Dijksma en Barth bij Dijsselbloem: als olie in een tefalpan

Dijksma vertelt blij als altijd dat zo’n beetje beslissingen fout waren (tijdgeest). Het glijdt avn haar af als olie van een tefalpan
Barth was nog jonge journalist toen de basisvorming in de politiek aan de orde kwam. Zij was gegrepen door het idealisme van Wallage en Ritzen en is daarom kamerlid geworden. Ze staat nog steeds voluit achter de middenschool.

Het abjecte woord professioneel kot bij me op: Barth is nu vakbondsmens. Daarbij past geen ideologishe voor- of afkeur van de ene danwel de andere pedagogiek/didactiek. Zeker niet als je hiermee over en balngrijk deel van de aanhang heenfietst.

Differentiatie tussen de (v)bo leerling en de gymnasiumleerling was er wel degelijk, aldus Barth. Alleen niet op inhoud, maar juist op tempo.
Hier is maar een woord voor: WAANZIN.

D.D. Barth gaf ons domme leraren een graankorreltje. Je hebt leraren die weten dat je dat moet koesteren en water geven en dat er dan iets heel moois uit komt. Maar je hebt ook leraren die gooien dat weg en zeggen: daar kan ik niks mee. Zo is dat ook met de basisvorming gegaan.

Idealisten zijn best. Idealisten met macht, dat wordt link. Domme idealisten met macht is een absolute ramp

Hoe is het toch mogelijk dat een meisje met een journalisten opleiding mede besluit over op welke manier een leraar (hoog geschoold en ervaren) zijn broep uitoefent. Dat zij, tegen die ervaring in zegt dat X wel degelijk mogelijk is.
Soms vraag ik me af of ik tegen de democratie begin te worden… Oké, ik weet het, het is de minst slechte bestuursvorm.

(en vertwijfeld keek ’45 verder naar Cornielje)

2 Reacties

    • CNV
      Ik ben lid van het CNV, maar met zo’n voorzitster heb je geen Slagter meer nodig ;-(

Reacties zijn gesloten.