De kweekschool

“De bewindsman toonde zich ook bezorgd over het taal- en rekenniveau van onder andere eerstejaars pabo-studenten, voor wie toetsen op basisschoolniveau vaak te hoog gegrepen zijn. „Er moet weer meer nadruk komen op basisvaardigheden,” zo onderstreepte hij een ander BON-standpunt.” (via Trouw)

In de huidige situatie zijn de pabo’s ingekapseld binnen mega-HBO mologgen en dat levert geen goede resultaten.

Het ontkoppelen van de pabo’s is een mogelijkheid die gezien de ervaringen uit het verleden grote kansen biedt.

5 Reacties

 1. Kweekschool
  “De eenvoudigste oplossing is de voortreffelijke en klassieke kweekschool weer in ere te herstellen en het politiekmodieuze surrogaat de pabo zo snel mogelijk op te heffen. De letter A van pabo staat voor ’academie’, hetgeen al jarenlang een gigantische gotspe is voor een opleidingsinstituut waar de eindexamenkandidaten zelf nauwelijks kunnen rekenen en schrijven.” volgens Smalhout

  • Pabo’s alleen voor ex-havisten?
   we zouden om te beginnen eens de instrroomeisen voor de pabo kunnen beperken tot leerlingen met een havo-diploma. Of vraag ik nu te veel?

   Michel Couzijn, PhD

   • Eindexamen voor lerarenopleidingen
    Volgens Spits komen er eindexamens voor lerarenopleidingen. Of is het maar een 1-aprilgrap?

    • Re: eindexamen voor lerarenopleidingen
     Maar Doekle wil wel geld zien.

     En dan deze van Doekle:

     We doen er alles aan om het eindniveau van de opleidingen te verhogen.

     De afgelopen jaren leken de HBO-raad en de HBO CvB’s er alles aan te doen om het eindniveau van de opleidingen te verlagen. Doekle draait de zaak 180 graden (pi radialen) om.

   • Te veel?
    Wanneer het MBO-4 van nu het MBO-niveau van vroeger zou hebben, zou je vraag inderdaad overbodig zijn. Maar zien we niet evengoed een niveaudaling in het HAVO?

Reacties zijn gesloten.