?
    • M. van Zanten & K. Buijs (2009). Aandachtspunten voor verbetering van het reken- wiskundeonderwijs. Een dubbelinterview met A. Treffers en K. van Putten. Panama-Post, 28 #1, 76-83. pdf
     • Treffers is druk met het nuanceren van eerdere wiskobas- of RR-standpunten. Hadden hij en zijn kornuiten dat maar veertig jaar eerder gedaan.
    • Bea Ros (2009). Staartdelen of happen? Een pittig tweegesprek over rekenen. Didaktief, 39 nr. 1-2, p. 4-8. pdf
 2. Internationaal
  Een scherp debat in het top-tijdschrift Psychometrika, voor het front van toets- en testpsychologen wereldwijd, waar ook TIMSS- en PISA-resultaten bij zijn gehaald:

  • Marian Hickendorff, Willem Heiser, Cornelis van Putten, Norman Verhelst (2009). Solution Strategies and Achievement in Dutch Complex Arithmetic: Latent Variable Modeling of Change. Psychometrika, 74, 331-350. open access pdf
  • Marja van den Heuvel-Panhuizen, Alexander Robitzsch, Adri Treffers and Olaf Köller (2009). Large-Scale Assessment of Change in Student Achievement: Dutch Primary School Students’ Results on Written Division in 1997 and 2004 as an Example. Psychometrika, 74, 367-374. pdf
  • Marian Hickendorff, Willem Heiser, Cornelis van Putten, Norman Verhelst (2009). How to Measure and Explain Achievement Change in Large-Scale Assessments: A Rejoinder. Psychometrika, 74, 367-374. online
  • TIMSS 2003: 2007 [80 Mb!]

Reacties zijn gesloten.