Waarom is de overheid krenterig bij particuliere instituten?

De “Autoschool” in Driebergen, waar BON zo vaak te gast heeft mogen zijn, is een ongesubsidieerde school en wil dat graag blijven. De reden is dat zij hun onderwijs zo willen kunnen inrichten als het henzelf het beste lijkt. Dat is helemaal begrijpelijk en behoeft geen toelichting. Onbegrijpelijk is echter dat de overheid de directie niet aanbiedt om de de school te subsidieren zonder dat zij zich moet aanpassen aan de eisen die aan andere HBO’s en MBO-instellingen gesteld worden. Dat zou fair zijn tegenover de scholieren, waarvan de ouders een hoog lesgeld moeten opbrengen of die zelf zich grote financiële offers moeten getroosten. Voor de overheid is het aantrekkelijk omdat er dan misschien meer succesvolle particuliere scholen ontstaan en de gemiddelde kwaliteit van het onderwijs daardoor omhoog gaat. Het zou fijn zijn om van vertegenwoordigers van de overheid te horen waarom zij succesvolle particuliere instituten met kansrijke afstudeerders niet ruimhartig financieel wil steunen.

1 Reactie

  1. Een kijkstoornis bij de politici
    Het Ministerie van Onderwijs is tevens het Ministerie van Cultuur. Gelukkig bestaat er nog geen ministerie van Onderwijs en Werkgelegenheid. Maar in het omgaan met subsidies zijn “onderwijs” en “cultuur” twee heel verschillende werelden. Een stichting op het gebied van culturele activiteiten dient een plan in en vraagt daarvoor subsidie aan. Als dat plan uitvoerbaar en van cultureel-maatschappelijk belang is kan de overheid subsidie verstrekken. Als het blijkt dat de stichting haar toezeggingen niet gestand kan doen wordt de subsidie ingetrokken. Als het gaat om een plan op het gebied van onderwijs blijkt het ministerie heel andere mores te hebben en kunnen alleen organisaties die behoren tot het closed shop van de strakgeorganiseerde onderwijsmammon aanspraak maken op belastinggeld. Deze schizofrenie in beleid is volkomen geaccepteerd en wordt nooit ter discussie gesteld.
    Waarom zou de overheid bij voorbeeld een initiatief buiten de Mammon om om leerlingen voor te bereiden op de universiteiten niet financieel steunen als en zolang als de universiteiten de gediplomeerde leerlingen van een door de initiatiefnemers opgerichte instelling van onderwijs zonder nader onderzoek zouden toelaten?
    Zoals op deze website al uiteengezet is heeft dat te maken met de belangenverstrengeling binnen het educapolitieke mammoncomplex. TROUW wijst vandaag onbedoeld op een andere reden: Het gebrek aan waardering van de politiek voor de al dan niet intrinsiek gemotiveerde leerling. In haar hoofdartikel “Scholen huiverig voor hard straffen” wordt nergens gesproken over hun recht op goed en onverstoord onderwijs. Bij kunstuitvoeringen mogen ongeínteresseerden gewoon weg blijven.
    Seger Weehuizen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.