De inspectie en de noodklok

Het ministerie heeft de inspectie onderzoek laten doen naar de klachten die ge-uit werden in de noodklok actie van scholieren en studenten organisaties.

Zie hier op de BONsite (plaats daar ook uw reactie) en hier op de website van het ministerie.

In de brief van Plasterk en Van Bijsterveldt-Vliegenthart staat:

Klachten komen niet alleen voor bij opleidingen die bezig zijn met onderwijskundige vernieuwing, maar kunnen in verschillende situaties voorkomen; andersom zijn er ook instellingen die het onderwijs kunnen vernieuwen zonder klachten. Het is, met andere woorden, niet het didactisch concept van een onderwijskundige vernieuwing dat centraal staat in de klachten, maar het serviceniveau dat scholieren en studenten ontvangen, zo concludeert de Inspectie.

Dus gaan we even kijken wat de inspectie schreef in haar onderzoek.

Over HNL en het VO:

Verder stelt de inspectie vast dat er geen direct verband is te leggen tussen de omvang van de klachten, het klachtenpatroon en de introductie van ‘het nieuwe leren’.

De inspectie geeft niet aan waarom dit directe verband niet is te leggen. Hebben ze het helemaal niet onderzocht, hebben ze te weinig informatie, is er wel een verband maar is dat verband volgens de inspectie niet ‘direct’? Vragen, vragen, vragen…

Over HNL en het MBO:

De inspectie heeft bij deze analyse niet het al dan niet vernieuwende karakter van de betrokken instellingen en opleidingen betrokken, gezien een groter onderzoek dat zij daarnaar heeft opgezet en waarover later zal worden gerapporteerd.

Hier zegt de inspectie dus expliciet dat ze het helemaal niet onderzocht heeft (voor dit rapport en wat betreft het MBO tenmiste).

Onder ‘samengevat’ meldt de inspectie

Klachten komen niet alleen voor bij opleidingen die bezig zijn met onderwijskundige vernieuwing maar kunnen in verschillende situaties voorkomen; andersom zijn er ook instellingen die het onderwijs kunnen vernieuwen zonder klachten.

Zo maak je jezelf er wel heel makkelijk vanaf. Het lijkt er wederom op dat de inspectie niets slechts over HNL wil zeggen.


Het is niet het didactisch concept van een onderwijskundige vernieuwing dat centraal staat in de klachten, maar het service level dat scholieren en studenten krijgen.

Het komt bij de inspectie blijkbaar niet op dat dit lage ‘service level’ wel eens een noodzakelijk gevolg van het didactisch concept van de gekozen onderwijskundige vernieuwing zou kunnen zijn.

Wat moet je met zo een inspectie: ze willen het gewoon niet zien…..