4 Reacties

 1. Relatieve begrippen…
  Citaat:”Het doorkrassen van een arm is voor ons geen probleem, maar binnen de leerplicht is respect voor andere mensen wettelijk vastgelegd en de inspectie kan daar wel ingrijpen.”

  Ooit liet de paus van Rome de geslachtsdelen van de heiligen van ‘Het laatste oordeel’ van Michelangelo in de Sixtijnse kapel met draperieën of vijgebladeren overschilderen.
  Later werden die overschilderingen weer weggehaald.

  Het ligt er maar aan hoe preuts een tijd of beweging is.

  Van sommige leerlingen (en ouders) mogen bepaalde leraren geen grapjes maken.
  Dat ’toont niet van respect’.

  Respect is een relatief begrip. Het is maar hoe je het bekijkt.

 2. ’t zal wel slijten
  Het zal wel slijten. Toen ik op het Protestants Lyceum in Heerlen zat (Dat was een verzamelplaats van niet-Roomschkatholieke leerlingen) konden wij een afdruk van een tekening van Goden en Godinnen op een groot vel papier dat bij een boek hoorde bestellen. Toen we dat kregen waren alle goden ontmand.
  De evolutieleer hoorde op het VWO lange tijd niet tot de verplichte leerstof en eindexamenstof. Waarschijnlijk nu wel.
  Seger Weehuizen

 3. zuilen
  Terugkijkend op 40 jaar passief en actief onderwijs binnen een zuil, kan ik niet zeggen dat er werd opgeleid tot ‘slechte’ burgers. Ondanks het feit dat lesgeven vanuit een eigen identiteit gold als belangrijk aspect van de vrijheid van onderwijs.
  Toch is het voor scholen verplicht geworden een planmatige actieve leerlijn te ontwikkelen m.b.t. burgerschap en sociale integratie.
  Je vraagt je af waarom zoiets plotseling noodzakelijk werd gevonden. Het ging toch ook goed zonder die ‘vakken’?
  Of is er iets gebeurd waardoor een algemene verplichting tot ‘burgerschap’ en ‘sociale integratie’ werd opgelegd?

Reacties zijn gesloten.