Geef BONouders een smoel

Binnen BON komt te weinig naar voren dat BON een vereniging is die ook door ouders moet worden gedragen. Daarom pleit ik hier ervoor een resonansgroep BON-ouders in het leven te roepen met de volgende doelstellingen:
• Ouders moeten op bereikbare afstand voor hun kinderen een school kunnen vinden die opereert overeenkomstig de door BON geformuleerde uitgangspunten.
• De overheid moet tolerant worden met betrekking tot het onderwijs. Voor elk type onderwijs (voorbereidend op vervolgonderwijs of op een beroep, voorbereidend op vervolgscholen met dezelfde onderwijsvisie) moet een school waarop gesubsidieerd onderwijs gevolgd wordt beoordeeld worden op goed meetbare behaalde resultaten en niet op de wijze waarop naar die resultaten wordt toegewerkt.
• Subsidie moet naar redelijkheid voor onderwijs aan bovengenoemde scholen verstrekt worden, hetzij aan de school, hetzij aan de ouders om daarmee schoolgeld te betalen.
• De vrijheid van onderwijs die in de Grondwet gegarandeerd is mag geen dode letter blijven.
Iets korter geformuleerd:
1. Overal BON onderwijs beschikbaar
2. Vrijheid van gesubsidieerd onderwijs binnen een resultaatverplichting
3. Ook overheidssubsidie d.m.v. schoolgeldrestitutie aan ouders wordt mogelijk
4. Reanimatie van het grondwetsartikel over vrijheid van onderwijs.
Welke ”ouders” willen meedoen?