Geen afbeelding

Het moment van bederf

29 oktober 2009 cornelis verhage 4

Het moment van bederf

Ton van Haperen is columnist van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Zijn standpunten staan vaak haaks op het beleid van de bond maar dat is geen bezwaar. Zolang hij schrijft kan de AOb zeggen dat de vereniging heus wel openstaat voor ferme standpunten: kijk maar naar die tegendraadse stukjes van Van Haperen. Hij fungeert zodoende als schaamlap voor de impotentie van de AOb bestuurders die sullig aan de leiband lopen van politici en managers.

Geen afbeelding

Heeft verzet tegen CGO nog zin?

29 oktober 2009 Hinke Douma 31

Onlangs had ik een gesprek met collega’s van andere scholen over het CGO. Heeft verzet tegen CGO op dit moment nog zin? Ik speel nu even advocaat van de duivel, maar ik word graag tegengesproken.

Hoewel veel verstandige mensen vinden dat dit een gedrocht is, zijn inmiddels al veel collega’s met het spel mee gaan doen. Ze kunnen ermee uit de voeten en doordat zij het CGO met veel energie hebben moeten aanpassen aan de werkelijkheid zijn ze ook een soort van medeplichtig geworden.

Het CGO is zo goed als overal ingevoerd. Terugdraaien betekent op dit moment opnieuw een ‘vernieuwing’. Daar zit niemand op te wachten.

Geen afbeelding

niet storen: gemotiveerde bestuurders!

28 oktober 2009 gems 4

Rene Harten van de POraad schrijft in zijn blog (hieronder hele blog bijgevoegd) dat het geen recht doet aan gemotiveerde bestuurders en schoolleiders gehinderd te worden bij het nastreven van een aantal belangrijke ambities:

Stuitend beeld

Geen afbeelding

Minder meesters voor de klas

28 oktober 2009 Joao 13

Op basisscholen staan steeds minder mannen voor de klas. Van de studenten op pabo’s is een op de vijf man en van dat aantal haakt gedurende de opleiding ook nog eens de helft af. Verder gaan steeds meer leraren met pensioen.

Het sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt een rapport over de feminisering van het onderwijs aangeboden. In bijna heel Europa doet die ontwikkeling zich voor.

Om jongens te motiveren, zullen pabo’s moeten veranderen, staat in het rapport. Zo zou er minder moeten worden gedaan aan zelfreflectie en jongens zouden met stages in de bovenbouw moeten beginnen.

Geen afbeelding

Sjoerd Slagter en de toekomst.

27 oktober 2009 jeronimoon 3

Sjoerd Slagter en de toekomst.

Sjoerd gaat regelmatig op tournee door het land. Dat vindt hij een van zijn leukste bezigheden in de hoedanigheid van grootvorst van het Voortgezet Onderwijs. Nu moeten jullie niet denken dat Sjoerd alleen maar een beetje gaat ouwenelen met zijn lijfeigene bestuurderen, een beetje koffie drinken, taartje eten en zwaaien met het handje naar de ondergeschikten. Nee, Sjoerd profileert zich bij deze gelegenheden als de ziener, sprekerd, vertegenwoordiger van het werkveld en de alleswetende. In de wandelgangen wordt hij al fluisterend met enige eerbied Sjoerd Google genoemd. Gelukkig kunnen wij, het werkveld, met enige regelmaat kennis nemen van zijn escapades dank zij zijn weblog op de website van de VO raad.

Geen afbeelding

Cynisme op de werkvloer

26 oktober 2009 b.verkroost 2

Toen ik nog in een van de hogere klassen van het middelbaar onderwijs zat, eind jaren vijftig hadden wij de gewoonte de leraren met Sinterklaas een presentje te geven, een doosje met hun favoriete sigaren vergezeld van een chocoladeletter of iets dergelijks. De meeste leraren waren aangenaamd verrast en deden dan in ruil daarvoor iets leuks met de klas. Bij sommigen mochten we rockplaten draaien, anderen lazen voor, weer anderen gaven gewoon vrij. Eén leraar echter gooide een keer roet in het eten door bij het zien van het pakje, dat we op zijn lessenaar hadden gelegd op een heel zure ton op temerken: “dat doen jullie zeker om geen les te hoeven krijgen”. Onze klassevertegenwoordiger, een voor die tijd heel assertief type, stoof naar voren en griste het pakje van de lessenaar.

Geen afbeelding

Competente politiek

25 oktober 2009 hendrikush 0

Zo maar wat citaten uit de regeringsverklaring van de nieuwe Duitse Regering

Bildung ist Bedingung für die innere und äußere Freiheit des Menschen. Sie schafft geistige Selbständigkeit, Urteilsvermögen und Wertebewusstsein. Bildung und Forschung sind Grundlagen des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts.

Deswegen sagen wir der Bildungsarmut den Kampf an.
Qualität in Bildung und Erziehung erfordert besonders gut ausgebildete Fachkräfte. Wir werden deshalb verstärkt in die Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern investieren und unterstützen die Länder bei der Ausweitung entsprechender Qualifizierungsangebote, auch auf akademischem Niveau.

Geen afbeelding

Pabo kennisbasis rekenen: veldadviescommissie zegt het zelf niet te begrijpen, maar vindt het wel een goed stuk

25 oktober 2009 Gerard Verhoef 10

De HBO raad biedt binnenkort de kennisbasis taal en rekenen aan aan OCW.
Hiervoor is het nodige af vergaderd en zijn de nodige discussies gevoerd. De stichting goed rekenonderwijs heeft zich zeer geroerd, maar wordt in het uiteindelijke stuk volledig en feitelijk onjuist terzijde geschoven.

Gelukkig zijn alle andere geraadpleegde deskundigen erg enthousiast over het stuk. Zeker ook de mensen van de werkvloer die er me moeten werken. De auteurs hebben namelijk een veldadviescommissie meegenomen in het hele project. Deze veldadviescommissie, bestaande uit pabo medfewerkers (reken docenten en taal docenten, mag ik aannemen), zegt op bladzijde 25 hetzolgende:

Geen afbeelding

NIET DE BUREAUCRATIE CENTRAAL MAAR HET KIND

25 oktober 2009 oudersaanzet 20

Beste allen,
Er is al veel gezegd en geschreven.
Ons aller streven is naar ik aanneem: geef onze kinderen de beste kans om een goed mens te worden:
Dat kunnen we doen door onze kinderen te leren zo goed mogelijk met zichzelf om te gaan, met hun emoties. Zo hebben ze de grootste kans om een goed mens te worden. Verder hebben zij kaders nodig, waarbinnen zij zich kunnen bewegen. Dit omdat het deel van hun hersenen wat bedoeld is om te komen tot zelfreflectie, zelfevaluatie en het ontwikkelen van sociaal gedrag pas volgroeit is op hun 20ste/25ste levensjaar, aldus het onderzoek van Jelle Jolles.