2 keer ongelijke behandeling?

“Ex-VMBO-ers die in 4 HAVO blijven zitten mogen [van staatssecretaresse Van Bijsterveld] niet langer van school gestuurd worden”volgens TROUW van 15 0kt j.l.. Leerlingen die van 3 HAVO komen mogen wel doubleren.
Waarom dit onderscheid gemaakt wordt, wordt mij in dat artikel niet helemaal duidelijk. Maar het lijkt er op dat ex-VMBO-leerlingen kansarm zijn m.b.t. het slagen voor het HAVO-eindexamen, scholen graag hun goede naam willen behouden en dat het wegens de outputfinanciering mogelijk samenhangt met de schoolfinancieën. Het lijkt er ook op dat een VMBO-diploma als vooropleiding voor 4-HAVO inferieur is aan het overgaan van HAVO-3 naar HAVO-4. Maar dat rechtvaardigt natuurlijk niet dat alle ex 3-HAVO-ers in 4 HAVO mogen blijven zitten en alle ex-VMBO-leerlingen niet. Elk besluit om een leerling al dan niet van school te sturen moet op individuele beoordeling gebaseerd zijn.
Als een ex-VMBO-er die na een jaar van de HAVO gestuurd wordt en alleen nog maar bij volwassenenonderwijs terecht kan raakt (bij het ROC?) 4000 EURO aan lesgelden kwijt. Zeker voor zover deze extra kosten niet op leeftijd gebaseerd zijn gaat het hier om een onaanvaardbare discriminatie.
Seger Weehuizen

6 Reacties

 1. Inzake doubleren
  Onze school kent een MAVO en een HAVO afdeling. Stel, iemand redt het niet in 3 HAVO. Dan is de keuze bij ons: doubleren in 3 HAVO of door naar 4 MAVO. De laatste route wordt vaak gekozen. Het jaar daarop haalt zo iemand zijn MAVO-diploma, maar wil dan alsnog zijn HAVO afmaken. Ook dat mag. Wanneer hij dan in 4 HAVO blijft zitten wordt hij vergeleken met mensen uit zijn 3e klas die nooit van de HAVO af geweest zijn. Het jaar MAVO telt dan als éénmaal blijven zitten (per slot van rekening ga je van 4 MAVO naar 4 HAVO) en het ‘echte’ zittenblijven telt dan als de tweede keer.
  Het alternatief, blijven zitten in de derde klas HAVO, een jaar later over naar 4 HAVO en daar ook blijven zitten leidt tot hetzelfde verlies van twee jaar.
  Je vergelijkt dus
  HAVO-3 / HAVO-3 / HAVO-4 / HAVO-4 met
  HAVO-3 / MAVO-4 / HAVO-4 / HAVO-4.
  Op mijn school is tweemaal dezelfde klas doubleren niet toegestaan en twee achtereenvolgende leerjaren doubleren ook niet. De route via de MAVO echter zou dat wél mogelijk maken; dat zou oneerlijk zijn tegenover degene die in 3 HAVO blijft zitten en niet naar de MAVO gaat en dat is de reden dat zo iemand in 4 HAVO helemaal niet mag blijven zitten. Ik vind die redenering niet onredelijk.

  • 4 jaar MAVO = 3 jaar HAVO + 1 x zittenblijven?
   In beide gevallen heeft een leerling twee keer laten zien dat de HAVO voor hem/haar te hoog gegerepen was.
   Maar wat doen jullie met een leerling die
   MAVO-3 / MAVO-4 / HAVO-4 / HAVO-4
   zou doen? Die is maar één keer blijven zitten maar heeft de leerstof van HAVO-1 t/m HAVO-3 in 4 in plaats van in 3 jaar gedaan.
   Ik denk dat het de kamer gaat om het vergelijken van deze groep met
   HAVO-1/HAVO-2/HAVO-3/HAVO-4/HAVO-4
   Seger Weehuizen

   • Bemoeizuchtig parlement
    In zo’n geval doe je altijd nog drie jaar over de vierde klas, waarvan één op een lager niveau. Het is niet zo dat het MAVO-diploma gelijk staat aan een overgangsbewijs van 3 HAVO (anders kon iemand met 3 HAVO gediplomeerd van school). Het wordt alleen als vereiste gesteld om door te gaan in 4 HAVO. Natuurlijk heeft het iets oneerlijks als een goede MAVO-leerling niet mag blijven zitten in HAVO-4. Ik denk dat voor dit systeem is gekozen om de genoemde sluiproute te voorkomen.
    Ik vind dit nu typisch een kwestie die op school dient te worden beslist, door mensen die jaar in jaar uit in de praktijk met deze gevallen te maken hebben en die een goede afweging kunnen maken. De praktijk zal ongetwijfeld op elke school weer anders zijn en hopelijk daarom de beslissing ook. Ik vind het zot dat de Tweede Kamer, waarvan 99% waarschijnlijk geen benul van de complicaties en/of de praktijk heeft, zich hiermee denkt te moeten bemoeien.

    • De school zit fout
     Ik begrijp uit jouw verhaal dat de HAVO-3 beter dan MAVO-4 voorbereidt op HAVO-4. Daardoor is het overgaan van HAVO-4 naar HAVO-5 voor een MAVO-1/MAVO-2/MAVO-3/MAVO-4/HAVO-3-leerling een grotere prestatie dan voor een HAVO-1/HAVO-2/HAVO-3/HAVO-4-leerling. Daardoor zit een school die als stringente regel hanteert “ex-MAVO-4-ers mogen niet doubleren en ex-HAVO-3-ers wel naar mijn mening helemaal fout. Wat wel kan is elke leerling individueel beoordelen om na te gaan of de reden van het zitten blijven het waarschijnlijk maakt dat de leerling het eindexamen HAVO niet kan halen. Het op deze wijze voorkomen dat de sluiproute HAVO-1/HAVO-2/HAVO-3/MAVO-4/HAVO-4 gebruikt wordt vind ik geen geldig excuus. Het is mij trouwens niet duidelijk waarom er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de rijstrookverlaters (HAVO-1/HAVO-2/HAVO-3/HAVO-4) en de slalomrijders (HAVO-1/HAVO-2/HAVO-3/MAVO-4/HAVO-4.
     Seger Weehuizen

     • Probleem ligt elders
      Als scholen konden beslissen op basis van individuele informatie over de leerling, dan zou het mijns inziens goed kunnen komen. Het lastige is dat men wil beslissen op basis van uiterst strikt toegepaste regels. Dan komen er onrechtvaardigheden.

      Aan de andere kant: ouders doen zelden hun mond open, behalve als ze in dit soort situaties onrecht zien. Als men een beroep gaat doen op de toelating van anderen, dan sta je als school in een moeilijke positie.

      Zelfs in de klas kom je dit soort dingen tegen. Elke toets kan één keer herkanst worden (mooie regeling toch?). In uitzonderingsgevallen creëer je een extra kans voor iemand die dat om bepaalde redenen nodig heeft. Je zult zien dat onmiddellijk leerlingen zo’n extra kans dan opeisen, veelal gesteund door de ouders ook nog. Je maakt jezelf het gemakkelijker door gewoon alleen je eigen regels consequent toe te passen.

      Als de autoriteit van school of leraar geaccepteerd kon worden door de buitenwereld, dan zou er ook met individuele uitzonderingen rekening kunnen worden gehouden. Helaas, dit is vaak niet het geval.

     • @Malmaison aanvulling
      Ik wilde met mijn opmerking 4 MAVO ≠ 3 HAVO niet beweren dat het één meer of minder is dan het ander, maar dat de lesstof van de MAVO in elk geval niet de lesstof van de eerste drie leerjaren van het HAVO, verspreid over 4 jaar is. Voor mijn vak is het gevolg dat de ex-MAVO en ex-VMBO leerlingen vaak (maar soms ook niet) al een flink deel van de lesstof uit 4 HAVO hebben gehad. Voor andere vakken kan dat heel anders liggen.
      Verder zal het op de meeste scholen ook niet goed gevonden worden dat je 4 HAVO overdoet als je eerst al eens in de derde (HAVO) bent blijven zitten.
      Vergeet niet dat je instromers van andere (VMBO-) scholen hebt, dat de vakkenpakketten vaak slecht vergelijkbaar zijn, dat de aansluitingsproblemen voor elk vak weer anders zijn. Ik vind het als relatieve insider al moeilijk om uit te maken wat wijsheid is en wil er voor waarschuwen om zoiets snel af te doen met ‘de school zit fout’ of ‘de school zit goed’.
      Ik begrijp uit een bijdrage van hendrikush dat het balletje is gaan rollen omdat een vriendje van het zoontje van de neef van Krista van Velzen van de SP in een dergelijke situatie van school moest. Het lijkt mij in elk geval geen schrijnend maatschappelijk probleem.

Reacties zijn gesloten.